Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Hotărârea Consiliului UNBR nr. 193 din 10-11 septembrie 2021 prin care se aprobă Raportul Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind perfecționarea legislației profesiei/a celei cu impact asupra profesiei (GL1) cuprins în anexă

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 193 din 10-11 septembrie 2021 prin care se aprobă Raportul Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind perfecționarea legislației profesiei/a celei cu impact asupra profesiei (GL1) cuprins în anexă

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 193

10-11 septembrie 2021

În baza art. 65 lit. a), b) și c) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată,

Ținând cont de dispozițiile art. 28 alin. (8) din Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) nr. 5/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Uniunii Naționale a Barourilor din România și de desfășurare a ședințelor Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România, precum și de prevederile Regulamentul de lucru al comisiilor și grupurilor de lucru ale UNBR, astfel cum a fost modificat și completat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 77/17-18 iulie 2020, astfel cum a fost republicat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 84/17-18 iulie 2020,

Având în vedere Hotărârea Consiliului UNBR nr. 85/17-18 iulie 2020 privind înființarea grupurilor de lucru ale Consiliului UNBR și Hotărârea Congresului Avocaților nr. 08/26 iunie 2021 privind propunerile făcute în cadrul dezbaterilor Congresului, precum și materialele scrise transmise Congresului de delegații care au propus adoptarea de hotărâri, rezoluții, apeluri privitoare la modificarea directă de către Congres a unor acte cu caracter infra-parlamentar care intră în competența acestuia, dar și cu privire la modificarea/completarea unor acte normative,

Luând act de faptul că Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind perfecționarea legislației profesiei/a celei cu impact asupra profesiei (GL1) a fost mandatat de Congres pentru a analiza și dezbate propunerile înaintate Congresului privind Legea nr. 51/1995, Statutul profesiei de avocat și Protocolul tripartit privind onorariile pentru prestațiile avocațiale din oficiu  și a prezenta raport către Consiliul UNBR,

Analizând Raportul GL1 asupra propunerilor înaintate,

Consiliul UNBR, întrunit în ședința din 10-11 septembrie 2021 a adoptat următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. – Se aprobă Raportul GL1 cuprins în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. – Redactarea proiectelor ce vor fi supuse spre aprobare Consiliului UNBR se va face după cum urmează:

– prevederile acceptate privind Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, vor face obiectul unui proiect de lege unitar; membrii Consiliului UNBR sunt invitați să facă propuneri concrete privind legea, până la ședința Consiliului UNBR în 10-11 decembrie 2021, urmând ca un proiect final să fie prezentat de GL1 Consiliului, în luna martie 2022;

– prevederile acceptate privind Statutul profesiei de avocat vor fi incluse într-un proiect de modificare și completare a acestuia, ce va fi prezentat de GL1 consiliului UNBR în luna decembrie 2021;

– propunerile privind Protocolul tripartit vor fi avute în vedere în discuțiile cu Ministerul Justiției și Ministerul Public.

Art. 3. – Prezenta Hotărâre se publică pe pagina de web a UNBR (www.unbr.ro) și va fi comunicată barourilor și membrilor Consiliului UNBR.

  

 

C O N S I L I U L    U. N. B. R.

Descarcă Hotărârea împreună cu Anexa fișiere DOCX / PDF

 

 

Articolul Hotărârea Consiliului UNBR nr. 193 din 10-11 septembrie 2021 prin care se aprobă Raportul Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind perfecționarea legislației profesiei/a celei cu impact asupra profesiei (GL1) cuprins în anexă apare prima dată în UNBR.