Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Propunerea legislativă pentru eliminarea arbitrariului cenzurării cheltuielilor privind onorariile avocațiale a fost adoptată de Senat

Propunerea legislativă pentru eliminarea arbitrariului cenzurării cheltuielilor privind onorariile avocațiale a fost adoptată de Senat

Propunerea legislativă pentru eliminarea arbitrariului cenzurării cheltuielilor privind onorariile avocațiale a fost adoptată de Senat

În data de 12 decembrie 2023, Senatul a adoptat propunerea legislativă pentru modificarea art. 30 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi art. 451 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (L690/2023)

● Propunerea reglementează prezumția potrivit căreia “onorariul contractat între avocat și client este prezumat a fi corect” în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfășurată de avocat în aceasta.

● Se elimina posibilitatea cenzurării din oficiu, reducerea nemaifiind posibilă decât la cererea unei parți interesate și doar în situația în care onorariul este “vădit disproporționat” în raport de valoarea sau complexitatea cauzei ori de activitatea desfășurată.

● Se reglementează ipoteza în care, la cererea unei parți, și nu din oficiu, instanța poate reduce onorariul, motivat, raportat la “criteriile stabilite în legislația profesiei de avocat pentru stabilirea onorariului”.

● De asemenea, potrivit proiectului, reducerea onorariului poate fi atacată cu apel sau cu recurs, după caz, în termen de 5 zile de la comunicarea hotărârii. Când hotărârea aparține unei secții a înaltei Curți de Casație şi Justiţie, recursul se judecă de Completul de 5 judecători.

Proiectul de lege a fost trimis la Camera Deputaților pentru dezbatere.

Articolul Propunerea legislativă pentru eliminarea arbitrariului cenzurării cheltuielilor privind onorariile avocațiale a fost adoptată de Senat apare prima dată în UNBR.