Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / „Sistemul de asigurări al avocaților este cel mai performant sistem de pensii neintegrat din România!”. Interviu cu av. Mihăiță Bubatu, președinte al Casei de Asigurări a Avocaților din România

„Sistemul de asigurări al avocaților este cel mai performant sistem de pensii neintegrat din România!”. Interviu cu av. Mihăiță Bubatu, președinte al Casei de Asigurări a Avocaților din România

Legal Magazin: Sunteți, de la finalul anului trecut, președintele Casei de Asigurări a Avocaților (CAA) din România, funcție în care ați fost desemnat după două mandate de decan al Baroului Olt. Dar legătura dumneavoastră direct cu „centrul” datează de câțiva ani, din anul 2015, moment în care ați devenit și membru de onoare al Consiliului UNBR. Acum aveți, simultan cu funcția de președinte al CAA, și atribuțiunea de consilier în cadrul Consiliului Uniunii a Barourilor din România. Cum vă simțiți, ca tânăr jurist și avocat matur, la doar 47 de ani, la cârma unei instituții-cheie pentru destinele avocaților?

Av. Mihăiță Bubatu: Este adevărat, am fost decan al Baroului Olt timp de două mandate, între anii 2011 și 2019. Este adevărat și faptul că am candidat în anul 2019 pentru calitatea de membru în Consiliul Casei de Asigurări a Avocaților, iar, prin votul membrilor Consiliului CAA, am fost ales președinte în luna noiembrie 2019. Această alegere mă onorează și mă responsabilizează, în același timp.

Legal Magazin: Pentru cei care cunosc prea puțin menirea, atribuțiunile și modul de organizare al Casei de Asigurări, vă rugăm să descrieți, pe scurt, aceste lucruri și să explicați funcționarea curentă, dar și obiectivele prioritare ale dumneavoastră și ale Consiliului de Administrație cu care ați început să lucrați în noul dumneavoastră mandat?

Av. Mihăiță Bubatu: Casa de Asigurări a Avocaților din România (CAA) este o persoană juridică de interes public, autonomă, învestită cu personalitate juridică, având patrimoniu și buget proprii, care funcționează în cadrul UNBR.

Ca autoritate centrală a sistemului propriu de pensii și asigurări sociale al avocaților din România, a fost înființată, prin art. 258 din Legea pentru organizarea corpului de avocați din 28 decembrie 1931. CAA este organizată și funcționează în baza Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, reprezentând organul de specialitate care administrează și gestionează sistemul propriu de pensii și alte drepturi de asigurări sociale pentru avocați.

Asigurăm coordonarea, îndrumarea și controlul activității filialelor și sucursalelor CAA în scopul aplicării unitare a legislației în domeniul specific.

În linii mari, printre obiectivele pe care mi le-am propus, aș enumera câteva. În primul rând, asigurăm o firească disciplină financiară, pornind de la nivelul CAA și continuând cu filiale și avocații membrii ai sistemului. În acest sens, îmi doresc o informatizare completă a sistemului, informatizare care a continuat în anul 2020, prin implementarea, la nivel național, a programelor informatice de tipul „Gestiune avocați” și SAGA, în completarea programului existent, „Contul meu”.

Realizăm investiții economice prin care să aducem venituri suplimentare la sistemul de pensii și, nu în ultimul rând, centralizăm fondurile sistemului la nivelul Casei, cu avantajele ce decurg din aceasta. Aici, aș enumera câteva argumente pentru consolidarea (centralizarea) sistemului CAA. Distribuim riscurile pe un număr mare de participanți:obiectivul este sustenabilitatea întregului fond pe termen lung, nu doar a câtorva filiale, dar și asigurarea plății pensiilor pe termen lung pentru toți pensionarii din sistem.

Reușim să analizăm sustenabilitatea măsurilor la nivel de sistem, nu la nivel atomizat, al fiecărei filiale, fiindcă,în acest moment, există o dificultate de majorare a pensiilor cu un procent mai mare pe întreg sistemul, fiindcă anumite filiale nu ar putea suporta sarcina.

Evident, ne preocupă unificarea ratei de dependență a pensionarilor (numărul de pensionari raportat la numărul de avocați activi) și reducerea riscului ratei de dependență la anumite filiale care întârzie plata pensiilor. Acest risc apare, în special, ca urmare a polarizării avocaturii (număr mai mare de avocați) pe anumite județe.

