Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 237 din 11-12 martie 2022 privind aprobarea Metodologiei de recunoaștere a activităților de pregătire profesională continuă

Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 237 din 11-12 martie 2022 privind aprobarea Metodologiei de recunoaștere a activităților de pregătire profesională continuă

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA NR. 237/11-12 martie 2022

privind aprobarea Metodologiei de recunoaștere a activităților de pregătire profesională continuă

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.), întrunit în ședința din 11-12 martie 2022,

Având în vedere dispozițiile art. 66 lit. f) și h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, precum și ale art. 317 din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 64 din 3 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare propunerea Comisiei Permanente a U.N.B.R., astfel cum a fost definitivată în ședințele din 25-26.08.2021, 09.12.2021, 05.02.2022 și 18.02.2022,

Ținând cont de propunerile făcute în cadrul ședinței Consiliului U.N.B.R.,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Se aprobă Metodologia de recunoaștere a activităților de pregătire profesională continuă, cuprinsă în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică INPPA, barourilor, membrilor Consiliului U.N.B.R. și se publică pe website-urile U.N.B.R. și I.N.P.P.A. .

CONSILIUL U.N.B.R.

Descarcă Hotărârea integral: fișier docx / pdf

Articolul Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 237 din 11-12 martie 2022 privind aprobarea Metodologiei de recunoaștere a activităților de pregătire profesională continuă apare prima dată în UNBR.