Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Hotărârea Consiliului UNBR nr. 194 din 10-11 septembrie 2021 privind cota de contribuție de asigurări sociale asupra indemnizației primite de avocați în baza O.U.G. nr. 30/2020 (din perioada stării de urgență) modificată și completată de O.U.G. nr. 53/2020

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 194 din 10-11 septembrie 2021 privind cota de contribuție de asigurări sociale asupra indemnizației primite de avocați în baza O.U.G. nr. 30/2020 (din perioada stării de urgență) modificată și completată de O.U.G. nr. 53/2020

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 194

10-11 septembrie 2021

În conformitate cu dispozițiile art. 65 lit. c) și s) din Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată și art. 20 alin. (3) din Legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților;

Ținând cont de necesitatea stabilirii unor măsuri clare în ceea ce privește cota de contribuție de asigurări sociale ce trebuie plătită de avocații care au beneficiat de indemnizațiile primite în baza O.U.G. nr. 30/2020 (din perioada stării de urgență) modificată și completată de O.U.G. nr. 53/2020, în lumina OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;

Luând act de faptul că, potrivit prevederilor art. XIX alin. (4) din OUG nr. 226/2020, avocații care au beneficiat de indemnizația sus menționată trebuie să plătească contribuția de asigurări sociale la sistemul propriu de pensii, în cotele prevăzute de Codul Fiscal, respectiv de 25%, care se calculează separat de contribuția datorată pentru veniturile din profesie;

Văzând că, deși au fost întreprinse demersuri susținute de Casa de Asigurări a Avocaților (CAA), atât la Ministerul de Finanțe, cât și la Agenția Națională de Administrare Fiscală, pentru clarificarea situației și aplicarea asupra acestor indemnizații a cotelor de contribuție prevăzute de Legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări ale avocaților, care prevede o cotă de contribuție sensibil mai mică (11%), acestea s-au soldat cu răspunsuri în sensul obligării, potrivit legii, la plata cotei de 25%;

Observând că în contra diligențelor Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) și CAA,  Parlamentul (Camera Deputaților, drept Cameră Decizională) a adoptat Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (PL-x nr. 284/2020, devenit, după promulgare Legea nr. 214/2021), în care se prevede că avocații beneficiari ai indemnizației de sprijin trebuie să plătească o cotă de contribuție de 25% la sistemul propriu;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului UNBR nr. 153/14-15 mai 2021, potrivit căreia avocații care au beneficiat de indemnizația de sprijin au achitat cota de 11% prevăzută de Hotărârea Consiliului UNBR nr. 117/29-30 ianuarie 2021, urmând ca după adoptarea proiectului de lege sus menționat să se stabilească sumele de plată, în funcție de prevederile ce vor fi adoptate.

Ținând cont de propunerea și explicațiile CAA și de dezbaterile din ședința din 10-11.09.2021,

Consiliul U.N.B.R., adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

Art. 1 – (1) Avocații care au beneficiat de indemnizația de sprijin în baza O.U.G. nr. 30/2020 (din perioada stării de urgență) modificată și completată de O.U.G. nr. 53/2020, trebuie să achite o cotă de contribuție de asigurări sociale de 25% asupra indemnizației primite.

(2) Avocații aflați în situația menționată la alineatul (1) care au achitat la sistemul CAA cota de 11%, potrivit Hotărârii Consiliului UNBR nr. 153/14-15 mai 2021, vor plăti restul de 14% pentru fiecare lună în care au beneficiat de indemnizația de sprijin.

(3) Nu se percep majorări de întârziere dacă plata restului de 14% se va efectua până la data de 31.12.2021, inclusiv.

(4) Indemnizația de sprijin reprezintă venit de înlocuire a activității exercitate de avocat și, ca urmare, contribuția de 25% se include în baza de calcul a pensiilor și a indemnizațiilor.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Consiliului UNBR, CAA şi barourilor, urmând ca prezenta hotărâre să fie remisă de CAA către filiale.

Descarcă Hotărârea fișiere DOCX / PDF

 

 

Articolul Hotărârea Consiliului UNBR nr. 194 din 10-11 septembrie 2021 privind cota de contribuție de asigurări sociale asupra indemnizației primite de avocați în baza O.U.G. nr. 30/2020 (din perioada stării de urgență) modificată și completată de O.U.G. nr. 53/2020 apare prima dată în UNBR.