Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Publicăm ordinea de zi a ședinței Comisiei Permanente din 28-29 aprilie 2023 care va avea loc la București

Publicăm ordinea de zi a ședinței Comisiei Permanente din 28-29 aprilie 2023 care va avea loc la București

Ordinea de zi a ședinței Comisiei Permanente din 28-29 aprilie 2023 care va avea loc la București:

1. Aprobarea procesului verbal al ședințelor Comisiei Permanente din data de 16.03.2023 (fizic), 26 martie 2023 (videoconferință) și 28-29 martie 2023 (vot electronic);
2. Măsuri organizatorice privind Congresul Avocaților 2023;
3. Validarea examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea aprilie 2023;
4. Aplicarea noilor prevederi ale art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995; Propuneri privind soluționarea contestațiilor/plângerilor/solicitărilor în materia nedemnității profesionale aflate pe rolul UNBR;
5. Informare privind Proiectul Legii privind serviciile profesionale efectuate de avocat în format electronic;
6. Discutarea unor proiecte cu impact economic (Proiectul ”Cartierul Justiției”, Donația către poporul ucrainean, Platforma UNBR de intermediere avocat client);
7. Informare privind activitatea Operatorului UNBR al Registrului Național de Publicitate Mobiliară – RNPM;
8. Lucrări curente;
9. Diverse.

Articolul Publicăm ordinea de zi a ședinței Comisiei Permanente din 28-29 aprilie 2023 care va avea loc la București apare prima dată în UNBR.