Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Anunțuri  / HOTĂRÂREA nr.25/ 20.03.2024 pentru pentru desemnarea consilierilor coordonatori ai serviciilor de asistenţă judiciară de pe lângă judecătoriile din Judeţul Alba în anul 2024

HOTĂRÂREA nr.25/ 20.03.2024 pentru pentru desemnarea consilierilor coordonatori ai serviciilor de asistenţă judiciară de pe lângă judecătoriile din Judeţul Alba în anul 2024

Având în vedere prevederile art. 78 și art. 79 alin. 2 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, rap. la art. 161 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat, art. 17 rap. la art. 24, art. 25 şi art. 26 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului de asistenţă Judiciară al Baroului Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Baroului Alba nr. 166/ 18 decembrie 2012;

          În temeiul art. 55 alin. 2 lit. „l” din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, rap. la art. 73 din Statutul profesiei de avocat;

Consiliul Baroului Alba adoptă prezenta hotărâre:

          Art.1. Activitatea serviciilor de asistenţă judiciară de pe lângă judecătoriile din Judeţul Alba este coordonată de următorii consilieri ai Baroului Alba:

a) Domnul consilier av. Ivanescu Mihai – coordonează Serviciul de asistenţă judiciară al Baroului Alba precum și Serviciul de asistenţă judiciară prin care se asigură asistența judiciară obligatorie la instanțele și organele de urmărire penală din Mun. Alba Iulia;

b) Domnul consilier av.Moisă Petru– coordonează Serviciul de asistenţă judiciară de pe lângă Judecătoria Aiud;

c) Doamna consilier av.Dana Tomșiț– coordonează Serviciul de asistenţă judiciară de pe lângă Judecătoria Blaj;

d) Domnul consilier av.Plesa Sorin Avram– coordonează Serviciul de asistenţă judiciară de pe lângă Judecătoria Câmpeni;

e)Doamna consilier av. Nicula Ioana Valentina– coordonează Serviciul de asistenţă judiciară de pe lângă Judecătoria Sebeș.

Art.2. Consilierii coordonatori exercită atribuţiile şi duc la îndeplinire sarcinile prevăzute în Legea nr.51/1995, republicată, în Statutul profesiei de avocat şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului de asistenţă judiciară al Baroului Alba.

Art.3. Conducerile serviciilor de asistenţă judiciară exercită activităţile şi îndeplinesc serviciile prevăzute în Legea nr. 51/1995, republicată, în Statutul profesiei de avocat şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului de asistenţă judiciară al Baroului Alba.

Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Consiliul U.N.B.R. în termen de 15 zile de la comunicare cu şefii de serviciu, locţiitorii acestora şi avocaţii referenţi şi respectiv de la publicare pe pagina de internet a baroului.

Art.5. Prin grija secretarului baroului, prezenta hotărâre se publică pe pagina de internet a baroului, se comunică şefilor serviciilor de asistenţă judiciară din Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni şi Sebeş, precum şi consilierilor coordonatori nominalizaţi în art.1 şi se păstrează în dosarul cu hotărâri ale Consiliului Baroului Alba din anul 2024.

DECAN                                               CONSILIERI

Av. Răzvan-Emanuel Gâlea            Av. Berindei Cornel

                                                             Av. Adnana Călugăr

                                                             Av.  Alexandra Deila Culcea

                                                             Av.  Mihai Ivănescu

                                                             Av.  Petre Moisă

PRODECAN                                       Av.  Valentina Ioana Nicula

Av. Maria Popa                                  Av. Sorin Pleșa

                                                             Av. Dana Tomșiț

                                                             Av. Bogdan Tomulețiu