Este important să adaug faptul că suntem mai bine pregătiți în fața provocărilor presupuse de trendul de creștere a speranței de viață, în special pentru avocații din filialele mici.

Ce ar mai fi de spus? Ne gândim la unitatea programelor de sprijin al pensionarilor, la nivel național, nu doar la filialele „care suportă” și la posibilitatea gestionării unui cash-flow corespunzător realității pe întreg sistemul, pentru a evita menținerea în conturi curente, cu randament mic, a sumelor nenecesare.

Avem în vedere gestionarea unor disponibilități mai mari și posibilitatea unor investiții pe termen lung, cu randamente superioare negocierii randamentelor în instrumente bancare.

Ne dorim simplificarea evidenței (care se va ține per avocat, nu per filiale), simplificarea depistării tentativelor de fraudă din partea angajaților sistemului, prin verificare permanentă a evidențelor cu încasările contabile reale, a calculelor uzuale și actuariale pentru un singur sistem și eliminarea situațiilor, din ce în ce mai dese, de transfer al avocaților, în ultimii ani, înainte de pensionare, la o filială mare, care poate achita pensiile pe termen lung, situație care conduce la dezechilibrarea suplimentară a filialelor mici.

Legal Magazin: Există o serie de indicatori ai sistemului CAA, care, potrivit Legii nr. 72/2016, trebuie stabiliți anual de către Consiliul UNBR, printre care se numără valoarea punctului de pensie, cuantumul ajutorului pentru creșterea copilului, contribuțiile la fondul de funcționare al CAA, cuantumul ajutorului de deces și nivelul contribuțiilor de asigurări sociale plătite de avocați. Cât de mult au variat acești indicatori în ultimii ani? Care este zona cea mai sensibilă în care există eventuale dispute sau neajunsuri? Dealtfel, căror necesități profesionale răspunde Legea nr. 72/2016?

Av. Mihăiță Bubatu: În evaluarea nivelului la care se stabilesc indicatorii sistemului, s-a avut în vedere, în mare, două puncte de plecare:rata inflației și câțiva indicatori derivați, dar și menținerea echilibrului sistemului prin modificarea corelată a indicatorilor.

În procesul de stabilire a nivelului indicatorilor, sistemul de pensii al avocaților trebuie să urmărească cel puțin două obiective: pe de o parte, protejarea pensiilor în plată împotriva erodării lor, ceea ce presupune actualizarea prin indexarea/majorarea pensiilor cu un procent care să acopere pierderea de valoare reală a pensiilor din cauza factorilor externi sistemului (în general, inflația). Pe de altă parte, avem în vedere asigurarea posibilității susținerii sistemului pe termen lung, lucru ce trebuie să aibă în vedere obținerea unei rate de finanțare, calculată, conform normelor europene, de 100%, sau, în situația în care acest lucru este imposibil, cel puțin menținerea ratei de finanțare existente și, în niciun caz, scăderea ratei de finanțare.

Ultima modificare a acestor indicatori ai sistemului CAA s-a realizat în luna martie 2020. În luna noiembrie 2020, am înaintat Consiliului UNBR propunerile cu indicatorii sistemului propuși pentru anul 2021. Ne dorim să păstrăm un echilibru în ceea ce privește modificarea acestor indicatori, astfel încât, pe de o parte, să satisfacem nevoile firești ale colegilor avocați pensionari/asigurați, iar, pe de altă parte, să protejăm stabilitatea sistemului.

O zonă mai sensibilă este cea cu privire la cotele de contribuție la sistem ale avocaților. În prezent, avocații, care nu realizează venituri sau care realizează venituri sub cel de referință, achită o cotă minimă de 300 lei la sistemul de pensii și asigurări, iar avocații, care realizează venituri mai mari decât venitul de referință, achită 11% din venituri,dar nu mai mult decât cota maximă, care, în prezent, este de 1.452 lei.

Pentru stabilitatea sistemului și îmbunătățirea ratei de finanțare, consider că se impune majorarea cotelor de contribuție, astfel cum s-a propus prin raportul de audit întocmit de KPMG, la finalul anului 2019.

Legal Magazin: Cum mențineți funcțională relația cu filialele CAA din țară? Cât de mult v-a afectat criza sanitară activitatea curentă?

Av. Mihăiță Bubatu: Există o comunicare scrisă permanentă atât cu filialele, cât și cu decanii și consiliile barourilor pe problemele de competență conferite de lege cu privire la activitatea filialelor. Din păcate, în anul 2020, o parte din filiale nu a putut să organizeze adunările generale și, la nivel central, nu a fost încă posibilă organizarea Congresului Avocaților. Comunicările s-au realizat, în general, în sistem de videoconferință și în format electronic.

