Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Departamentul de Coordonare a Asistenței Judiciare din cadrul UNBR lansează un plan de acțiuni destinat monitorizării activității de asistență juridică în materie penală, a sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și a serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Departamentul de Coordonare a Asistenței Judiciare din cadrul UNBR lansează un plan de acțiuni destinat monitorizării activității de asistență juridică în materie penală, a sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și a serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Departamentul de Coordonare a Asistenței Judiciare din cadrul Uniunii Naționale a Barourilor din România lansează un plan de acțiuni destinat monitorizării activității de asistență juridică în materie penală, a sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și a serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

În cadrul acestui proiect ce urmează a fi implementat de UNBR, vor fi organizate întâlniri de lucru între reprezentanții barourilor, coordonatorii serviciilor de asistență judiciară organizate de acestea și reprezentanți ai instanțelor și parchetelor de pe lângă acestea. De asemenea, la aceste întâlniri sunt invitați să participe și toți avocații interesați.

Întâlnirile de lucru vor avea drept obiectiv analizarea activității derulate în baza PROTOCOLULUI privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență juridică în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală semnat între Ministerul Justiției, Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Uniunea Națională a Barourilor din România, înregistrat sub nr. 2/4880/08.02.2024, 226/C/08.02.2024 și 8-DCAJ-08.02.2024, identificarea problemelor cu care se confruntă justițiabilii, avocații și, respectiv, organele judiciare, în vederea identificării și implementării unor soluții eficiente, menite să asigure liberul acces la justiție și asigurarea în mod efectiv a dreptului la apărare, eliminarea disfuncționalităților și creșterea calității activității profesionale prestate de avocat.

În legătură cu problemele sesizate, cu soluțiile propuse în cadrul întâlnirilor care se vor desfășura la toate curțile de apel din țară, se va întocmi un raport care va fi prezentat Comisiei Permanente și, respectiv, Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România, precum și Ministerului Justiției și Ministerului Public – Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Mai multe detalii privind derularea acestui proiect pot fi consultate aici.

Articolul Departamentul de Coordonare a Asistenței Judiciare din cadrul UNBR lansează un plan de acțiuni destinat monitorizării activității de asistență juridică în materie penală, a sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și a serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală. apare prima dată în UNBR.