Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Consiliul baroului

Acasă / Consiliul baroului

Consiliul Baroului Alba este format din 11 membri, aleşi pe o perioadă de 4 ani şi care au o vechime continuă în profesie de minimum 8 ani. Decanul şi prodecanul se includ în acest număr. Consiliul Baroului Alba are următoarele atribuţii:

 1. adoptă hotărâri pentru aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei legi şi ale statutului profesiei;
 2. duce la îndeplinire hotărârile şi deciziile Congresului avocaţilor, Consiliului U.N.B.R., Comisiei permanente a U.N.B.R. şi ale adunării generale a baroului;
 3. întocmeşte, modifică şi dă publicităţii tabloul anual al avocaţilor, membri ai baroului, şi îl comunică celor în drept;
 4. adoptă măsuri pentru organizarea controlului profesional, disciplinar şi deontologic, pentru soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor, în condiţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei;
 5. verifică şi constată îndeplinirea condiţiilor legale ale cererilor de primire în profesie şi aprobă primirea în profesie cu examen sau cu scutire de examen;
 6. hotărăşte asupra stării de incompatibilitate şi asupra încetării acesteia;
 7. soluţionează cererile de transfer în conformitate cu prevederile legii şi ale statutului profesiei;
 8. verifică şi constată dacă actele privind constituirea, modificarea şi schimbarea formelor de exercitare a profesiei, precum şi convenţiile de grupare sau de conlucrare profesională îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei de avocat; autorizează funcţionarea acestor forme; organizează şi ţine evidenţa lor;
 9. identifică şi sesizează organelor judiciare competente cazurile de exercitare sub orice formă a activităţii specifice de avocat de către persoane care nu au calitatea de avocat înscris într-un barou şi pe tabloul avocaţilor acelui barou sau, înscrise fiind, nu au dreptul de exercitare a profesiei;
 10. coordonează activitatea filialei sau sucursalei Casei de Asigurări a Avocaţilor (C.A.A.) din raza de competenţă şi exercită controlul activităţii acesteia la sesizarea Consiliului de administraţie al C.A.A. sau a Consiliului U.N.B.R., independent de dreptul propriu de control al Consiliului de administraţie al C.A.A. sau al Consiliului U.N.B.R.;
 11. organizează conferinţele de stagiu, cercurile de studii şi editează publicaţiile baroului;
 12. organizează şi îndrumă activitatea serviciilor de asistenţă juridică din judeţ, potrivit legii şi statutului profesiei
 13. sesizează comisia de disciplină cu judecarea abaterilor disciplinare ale avocaţilor;
 14. suspendă din exercitarea profesiei, pe durata neplăţii taxelor, avocatul care nu achită taxele şi contribuţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei timp de 3 luni de la scadenţa acestora, dacă a fost avertizat despre neplată şi nu s-a conformat obligaţiei;
 15. soluţionează contestaţiile împotriva deciziei decanului privind onorariile;
 16. stabileşte cota de contribuţie a avocaţilor la bugetul baroului;
 17. acceptă donaţiile şi legatele făcute baroului;
 18. aprobă organigrama, statul de funcţii şi angajează personalul baroului;
 19. întocmeşte proiectul de buget anual, pe care îl supune adunării generale şi administrează patrimoniul baroului;
 20. prezintă anual adunării generale, spre aprobare, raportul de activitate a consiliului şi a decanului, de gestiune curentă şi de gestionare a patrimoniului baroului;
 21. alege prodecanul baroului;
 22. soluţionează plângerile şi contestaţiile împotriva deciziilor decanului baroului;
 23. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în alte acte normative.

BERINDEI CORNEL

Profesie:avocat

Telefon:0745.651.600

Email: avocatberindeicornel@yahoo.com

Data înscrierii în barou: 01.04.1999
Sediu profesional principal: Alba Iulia, B-dul Victoriei, nr.20, Bl.G2, Ap.13
Sediu birou de lucru: Alba Iulia, str. Regina Maria, nr.1; Sebeş, str. Progresului, nr.20A
Instanțele la care au dreptul sa pună concluzii: Toate instanțele
Forma de exercitare a activităţii: Cabinet individual
Modalitatea de exercitare a profesiei: Titular

BERINDEI CORNEL

avocat

CĂLUGĂR ADNANA-MINODORA

Profesie:avocat

Telefon:0723.425.245

Email: ad_calugar@yahoo.com

Data înscrierii în barou: 01.09.1988
Sediu profesional principal: Alba Iulia, Str. Iuliu Maniu, nr.16A, ap.21
Sediu birou de lucru: Alba Iulia, Bld. 1 Decembrie 1918, bl. M3, ap.17
Instanțele la care au dreptul sa pună concluzii: Toate instanțele
Forma de exercitare a activităţii: Cabinet individual
Modalitatea de exercitare a profesiei: Titular

CĂLUGĂR ADNANA-MINODORA

avocat

PLEȘA SORIN-AVRAM

Profesie:avocat

Telefon:0745.772.393

Email: avsorinplesa@yahoo.ro

Data înscrierii în barou: 01.10.2002
Sediu profesional principal: Câmpeni, Str. Oituz, nr.7
Instanțele la care au dreptul sa pună concluzii: Toate instanțele
Forma de exercitare a activităţii: Cabinet individual
Modalitatea de exercitare a profesiei: Titular

