Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Raportul Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (împreună cu anexele) la Congresul avocaților 2024 (proiect)

Raportul Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (împreună cu anexele) la Congresul avocaților 2024 (proiect)

I. Raportul Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România  la Congresul avocaților 2024 (Proiect).

● Anexele la Raportul Consiliului UNBR:

Anexa nr.  01
Ordinea de zi a ședințelor Consiliului UNBR

Anexa  nr. 02
Ordinea de zi a ședințelor Comisiei Permanente

Anexa  nr. 03
Componența Consiliului UNBR Conform Hotărârii Congresului Avocaților nr. 05/09-10 IUNIE 2023 privind alegerea Consiliului UUNBR și Componența Comisiei Permanente Conform Hotărârii Consiliului UNBR nr. 4/09 iunie 2023 privind constituirea Comisiei Permanente a UNBR

Anexa  nr. 04
Centralizare Ședințe Consiliu UNBR și Comisie Permanentă iunie 2023-mai 2024

Anexa nr.  05
Decizia  nr. 1 din 13 iulie 2023 a Comisiei Permanente a UNBR privind împărțirea sarcinilor membrilor Comisiei Permanente și numirea Secretarului acesteia

Anexa  nr. 06
Comunicat UNBR referitor la proiectul de Ordonanță al Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale

Anexa nr.  07
Adrese UNBR privind riscul supraimpozitării profesiilor liberale – proiectul de Ordonanță al Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale (Campania UNBR împotriva impunerii CASS neplafonat profesiilor liberale)

Anexa  nr. 08
Măsuri privind Institutul Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocatilor (INPPA)

Anexa nr.  09
Măsuri privind înființarea grupurilor și departamentelor de lucru ale Consiliului UNBR

Anexa  nr. 10
Constituirea Consiliului de administrație al Casei de Asigurări a Avocaților CAA

Anexa  nr. 11
Comunicat privind Campania de conștientizare a rolului și importanței Avocatului în apărarea drepturilor și libertăților cetățenești: ”O zi fără Avocați – o zi în care Statul de drept nu există!”

Anexa nr.  12
Măsuri adoptate în ședința Comisiei Permanente din 12 septembrie 2023 (videoconferință, cu decanii) privind campania ”O zi fără Avocați – o zi în care Statul de drept nu există!”

Anexa nr.  13
Noi măsuri adoptate în ședința Comisiei Permanente din 19 septembrie 2023 privind campania „O zi fără avocați! Ziua în care justiția nu există”

Anexa nr.  14
Măsuri adoptate de Consiliul UNBR la 20 septembrie 2023 privind modificarea Statutului Casei de Asigurări a Avocaților în ce privește pensia anticipată

Anexa nr.  15
MEMORIU – Sinteză a celor mai importante disfuncționalități ale sistemului judiciar din perspectiva avocaților, material realizat pe baza informațiilor transmise de către barouri

Anexa nr.  16
Reflectarea în mass-media și online a zilei de 4 octombrie 2024, în care s-a derulat campania „O zi fără avocați! Ziua în care justiția nu există”

Anexa nr.  17
Federația Barourilor Europene: Rezoluție în sprijinul avocaților români cu privire la rolul și importanța Avocatului în apărarea drepturilor  și libertăților cetățenilor din România – Gdansk, 07.10.2023

Anexa nr.  18
Măsuri de reorganizare a conducerii INPPA Central și Centrelor teritoriale INPPA precum și alte măsuri organizatorice privind funcționarea INPPA și de pregătire profesională a avocaților

Anexa nr.  19
Măsuri privind operaționalizarea aplicației informatice prin care avocații vor putea solicita operatorilor U.N.B.R. interogarea Registrului Național de Evidență a Persoanelor al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor (D.G.E.P.).

Anexa  nr.  20
Modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Fondului de Solidaritate a Avocaților prin Decizia nr. 48 din 20-21 octombrie 2023 a Comisiei Permanente a UNBR

Anexa nr.  21
Obiective de politici profesionale ale U.N.B.R. în perioada 2023-2027

Anexa nr.  22
Proiect de lege privind taxele judiciare de timbru şi a ajutorul public judiciar în materie civilă

Anexa nr.  23
Hotărâre de modificare și completare a Statutului C.A.A. care reglementează situația în care  niciun avocat pensionar nu candidează pentru a fi ales în Comisia de cenzori a filialei

Anexa nr.  24
Consiliul UNBR a aprobat propunerea de a se realiza de către U.N.B.R. un monument comemorativ în care să fie menționați avocații care s-au jertfit pentru țară în Primul Război Mondial; monumentul va fie amplasat în Palatul de Justiție din București și dezvelit la data de 1 decembrie 2024

Anexa nr.  25
Se aprobă propunerea organizării de către U.N.B.R. a unui concert omagial Nicolae Kirculescu, fost avocat înscris în Baroul Ilfov și ilustru compozitor

Anexa nr.  26
Consiliul UNBR a hotărât ca pentru asistența judiciară acordată, avocatul desemnat are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport dacă activitatea de asistență judiciară se desfășoară într-o altă localitate decât localitatea de domiciliu sau localitatea în care își are sediul profesional

