Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / COMUNICAT DE PRESĂ privind admiterea cererii de apărare a reputației profesionale a domnului avocat RĂZVAN VIOREL DOSEANU, membru al Baroului Bihor

COMUNICAT DE PRESĂ privind admiterea cererii de apărare a reputației profesionale a domnului avocat RĂZVAN VIOREL DOSEANU, membru al Baroului Bihor

09.02.2021

COMUNICAT DE PRESĂ
privind admiterea cererii de apărare a reputației profesionale
a domnului avocat RĂZVAN VIOREL DOSEANU, membru al Baroului Bihor

În ședința din 19-20 ianuarie 2018, Comisia Permanentă a UNBR, în aplicarea art. 67 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat a admis cererea de apărare a reputației profesionale a Domnului avocat RĂZVAN VIOREL DOSEANU

și a constatat că demersurile cu caracter public întreprinse în mod repetat la adresa domnului avocat RĂZVAN VIOREL DOSEANU de către doamna judecător Crina Elena Muntean, din cadrul Tribunalului Bihor, prin mijloace mass-media au afectat reputația profesională a acestuia.

Conform verificărilor Comisiei Permanente a UNBR și materialului probator de la dosarul cauzei,  nimic nu justifică pozițiile publice ale doamnei judecător, care, în numele libertății de exprimare, inoculează ideea unei conduite neconforme a domnului avocat (și a celorlalte persoane la care se face referire – avocați/magistrați), precum și a unei vulnerabilități majore în cadrul sistemului avocațial și judiciar în general, fără a se iniția procedurile reglementate de lege pentru sesizarea aspectelor la care face referire.

Demersul doamnei judecător de a afirma în spațiul public acuzații grave, nefundamentate din punct de vedere de juridic, la adresa domnului avocat RĂZVAN VIOREL DOSEANU și a celorlalte persoanelor nominalizate, în condițiile în care nu s-a constatat în cadrul unor proceduri disciplinare sau judiciare definitive săvârșirea unor acte sau fapte de natura celor susținute, afectează grav prestigiul profesional al acestuia, prin generarea unei îndoieli majore în ceea ce privește probitatea sa profesională.

Afirmațiile şi susținerile făcute în spațiul public de doamna judecător Muntean Crina Elena precum şi modalitatea concretă în care au fost prezentate evenimentele, exprimările folosite în cuprinsul relatării, nu reprezintă o manifestare a libertății de exprimare, ci constituie, atât o manifestare contrară demnității funcției de judecător, cât şi o manifestare de natură a aduce atingere reputației profesionale a domnului avocat RĂZVAN VIOREL DOSEANU, a prestigiului profesiei de avocat și chiar a justiției în general.

Comisia Permanentă a UNBR are obligația legală de a apăra reputația profesională a avocatului, la cererea acestuia, pe baza cercetărilor și  a propunerilor înaintate de consiliul baroului din care face parte. Astfel, Comisia Permanentă a UNBR a avut în vedere următoarele:

• Rezoluția nr. 4469/B/20.12.2019 a Inspecției Judiciare (Direcția de Inspecție pentru Judecători) prin care s-a dispus exercitarea acțiunii disciplinare față de doamna judecător pentru săvârșirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, conform căruia „constituie abatere disciplinară manifestările care aduc atingere onoarei sau probității profesionale ori prestigiului justiției, săvârșite în exercitarea sau în afara exercitării atribuțiilor de serviciu”;

• Decizia Secției pentru Judecători a CSM (dosar nr. 1/J/2020) din 15.07.2020, prin care s-a admis acțiunea disciplinară și s-a aplicat doamnei judecător Crina Elena Muntean sancțiunea disciplinară constând în suspendarea din funcție pentru o perioada de 6 luni pentru săvârșirea abaterii disciplinare prevăzute de art.99 lit. a) din Legea nr.303/2004 (cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare la ICCJ)”;

• Jurisprudența Curții Europene privind art. 8 și 10 ale Convenției Europene a Drepturilor Omului, au fundamentat aprecierea Comisei Permanente în sensul că, prin folosirea unor informații denaturate care au fost transmise în spațiul public, cu intenția vădită de dezinformare și denigrare a instituțiilor profesiei de avocat a fost afectată reputația profesională a domnului avocat.

Prezentul comunicat și Decizia Comisiei Permanente vor fi date publicității pe site-ul www.unbr.ro și vor fi transmise Baroului Bihor și domnului avocat RĂZVAN VIOREL DOSEANU.

COMISIA PERMANENTĂ A UNBR


Descarcă fișier PDF

Articolul COMUNICAT DE PRESĂ privind admiterea cererii de apărare a reputației profesionale a domnului avocat RĂZVAN VIOREL DOSEANU, membru al Baroului Bihor apare prima dată în UNBR.