Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Rezoluție privind apărarea statului de drept și a egalității de arme între acuzare și apărare adoptată de Congresul Avocaților la data de 25 iunie 2021

Rezoluție privind apărarea statului de drept și a egalității de arme între acuzare și apărare adoptată de Congresul Avocaților la data de 25 iunie 2021

REZOLUȚIE
PRIVIND APĂRAREA STATULUI DE DREPT ȘI
A EGALITĂȚII DE ARME ÎNTRE ACUZARE ȘI APĂRARE
adoptată de Congresul Avocaților la data de 25 iunie 2021

 – Având în vedere că avocatul este partener indispensabil al justiției, recunoscut ca atare de lege,
– Considerând că încrederea cetățenilor în actul de justiție presupune și încrederea în avocați,
– Având în vedere că egalitatea de arme între acuzare și apărare reprezintă o garanție a statului de drept,
– Analizând fenomenul îngrijorător al declinului dreptului la apărare din ultimii ani,
– Observând conturarea anumitor tendințe periculoase privind abordarea rolului și a atribuțiilor avocaților în actul de justiție, constând în:
• identificarea avocaților cu clienții lor,
• ignorarea dispozițiilor cu privire la secretul profesional, prin audierea ca martori a avocaților în dosare îndreptate împotriva propriilor clienți, și
• percheziții necircumstanțiate în spațiile profesionale ale avocaților,
– Constatând continuarea presiunii exercitate asupra avocaților prin reducerea onorariilor acestora, potrivit unor criterii subiective,
– Constatând subminarea principiilor fundamentale ale profesiei de avocat, în general, precum și a unor principii fundamentale ale avocaturii, în special, cum sunt independența avocatului, libertatea de exercitare a profesiei sale, păstrarea secretului profesional, libertatea de alegere a avocatului,
– Considerând că orice ingerință în aplicarea plenară a acestor principii este de natură a afecta în mod grav independența profesiei de avocat și, pe cale de consecință, independența justiției,

Congresul Avocaților, întrunit în ședința sa din data de 25 iunie, solicită autorităților publice din România luarea, de urgență, a următoarelor măsuri pentru protejarea statului de drept și pentru reechilibrarea balanței între  acuzare și apărare, în vederea restabilirii ordinii de drept:
• Respectarea dreptului justițiabilului la apărare,
• Respectarea prezumției de nevinovăție, a contradictorialității și a principiului egalității de arme între acuzare și apărare,
• Respectarea imunității pledoariei și a opiniilor profesionale ale avocatului,
• Respectarea independenței avocatului și a libertății de exercitare a profesiei sale.

Congresul Avocaților solicită Parlamentului României, Guvernului, Ministerului Justiției și Consiliului Superior al Magistraturii să coopereze cu organizația națională profesională a avocaților (Uniunea Națională a Barourilor din România – U.N.B.R.)  în vederea identificării soluțiilor adecvate pentru protejarea statului de drept și, implicit, a egalității de arme între acuzare și apărare.

De asemenea, Uniunea Națională a Barourilor din România face apel către autorități și către toți cetățenii să protejeze justiția, care se realizează în numele lor.

Congresul Avocaților reafirmă angajamentul constant al corpului avocaților pentru apărarea apărării și a statului de drept din România.

Descarca Rezolutia fisier DOCX / PDF

Articolul Rezoluție privind apărarea statului de drept și a egalității de arme între acuzare și apărare adoptată de Congresul Avocaților la data de 25 iunie 2021 apare prima dată în UNBR.