Anexa nr.  27
Hotărâre a Consiliului UNBR privind întărirea disciplinei în utilizarea datelor obținute pentru clienți de la Registrul național de evidență a persoanelor (RNEP) prin intermediul operatorului UNBR

Anexa nr.  28
Hotărâre a Consiliului UNBR nr. 23 din 16-17 decembrie 2023 privind venitul de referință utilizat la stabilirea tuturor prestațiilor de asigurări sociale

Anexa nr.  29
Hotărârea Consiliului UNBR nr. 20 din 16-17 decembrie 2023 privind programul de activități al organelor colective de conducere a profesiei de avocat organizate la nivel național în anul 2024

Anexa nr.  30
Hotărâre a Consiliului UNBR nr. 30 din 16-17 decembrie 2023 prin care se acordă titlul onorific de „Președinte de onoare al C.A.A.” domnului avocat Florin-Norocel Petroșel

Anexa nr.  31
MEMORIU prin care UNBR solicită Consiliului Superior al Magistraturii să sesizeze Curtea Constituțională în vederea constatării existenței unui conflict de natură constituțională între Guvernul României, pe de-o parte și autoritatea judecătorească reprezentată prin CSM, pe de altă parte

Anexa nr.  32
Consiliul UNBR ratifică Protocolul privind colaborarea dintre Institutul Național al Magistraturii și Uniunea Națională a Barourilor din România, încheiat la 22 decembrie 2023

Anexa nr.  33
Consiliul U.N.B.R. din 29-30 martie 2024 a aprobat Planul de acțiuni al Departamentului de Coordonare a Asistenței Judiciare din cadrul Uniunii Naționale a Barourilor din România

Anexa nr.  34
Hotărârea Consiliul U.N.B.R. nr. 61 din 29-30 martie 2024 privind modificarea și completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare

Anexa nr.  35
Punct de vedere UNBR cu privire la problema de drept ce face obiectul recursului în interesul legii în Dosarul nr. 390/1/2024 al Înaltei Curți de Casație și Justiție

Anexa nr.  36
Comunicat din 20.04.2024: UNBR consideră că proiectul de lege referitor la reașezarea regulilor privind reducerea cheltuielilor de judecată reprezentând onorariile avocaților (PL-x nr. 788/2023) este just, necesar și corespunzător intereselor justiției

Anexa nr. 37
Consiliul UNBR aprobă derularea în 2024 a Programului propriu de asistență și asigurări sociale, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație a Filialei, Filialei Cluj și Filialei Dolj

Anexa nr.  38
Punctul de vedere al UNBR, transmis Comisiei juridice, de disciplină şi imunități a Camerei Deputaților, referitor la Proiectul de Lege privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor

Anexa nr.  39
Situația centralizată a litigiilor UNBR pentru perioada 01 mai 2023 – 22 aprilie 2024

Anexa  nr. 40
Decizia Comisiei Permanente nr. 97 din 26-27 ianuarie 2024 prin care se modifică și se completează formularul tip de cerere de ajutor din Fondul de Solidaritate a Avocaților cuprins în Anexa la Regulamentul de organizare și funcționare a Fondului de Solidaritate a Avocaților

Anexa nr.  41
Raport de activitate al departamentului pentru perfecționarea legislației profesiei și legătura cu Parlamentul și alte organe și instituții centrale (2023/2024)

Anexa nr.  42
Protocolul din 08 februarie 2024 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență juridică în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar (…), încheiat și semnat de Ministerul Justiției, Ministerul Public și UNBR

Anexa nr. 43
RAPORT G.L.5 – Grupul de lucru al Consiliului U.N.B.R. privind apărarea profesiei împotriva practicilor avocaturii clandestine

Anexa nr. 44
RAPORT G.L.7 – Grupul de lucru al Consiliului U.N.B.R. privind combaterea spălării banilor și apărarea secretului profesional / confidențialității

Anexa nr. 45
Decizii și Hotărâri privind componența și activitatea DL1 – Departamentului privind dezvoltarea economică a UNBR

Anexa nr. 46
Raport de activitate privind Registrele Naționale prevăzute la art. 3, alin. (3) din Legea 51 / 1995 pentru perioada 29 mai 2018 – 24 aprilie 2024: RAA-Registrul electronic al actelor întocmite de avocați și RPA-Registrul electronic al evidenței patrimoniului de afectațiune al avocaților

Anexa nr. 47
Raport de activitate al Registrului național de evidență a persoanelor al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor (D.G.E.P.) în perioada 27.10.2023 – 24.04.2024

Anexa  nr. 48
Raportul de activitate al Responsabilului cu Protecția Datelor („DPO”) privind activitatea de conformarea a UNBR cu prevederile aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal

II. Raportul Administratorilor pe anul 2023.

III. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

IV. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

V. Raportul Comisiei Centrale de Cenzori privind situația financiar contabilă pe anul 2023.

VI. Raportul Comisiei Centrale de Disciplină (12.06.2023-22.04.2024)

VII. Modificări/completări ale Statutului profesiei de avocat și ale Statutului C.A.A. în perioada de referință

Descarcă Raport + Anexe fișier PDF

Articolul Raportul Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (împreună cu anexele) la Congresul avocaților 2024 (proiect) apare prima dată în UNBR.