Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 236 din 11-12 martie 2022 privind aprobarea Statutului Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A.

Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 236 din 11-12 martie 2022 privind aprobarea Statutului Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A.

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA NR. 236/11-12 martie 2022

privind aprobarea Statutului Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.), întrunit în ședința din 11-12 martie 2022,

Având în vedere dispozițiile art. 66 lit. f) și h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, precum și ale art. 311 alin. (3) din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 64 din 3 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare propunerea Comisiei Permanente a U.N.B.R., astfel cum a fost definitivată în ședințele din 25-26.08.2021, 09.12.2021, 05.02.2022 și 18.02.2022,

Ținând cont de propunerile făcute în cadrul ședinței Consiliului U.N.B.R.,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se aprobă Statutul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.), cuprins în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică INPPA, barourilor, membrilor Consiliului U.N.B.R. și se publică pe website-urile U.N.B.R. și I.N.P.P.A..

CONSILIUL U.N.B.R.

Descarcă Hotărârea integral: fișier docx / pdf

Articolul Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 236 din 11-12 martie 2022 privind aprobarea Statutului Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. apare prima dată în UNBR.