Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Anunț privind convocarea CONGRESULUI AVOCAȚILOR 2021 pentru zilele de 25-26 iunie 2021 cu începere de la ora 09.00, la Palatul Patriarhiei, sala Aula Magna, Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, sector IV, București

Anunț privind convocarea CONGRESULUI AVOCAȚILOR 2021 pentru zilele de 25-26 iunie 2021 cu începere de la ora 09.00, la Palatul Patriarhiei, sala Aula Magna, Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, sector IV, București

ANUNȚ

În conformitate cu dispozițiile art. 61 alin. (2), art. 62 alin. (1) și (2), art. 63 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul Hotărârii Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) nr. 147/14-15 mai 2021,
se convoacă

CONGRESUL AVOCAŢILOR

în zilele de 25-26 iunie 2021 cu începere de la ora 09.00, la Palatul Patriarhiei, sala Aula Magna, Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, sector IV, București

În conformitate cu dispozițiile art. 63 din Legea nr. 51/1995, ordinea de zi a Congresului este următoarea:
1. Dezbaterea temei „Apărarea apărării”. Adoptarea de măsuri în apărarea profesiei de avocat.
2. Prezentarea pentru dezbatere și aprobare a raportului anual al Consiliului U.N.B.R..
3. Prezentarea pentru dezbatere și aprobare a raportului anual al Consiliului de conducere al Casei de Asigurări a Avocaților (C.A.A.).
4. Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare pe anul 2020 și a proiectului de buget al U.N.B.R. pentru anul 2021 – ratificarea Hotărârii Consiliului UNBR nr. 149/14-15 mai 2021. Mandatarea Consiliului U.N.B.R. de a aproba proiectul de buget al UNBR pe anul 2022.
5. Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare pe anul 2020 și a proiectului de buget al C.A.A. pentru anul 2021. Mandatarea Consiliului U.N.B.R. de a aproba proiectul de buget al C.A.A. pe anul 2022.
6. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei centrale de cenzori a U.N.B.R..
7. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei de cenzori a C.A.A..
8. Prezentarea raportului anual al Comisiei centrale de disciplină.
9. Ratificarea Hotărârilor Consiliului U.N.B.R. de modificare și completare a Statutului profesiei de avocat și a Statutului C.A.A. Mandatarea Consiliului U.N.B.R. ca în perioada dintre Congrese să îndeplinească atribuția prevăzută la art. 63 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 51/1995.
10. Completarea componenței Consiliului U.N.B.R. cu membri supleanți ca urmare a imposibilității temporare a exercitării funcției. Actualizarea compunerii Comisiei centrale de disciplină (dacă se impune).
11. Adoptarea de hotărâri și rezoluții.
12. Diverse.

Av. dr. Traian-Cornel Briciu, Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România

Descarcă format DOCX și format PDF (forma publicată în România Liberă, 25 mai 2021)

Articolul Anunț privind convocarea CONGRESULUI AVOCAȚILOR 2021 pentru zilele de 25-26 iunie 2021 cu începere de la ora 09.00, la Palatul Patriarhiei, sala Aula Magna, Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, sector IV, București apare prima dată în UNBR.