Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 34 din 05.10.2023 privind stabilirea condițiilor și cuantumului restituirii sumelor achitate cu titlu de taxă de examen de către candidații la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2023

Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 34 din 05.10.2023 privind stabilirea condițiilor și cuantumului restituirii sumelor achitate cu titlu de taxă de examen de către candidații la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2023

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Comisia Permanentă

DECIZIA nr. 34
05.10.2023
privind stabilirea condițiilor și cuantumului restituirii sumelor achitate cu titlu de taxă de examen de către candidații la examenul de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice
– sesiunea septembrie 2023 –

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1), art. 65 lit. i) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Lege), și ale art. 33 – 37 din Statutul profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Statut),

Comisia Permanentă a U.N.B.R., întrunită în ședința în sistem vot electronic din 05 octombrie 2023, a dezbătut problematica privind stabilirea condițiilor și cuantumului restituirii sumelor achitate cu titlu de taxă de examen de către candidații la sesiunea din 17 septembrie 2023 a examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, precum și măsurile privind repartizarea sumelor încasate cu acest titlu, adoptând următoarea

DECIZIE:

Art. 1. – (1) Taxa de examen în cuantum de 1800 lei, achitată în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2023”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2023”, se repartizează astfel:
a) 900 lei pentru baroul la care se efectuează operațiunile aferente înscrierii la examen, prin activități de secretariat, specifice și prin acte și operațiuni de verificare a actelor ce însoțesc cererea de înscriere la examen;
b) 900 lei pentru I.N.P.P.A., pentru cheltuielile pe care le implică organizarea examenului;
(2) Desocotirea finală cu barourile va avea loc cel mai târziu la 7 zile după finalizarea examenului și soluționarea eventualelor cereri de restituire a taxelor de examen, în condițiile prevăzute în Regulamentul de examen.

Art. 2 – Se restituie integral suma achitată cu titlu de taxă de examen persoanelor care nu au depus/înregistrat on-line dosarul de înscriere la examen.

Art. 3 – (1) Se restituie parțial (900 de lei) suma achitată cu titlu de taxă de examen persoanelor care:
a) au solicitat retragerea dosarului și restituirea taxei, ca urmare a respingerii sau invalidării cererilor de înscriere la examen, până la momentul publicării listelor cu repartizarea candidaților pe spații de examen;
b) în alte cazuri, au solicitat retragerea dosarului și restituirea taxei până la momentul publicării listelor cu repartizarea candidaților pe spații de examen.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), din suma de 900 lei, care nu este supusă restituirii:
a) suma de 600 de lei va fi virată barourilor care au efectuat operațiunile de analiză a cererilor de înscriere;
b) suma de 300 de lei va fi reținută de Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A) în contul operațiunilor efectuate cu logistica documentară a examenului.

Art. 4 – (1) Se restituie parțial (640 de lei) suma achitată cu titlu de taxă de examen persoanelor care au solicitat retragerea dosarului și restituirea taxei după momentul publicării listelor cu repartizarea candidaților pe spații de examen.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), din suma de 1160 lei, care nu este supusă restituirii:
a) suma de 770 de lei va fi virată barourilor care au efectuat operațiunile de analiză a cererilor de înscriere;
b) suma de 390 de lei va fi reținută de I.N.P.P.A în contul operațiunilor administrative privind asigurarea spațiilor de examen.

Art. 5. – (1) Prezenta decizie se publică pe pagina de web a U.N.B.R. (www.unbr.ro) și va fi comunicată barourilor, I.N.P.P.A. și membrilor Consiliului U.N.B.R..
(2) I.N.P.P.A. și barourile vor asigura publicarea prezentei decizii pe paginile de web ale acestora.

COMISIA PERMANENTĂ A UNIUNII NAȚIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Descarcă Decizia fișier DOCX / PDF

Articolul Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 34 din 05.10.2023 privind stabilirea condițiilor și cuantumului restituirii sumelor achitate cu titlu de taxă de examen de către candidații la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2023 apare prima dată în UNBR.