Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Rezultatele soluționării contestațiilor la punctaj formulate de candidații la examenul de primire în profesia de avocat, care s-au prezentat la proba de examen din 7 aprilie 2024

Rezultatele soluționării contestațiilor la punctaj formulate de candidații la examenul de primire în profesia de avocat, care s-au prezentat la proba de examen din 7 aprilie 2024

EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT CA AVOCAT STAGIAR
ŞI A PERSOANELOR CARE S-AU DEFINITIVAT ÎN ALTE PROFESII JURIDICE
SESIUNEA APRILIE 2024
Comisia Națională de Examen

PROCES VERBAL
din data de 26 aprilie 2024
privind soluționarea contestațiilor la punctaj, formulate de candidații care s-au prezentat la examenul din data de 07 aprilie 2024

În conformitate cu prevederile art. 25 și 26 din Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice,
Comisia națională de examen,
Analizând contestațiile la punctaj la testul tip grilă de la examenul pentru calitatea de avocat stagiar și de la examenul pentru calitatea de avocat definitiv, precum și opinia comisiei de soluționare a contestațiilor la punctaj,

CONSTATĂ ŞI, RESPECTIV, DISPUNE URMĂTOARELE:

I. În urma reverificării tuturor lucrărilor candidaților care au formulat contestații la punctaj, s-a constatat că nu există diferențe între punctajul inițial acordat și punctajul rezultat în urma reverificării.

II. În baza opiniei comisiei de soluționare a contestațiilor la punctaj, se resping toate contestațiile formulate de candidații care s-au prezentat la examenul din data de 07 aprilie 2024 a examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.

III. Lista cu rezultatele obținute de candidați, publicată la data de 15 aprilie 2024, devine lista finală a rezultatelor obținute la examenul de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea aprilie 2024.

IV. Prezentul proces verbal se publică pe pagina web a U.N.B.R. și a I.N.P.P.A. și se comunică consultantului tehnic al examenului.

PREŞEDINTELE COMISIEI NAȚIONALE DE EXAMEN

Descarcă PROCESUL-VERBAL fișier DOCX / PDF

Articolul Rezultatele soluționării contestațiilor la punctaj formulate de candidații la examenul de primire în profesia de avocat, care s-au prezentat la proba de examen din 7 aprilie 2024 apare prima dată în UNBR.