Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Apel la candidaturi pentru selecția a 28 de avocați. Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) și Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) lansează Apel la candidaturi pentru selecția a 28 de avocați

Apel la candidaturi pentru selecția a 28 de avocați. Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) și Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) lansează Apel la candidaturi pentru selecția a 28 de avocați

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) și Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) lansează apelul la candidaturi pentru selecția a 28 de avocați

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în calitate de Promotor al proiectului,  în parteneriat  cu: Asociația TRANSCENA,  Asociația ANAIS, Centrul FILIA și Asociația GRADO implementează, începând cu luna decembrie 2021, proiectul VioGen – RoJust.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de aproximativ 732 de mii de euro oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Obiectivul proiectului este acela de a consolida capacitatea autorităților române în ceea ce privește implementarea/executarea deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg, precum și a recomandărilor de țară emise de către Consiliului Europei în domeniul abuzului, violenței domestice și violenței de gen.

Uniunea Națională a Barourilor din România a semnat cu Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați un acord privind colaborarea, consultarea și susținerea reciprocă în scopul realizării activităților din cadrul proiectului.

Proiectul își propune să aibă impact la nivel național și să genereze măsuri inovatoare replicabile la nivel național, prin care să fie promovate modificări esențiale în scopul asigurării aplicării și implementării efective a standardelor Consiliului Europei privind drepturile omului.

Activitatea 2 – Inițierea și promovarea unui program de instruire/formare profesională inițială și continuă a judecătorilor, avocaților, procurorilor și polițiștilor în ceea ce privește implementarea documentelor internaționale cu privire la drepturile omului ratificate de către România (CEDO, CEDAW, Convenția de la Istanbul, Convenția de la Lanzarote) și evitarea viciilor de procedură care au determinat pronunțarea de către CEDO a unor Hotărâri prin care România a fost condamnată la plata unor sume cu titlu de despăgubire include un program de instruire/formare pentru avocați. (cu titlu orientativ, sunt avute în vedere cauzele CEDO  E.M c. României – 43994/05, E.B. c. României – 49089/10, Buturugă c. României – 56867/15, D.M.D c. României – 23022/13, Bălșan c. României – 49645/09).

UNBR și ANES anunță selecția a 28 de avocați, care vor participa la un curs de pregătire desfășurat online cu durata de 12 ore.

După finalizarea cursului de pregătire avocații participanți vor fi implicați, în calitate de formatori, în cursuri de informare/formare cu avocații care se vor înscrie la aceste cursuri. Durata unui curs este de 12 ore ce vor fi distribuite în sesiuni cu durata 2/4 ore zi și se vor desfășura în sistem online. Ne propunem ca la nivel național să particip la formări un număr de 800 de avocați.

Pentru activitatea de formare care va urma finalizării modulului de 12 ore, avocații formatori vor încheia contracte (asimilate contractelor individuale de muncă, în baza Deciziei Consiliului  nr. 432/23.03.2019, cu caracter interpretativ) și vor încasa 100 de lei brut/ora de curs/lucru la materiale. Pentru atingerea rezultatului planificat – 800 participanți – cursurile se vor desfășura pe o perioadă de mai multe luni, fiecare formator fiind implicat în mai multe cursuri/sesiuni.

Criterii de selecție a avocaților care vor deveni formatori :

● Avocat definitiv;
● Experiență de cel puțin 5 ani într-unul dintre domeniile: violență domestică, discriminare de gen și violența de gen;
● Să nu fi fost suspendat din profesie în ultimii 5 ani;
● Abilități de utilizare a computerului;
● Disponibilitate de timp pentru a susține cursuri online cu durata de 2 ore/sesiune, una sau mai multe sesiuni în zile diferite, programate conform unui orar stabilit de comun acord în consultare cu participanții la formare – avocați.

Persoanele interesate se vor înscrie în vederea selecției prin completarea unui formular online pus la dispoziție pe site-ul GRADO, link https://forms.gle/9rX6MpNmthM3mqKt8

Perioada de înscriere este 27 septembrie – 04 octombrie 2022. Selecția se va realiza de către UNBR împreună cu ANES.

Articolul Apel la candidaturi pentru selecția a 28 de avocați. Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) și Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) lansează Apel la candidaturi pentru selecția a 28 de avocați apare prima dată în UNBR.