PLEȘA SORIN-AVRAM

avocat

TOMULEŢIU BOGDAN ŞTEFAN

Profesie:avocat

Telefon:0745.179.637

Email: bogdan_tomuletiu@yahoo.com

Data înscrierii în barou: 04.12.2009
Sediu birou de lucru: Alba Iulia, str. Trandafirilor, nr.16, bir. 5, 15; Sebeș, Str. Lucian Blaga, nr.65
Instanțele la care au dreptul sa pună concluzii: Toate instanțele
Forma de exercitare a activităţii: Societate civilă profesională de avocați
Modalitatea de exercitare a profesiei: Titular

TOMULEŢIU BOGDAN ŞTEFAN

avocat

CULCEA ALEXANDRA-DELIA

Profesie:avocat

Telefon:0745.469.416

Email: sanda.culcea@gmail.com

Data înscrierii în barou: 11.10.1995
Sediu profesional principal: Loc. Alba Iulia, P-ța. Iuliu Maniu, nr. 26, bl. P1B, ap. 17, jud. Alba
Sediu birou de lucru: Loc. Alba Iulia, str. Frederic Mistral, nr. 7, bir. 10/2, jud. Alba
Instanțele la care au dreptul sa pună concluzii: Toate instanțele
Forma de exercitare a activităţii: Cabinet individual
Modalitatea de exercitare a profesiei: Titular

CULCEA ALEXANDRA-DELIA

avocat

TOMŞIŢ DANA-VERONICA

Profesie:avocat

Telefon:0724.231.005

Email: av.danacopil@yahoo.com

Data înscrierii în barou: 19.12.2003
Sediu profesional principal: Loc. Alba Iulia, str. Garoafelor, nr. 51, jud. Alba
Sediu birou de lucru: Loc. Alba Iulia, str. Trandafirilor, nr.17, birou 6, jud. Alba
Instanțele la care au dreptul sa pună concluzii: Toate instanțele
Forma de exercitare a activităţii: Societate Civilă de Avocați
Modalitatea de exercitare a profesiei: Titular

TOMŞIŢ DANA-VERONICA

avocat

POPA MARIA

Profesie:avocat

Telefon:0744.377.882

Email: maria_popa34@yahoo.com

Data înscrierii în barou: 01.10.2002
Sediu profesional principal: Loc. Alba Iulia, str. Ionel Pop, nr. 26, jud. Alba
Sediu birou de lucru: Loc. Alba Iulia, Str. Camil Velican, nr. 26, jud Alba
Instanțele la care au dreptul sa pună concluzii: Toate instanțele
Forma de exercitare a activităţii: Cabinet individual
Modalitatea de exercitare a profesiei: Titular

POPA MARIA

avocat

NICULA IOANA-VALENTINA

Profesie:avocat

Telefon:0742.264.307

Email: pop_valentina_1982@yahoo.com

Data înscrierii în barou: 05.02.2009
Sediu profesional principal: Alba Iulia, Str. Teilor, nr. 4, biroul nr. 1
Instanțele la care au dreptul sa pună concluzii: Toate instanțele
Forma de exercitare a activităţii: Societate civilă profesională de avocați
Modalitatea de exercitare a profesiei: Titular

NICULA IOANA-VALENTINA

avocat

IVANESCU MIHAI

Profesie:avocat

Telefon:0741.408.088

Email: mihai_ivanescu2002@yahoo.com

Data înscrierii în barou: 10.01.2005
Sediu profesional principal: Alba Iulia, Str. Lupșa, nr.37
Sediu birou de lucru: Alba Iulia, Str. Trandafirilor, nr. 17/ap. 2, bir. 3
Instanțele la care au dreptul sa pună concluzii: Toate instanțele
Forma de exercitare a activităţii: Cabinet individual
Modalitatea de exercitare a profesiei: Titular

IVANESCU MIHAI

avocat

MOISĂ PETRU

Profesie:avocat

Telefon:0744.392.715

Email: moisapetru71@yahoo.com

Data înscrierii în barou: 03.12.2004
Sediu profesional principal: Alba Iulia, Str. Mihai Eminescu, nr.1
Sediu birou de lucru: Alba Iulia, Str. Regina Maria, nr. 1
Instanțele la care au dreptul sa pună concluzii: Toate instanțele
Forma de exercitare a activităţii: Cabinet individual
Modalitatea de exercitare a profesiei: Titular

MOISĂ PETRU

avocat

GÂLEA RĂZVAN EMANUEL

Profesie:avocat

Telefon:0744.766.084

Email: razvan_galea@yahoo.com

Sediu profesional principal: Loc. Aiud, Str.Transilvaniei, Bl.A6, Ap.6, jud. Alba
Sediu birou de lucru: Loc. Aiud, Str. Morii, nr.2, ap.3, jud. Alba; Loc. Alba Iulia, str.Trandafirilor, nr.13, parter, ap.14, jud. Alba
Instanțele la care au dreptul sa pună concluzii: Toate instanțele
Forma de exercitare a activităţii: Cabinet individual
Modalitatea de exercitare a profesiei: Titular
Data înscrierii în barou: 10.01.2005

GÂLEA RĂZVAN EMANUEL

avocat