Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Soluționarea contestațiilor la barem. PROCES VERBAL din data de 08 aprilie 2022 privind soluționarea contestațiilor la barem, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 03 aprilie 2022

Soluționarea contestațiilor la barem. PROCES VERBAL din data de 08 aprilie 2022 privind soluționarea contestațiilor la barem, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 03 aprilie 2022

EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT CA AVOCAT STAGIAR
ŞI A PERSOANELOR CARE S-AU DEFINITIVAT ÎN ALTE PROFESII JURIDICE
SESIUNEA APRILIE 2022

Comisia Națională de Examen

PROCES VERBAL
din data de 08 aprilie 2022 privind soluționarea contestațiilor la barem, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 03 aprilie 2022

În conformitate cu prevederile art. 22 din Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice,

Comisia națională de examen,

Analizând contestațiile la baremul de evaluare la examenul din data de 03.04.2022, precum și opiniile formulate de membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor la barem, organizată pentru fiecare disciplină („Comisia”),

DISPUNE URMĂTOARELE:

1. Se resping toate contestațiile la baremul de evaluare, formulate de candidații care s-au prezentat la probele de examen din data de 03 aprilie 2022– stagiari și definitivi.

2. Se validează baremul de evaluare publicat pe pagina de internet a INPPA la 03 aprilie 2022.

3. În baza baremului afișat se va proceda la evaluarea lucrărilor de examen din data de 03 aprilie 2022 și la afișarea rezultatelor obținute de candidații care s-au prezentat la examenul de admitere în profesia de avocat (pentru dobândirea calității de avocat stagiar și pentru dobândirea calității de avocat definitiv) din data de 03 aprilie 2022.

4. Prezentul proces verbal se va publica pe paginile web ale I.N.P.P.A. și U.N.B.R..

Pentru Comisia națională de examen
PREŞEDINTE,
Av. dr. Dan OANCEA

Articolul Soluționarea contestațiilor la barem. PROCES VERBAL din data de 08 aprilie 2022 privind soluționarea contestațiilor la barem, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 03 aprilie 2022 apare prima dată în UNBR.