Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Hotărârea nr. 6/29.03.2024 a Comisiei naționale de examen prin care se publică tabelele cuprinzând candidații la sesiunea 7 aprilie 2024 a examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi candidații la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice

Hotărârea nr. 6/29.03.2024 a Comisiei naționale de examen prin care se publică tabelele cuprinzând candidații la sesiunea 7 aprilie 2024 a examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi candidații la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
COMISIA NAŢIONALĂ DE EXAMEN

HOTĂRÂREA NR. 6/29.03.2024

Având în vedere deciziile de validare ale candidaților la sesiunea 7 aprilie 2024 a examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi candidații la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice (în continuare „examenul”) emise de barouri și comunicate la U.N.B.R.

În baza verificării întreprinse de către Comisia Permanentă a U.N.B.R cu privire la dosarele de înscriere depuse de candidați și a celor celor decise de aceasta,

În urma verificării îndeplinirii de către candidați a cerințelor regulamentare,

COMISIA DE EXAMEN

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. – Se publică tabelele cuprinzând candidații la sesiunea 7 aprilie 2024 a examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi candidații la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, cuprinse în anexele 1 şi 2 ale prezentei Hotărâri.

Art. 2. – În baza aprobării date de Comisia Permanentă, acordă termen pentru depunerea înscrisurilor lipsă la dosar de către persoanele indicate în anexele 3 și 4 ale prezentei Hotărâri. Termenul–limită pentru depunerea acestor înscrisuri este 02 aprilie 2024, ora 15.00.

Art. 3. – Tabelele cuprinzând candidații respinși şi retrași de la examenul de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice sunt cuprinse în anexele 5 şi 6 ale prezentei Hotărâri. În cazul candidaților respinși, prevăzuți la Anexa 5 și Anexa 6, aceștia pot formula contestație până la termenul limită prevăzut în aceste anexe.

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică Vice-Președintelui Comisiei Naționale de Examen, directorilor centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A./I.N.P.P.A Central.

COMISIA NAȚIONALĂ DE EXAMEN

Descarcă Hotărârea împreună cu Anexele fișier PDF

Articolul Hotărârea nr. 6/29.03.2024 a Comisiei naționale de examen prin care se publică tabelele cuprinzând candidații la sesiunea 7 aprilie 2024 a examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi candidații la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice apare prima dată în UNBR.