Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Decizii Bine ați venit pe website-ul oficial al Baroului Alba Anunțuri lângă dumneavoastră din 1876

Baroul Alba, lângă dumneavoastră din 1876

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 – 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011

Baroul Alba cooperează şi dezvoltă relaţii profesionale în condiţii de deplină egalitate cu toate organizaţiile şi asociaţiile profesionale, legal înfiinţate, ale membrilor altor profesii juridice sau ai altor profesii conexe activităţii profesionale a avocaţilor (notari publici, executori judecătoreşti, consilieri juridici, mediatori, experţi tehnici şi contabili, practicieni în reorganizare si lichidare, evaluatori, auditori, consultanţi fiscali etc), cu organizaţiile, instituţiile, asociaţiile constituite pentru promovarea apărării drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor şi pentru realizarea şi respectarea principiilor statului de drept pe baza instituţiilor ce organizează apărarea.

Principalele atribuţii ale Baroului Alba sunt cele privitoare la crearea cadrului normativ şi organizatoric pentru asigurarea respectării şi aplicării unitare de către toţi avocaţii membri ai Baroului Alba a prevederilor Legii şi Statutului profesiei de avocat privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, a hotărârilor şi celorlalte acte de decizie ale organelor profesiei, pentru apărarea onoarei şi demnităţii membrilor Corpului avocaţilor, pentru asigurarea exercitării calificate a dreptului la apărare prin avocat, pentru reprezentarea corespunzătoare a Corpului avocaţilor în raporturile cu autorităţile publice şi în raporturile cu celelalte organisme şi organizaţii profesionale ale avocaţilor constituite la nivel statal, regional sau mondial.

Instanțe

Judecătoria Alba Iulia
Str. luliu Maniu nr. 24
Tel:  0258/811327
Fax: 0258/811327
jud-alba@just.ro 

Judecătoria Aiud
Str. Morii nr. 7-9
Tel:  0258/863153
Fax: 0258/863153
judecatoria.aiud@just.ro 

Judecătoria Blaj
Str. Republicii nr. 5
Tel: 0258/710899
0258/712299
Fax: 0258/712299
judecatoria.blaj@just.ro 

Judecătoria Câmpeni
Str. Horia nr. 15
Tel:  0258/771322
Fax: 0258/771322
judecatoria.campeni@just.ro 

Judecătoria Sebeş
Str. Lucian Blaga nr. 47
Tel:  0258/733146
0258/730976
Fax:  0258/733146
judecatoria.sebes@just.ro 

Tribunalul Alba
Str. Iuliu Maniu nr. 24
Tel:0258/811184,
0258/811576,
0258/811788
Fax:0258/811184
tribunalul.alba@just.ro

Curtea de Apel Alba Iulia
Str. l.C. Brătianu nr. 1
Tel: 0258/810289,
0258/810293
Fax: 0258/810286
ca-albaiulia@just.ro

Parchete

Judecătorie
Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia
P-ţa I. Maniu nr. 24
Tel: 0258/811109
0258/811308
Fax: 0258/811308
pj_alba_iulia@mpublic.ro

Parchetul de pe lângă Judecătoria Aiud
Str. Cuza Vodă nr. 14
Tel: 0258/861700
Fax: 0258/861700
pj_aiud@mpublic.ro

Parchetul de pe lângă Judecătoria Blaj
Str. Timotei Ciparu bl. T6
Tel: 0258/711400
Fax: 0258/711300
pj_blaj@mpublic.ro

Parchetul de pe lângă Judecătoria Cîmpeni
Str. Libertăţii nr. 5
Tel: 0258/771922
Fax: 0258/771922
pj_cimpeni@mpublic.ro

Tribunal
Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba
P-ţa I. Maniu nr. 24
Tel: 0258/813107
0258/813105
Fax: 0258/812203
pt_alba@mpublic.ro

Curte de Apel
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia
Alba lulia P-ţa I.C. Brătianu nr. 1
Tel:  0258/810964
0258/810278
Fax: 0258/810291
pca_alba@mpublic.ro

Suntem aici pentru dumneavoastră

Luați legătura cu noi


    since 1976

    Ultimele anunțuri

    Ultimele anunțuri ale Baroului Alba