Anul 2020 a fost un an mai greu pentru avocatură, din cauza situației sanitare și a întreruperii activității în perioada martie – mai 2020. Veniturile avocaților au scăzut și, evident, au scăzut și veniturile sistemului. Veniturile totale ale filialelor au cunoscut, în perioada ianuarie-iunie 2020, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019, o scădere generală de 4,95%, cu variații individuale pe fiecare filială, în funcție de specificul local.

Legal Magazin: Cum se prezintă sistemul de asigurări al avocaților din România? S-au făcut comparații între sistemul național și celelalte sisteme la nivel european și internațional?

Av. Mihăiță Bubatu: Sistemul de asigurări al avocaților este cel mai performant sistem de pensii neintegrat din România. Este un sistem care a fost înființat acum aproape 100 de ani, în anul 1931, și a funcționat și funcționează în continuare autonom, prin autofinanțare, din contribuțiile membrilor săi, fără subvenții din partea statutului, fără de care, spre exemplu, sistemul public ar sucomba.

Această perenitate ce caracterizează sistemul de asigurări al avocaților are la baza tocmai inspirația din alte sisteme de pensii europene, din cel german, din cel francez sau din cel italian. Noi am preluat lucrurile bune de la alții și încercăm să nu repetăm greșelile lor, astfel încât să asigurăm soliditate necesară acestui sistem, pentru a putea asigura, în viitor, inclusiv drepturile de pensie ale avocaților care abia acum au intrat în profesie.

Aceste evaluări pe termen lung sunt realizate anual de sistemul nostru, prin expertize actuariale, fiind, de altfel, singurul sistem de pensii din România pentru care expertizele actuariale sunt obligatorii, fiind, din acest punct de vedere, pe picior de egalitate cu sistemele de pensii similare de la nivel european sau internațional.

Comparațiile tehnice care au fost realizate cu alte sisteme de pensii, de la nivel mondial, au evidențiat faptul că sistemul nostru, deși nu perfect, este un sistem bine fundamentat și care asigură pentru membrii săi, prin comparație, o serie de drepturi la un nivel competitiv foarte ridicat.

Legal Magazin: Cum conlucrați cu entitățile omoloage din regiune și din spațiul european? Ce vă inspiră și ce modele ați putea urma?

Av. Mihăiță Bubatu: Sistemul de pensii al avocaților este un sistem modern, pe picior de egalitate, din punct de vedere conceptual, cu celelalte sistem omoloage din Europa, poate nu cu aceeași putere financiară, dar, organizatoric, este un sistem modern și eficient.

Conlucrările cu sistemele de pensii omoloage din spațiul european sunt, pe lângă cele instituționale obligatorii, conform legislației comunitare, și la nivel comunicativ, concretizat în schimburi de experiență și vizite pe care reprezentanții acestor sisteme le-au făcut în România, la invitația Consiliului CAA, sau pe care conducerea CAA le-a efectuat, la invitația omologilor săi, în special, din Franța și Italia, țări care au sisteme de asigurări sociale ale avocaților apropiate conceptual de sistemul nostru. De altfel, aceste sisteme au format o sursă de inspirație la momentul la care am pus bazele moderne ale sistemului de pensii al avocaților, începând cu anul 2001.

Când analizăm direcțiile de dezvoltare viitoare, este normal să ne uităm ce au făcut alții în Europa sau în alte părți ale lumii, să preluăm lucrurile bune și să evităm repetarea greșelilor. Astfel că modelele cu rezultate pozitive sunt pentru noi surse de inspirație. Și, aici, regăsim sisteme din Germania, din Franța, din Italia, din Olanda etc., sisteme spre care tindem și noi.

Legal Magazin: Cum investiți rezervele financiare de care dispuneți, așa încât să sporiți fondurile Casei de Asigurări și bugetele pentru situațiile de inactivitate temporară sau permanentă a membrilor avocați?

Av. Mihăiță Bubatu: În acest an dificil pe care l-am parcurs cu toții și care a fost unul atipic de funcționare, am considerat oportun să asigurăm siguranța resurselor financiare și prudența în a lua decizii investiționale în direcții care implicau riscuri financiare mari.

Astfel că varianta pentru care am optat, în tot acest interval de timp, aflat sub influența acestei pandemii, a constat în investițiile în titlurile de stat și în depozitele bancare, variante alese, de altfel, și de predecesorii mei.

