Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) și Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) organizează cursuri gratuite pentru avocați

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) și Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) organizează cursuri gratuite pentru avocați

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) și Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) organizează cursuri gratuite pentru avocați

 
 
Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în calitate de Promotor al proiectului,  în parteneriat  cu: Asociația TRANSCENA,  Asociația ANAIS, Centrul FILIA și Asociația GRADO implementează, începând cu luna decembrie 2021, proiectul VioGen – RoJust.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de aproximativ 732 de mii de euro oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Obiectivul proiectului este acela de a consolida capacitatea autorităților române în ceea ce privește implementarea/executarea deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg, precum și a recomandărilor de țară emise de către Consiliului Europei în domeniul abuzului, violenței domestice și violenței de gen.

Uniunea Națională a Barourilor din România a semnat cu Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați un acord privind colaborarea, consultarea și susținerea reciprocă în scopul realizării activităților din cadrul proiectului.

Proiectul își propune să aibă impact la nivel național și să genereze măsuri inovatoare replicabile la nivel național, prin care să fie promovate modificări esențiale în scopul asigurării aplicării și implementării efective a standardelor Consiliului Europei privind drepturile omului.

Activitatea 2 – Inițierea și promovarea unui program de instruire/formare profesională inițială și continuă a judecătorilor, avocaților, procurorilor și polițiștilor în ceea ce privește implementarea documentelor internaționale cu privire la drepturile omului ratificate de către România (CEDO, CEDAW, Convenția de la Istanbul, Convenția de la Lanzarote) și evitarea viciilor de procedură care au determinat pronunțarea de către CEDO a unor Hotărâri prin care România a fost condamnată la plata unor sume cu titlu de despăgubire include un program de instruire/formare pentru avocați (cu titlu orientativ, sunt avute în vedere cauzele CEDO  E.M c. României – 43994/05, E.B. c. României – 49089/10, Buturugă c. României – 56867/15, D.M.D c. României – 23022/13, Bălșan c. României – 49645/09).

UNBR și ANES anunță organizarea, gratuit, a unor cursuri de instruire/formare profesională inițială și continuă ce se vor defășura pe parcursul a 5 zile, cu durata de totală de 12 ore, în intervalul 17:00 – 19:30. Cursurile se desfășoară online în perioadele: 10 – 14 iulie, 17 – 21 iulie, 31 iulie – 4 august și 28 august – 1 septembrie.

Agenda cursului cuprinde următoarele teme:

• Drepturile victimei
• Considerații asupra reglementărilor privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați
• Comunicare avocat – victimă
• Aspecte de diferențiat în procedurile civile și penale
• Standardele CEDO în cauzele de violență domestică și violență sexuală

Evenimentele formează obiectul procedurii de aprobare în principiu de către INPPA. Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza prevederilor Metodologiei de recunoaștere a activităților de pregătire profesională continuă, aprobată de Consiliul U.N.B.R.”

Persoanele interesate se vor înscrie prin completarea unui formular online: https://forms.gle/cGuyM9JChhq11vAEA

Pentru probleme tehnice de înscriere sau informații suplimentare persoana de contact Mihai Popescu mihai.popescu@grado.org.ro

Articolul Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) și Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) organizează cursuri gratuite pentru avocați apare prima dată în UNBR.