La acestea, se adaugă veniturile din activitatea economică deja existentă, generate de Complexul „Corpore Sano”. Disponibilitățile bănești actuale ale CAA sunt conservate, în proporție de 99,30%, în titluri de stat, diferența regăsindu-se în depozite bancare la termen și în conturi curente.

Legal Magazin: Ce previziuni aveți și ce măsuri eficiente s-ar putea impune pentru supraviețuirea Complexului Balnear și de Recuperare al CAA din Techirghiol, în condițiile restricțiilor impuse de pandemia prelungită?

Av. Mihăiță Bubatu: Nu cred că se pune problema „supraviețuirii” Complexului Balnear de la Techirghiol. Complexul a funcționat, e adevărat, în condiții mai deosebite decât în mod normal, iar, în perioada pandemiei, va funcționa atât timp cât măsurile de protecție vor fi respectate.

Complexul de la Techirghiol este o investiție a CAA care aduce randamente superioare multor altor tipuri de investiții, cum ar fi investițiile în titluri de stat sau în plasamente bancare, și beneficiază de un management performant, care l-a ținut pe linia de plutire, inclusiv în perioada de închidere totală. Și în acest moment cererea pentru tratamentele furnizate de complex este la un nivel foarte ridicat.

Această pandemie se va încheia la un moment dat, într-un viitor previzibil, așa că nu considerăm că se pune problema „supraviețuirii”. Noi, mai degrabă, suntem îngrijorați de lipsa capacității complexului de a acoperi cererea.

Legal Magazin: Cum a decurs proiectul de extindere a informatizării CAA din ultimii ani? Ce mai urmează a fi făcut în perioada viitoare?

Av. Mihăiță Bubatu: Din păcate, la acest capitol, înregistrăm oarecare întârzieri ce se datorează, în parte, unui  personal IT insuficient la nivelul CAA, dar și la nivelul filialelor, pe de-o parte, iar, pe de altă parte, a unei mentalități de rezistență la nou/schimbare din partea unor filiale care fie nu reușesc, fie reușesc cu dificultate să implementeze hotărârile CAA adoptate pe acest segment.

Legal Magazin: În ce fel decurge colaborarea CAA cu celelalte case de asigurări ale profesiilor juridice (executori, notari)? Dar cu instituțiile centrale ale statului?

Av. Mihăiță Bubatu: Așa cum am mai spus, sistemul de pensii al avocaților este cel mai vechi și cel mai mare sistem de pensii neintegrat din România. Sistemul CAA a constituit, în mare măsură, dar nu în totalitate, inspirația pentru legea pensiilor notarilor publici, începând încă din anul 2013, când a apărut prima reglementare autonomă a pensiilor notarilor publici, precum și pentru Legea nr. 39/2020 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România.

Relația CAA cu alte sisteme de pensii neintegrate este bună, atât instituțional, cât și neoficial, pentru că suntem de aceeași parte a baricadei. Fiind un fond de pensii cu acumulare, a trebuit să desfășurăm o activitate intensă de apărare a independenței sistemului CAA. Iar această activitate s-a bazat inclusiv pe bunele relații pe care sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări al avocaților, împreună cu Uniunea Națională a Barourilor din România, le-a avut și le are cu instituțiile centrale ale statului, de la ministere și până la președinție.

Din informațiile pe care eu le dețin, până în anul 2020, executorii judecătorești și notarii nu au avut sisteme proprii de pensii, așa cum au avocații, fiind integrați sistemului public de pensii.Din aprilie 2020, notarii beneficiază de prevederile Legii nr. 39/2020 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România.

Am colaborat bine cu multe instituții centrale, concentrate pe probleme conexe sistemului de pensii al avocaților. Suntem deschiși către comunicare, ne dorim să atingem performanțele așteptate de către colegi!

* Este extras din Revista LEGAL MAGAZIN nr. 31 – ediție specială dedicată aniversării a 25 de ani de avocatură modernă

Preluat de pe https://www.universuljuridic.ro/ prin amabilitatea domnului Nicolae Cîrstea – Președintele Grupului editorial UNIVERSUL JURIDIC

Articolul „Sistemul de asigurări al avocaților este cel mai performant sistem de pensii neintegrat din România!”. Interviu cu av. Mihăiță Bubatu, președinte al Casei de Asigurări a Avocaților din România apare prima dată în UNBR.