Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Propunere legislativă privind protecția avertizorilor în interes public prezentată în Biroul Permanent al Camerei Deputaților.

Propunere legislativă privind protecția avertizorilor în interes public prezentată în Biroul Permanent al Camerei Deputaților.

Propunere legislativă privind protecția avertizorilor în interes public prezentată în Biroul Permanent al Camerei Deputaților.

Proiectul urmărește transpunerea  Directivei (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii (Directiva Whistleblower).

Acest act normativ urmează să constituie cadrul general în materia protecției persoanelor care raportează încălcări ale legii care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităților și instituțiilor publice, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat. Se stipulează expres că “Prezenta lege nu înlătură de la aplicare dispozițiile privind: (…) b) secretul profesional al avocatului;

Spre deosebire de legislația actuală, proiectul instituie obligativitatea aplicării legislației privind protecția avertizorilor și persoanelor juridice de drept privat care au un număr de cel puțin 50 de angajați, fiind instituită în sarcina acestora obligația de a identifica sau institui canale interne de raportare.

În ceea ce privește domeniul de aplicare a prezentului proiect, acesta este mai cuprinzător decât cel al Directivei, în sensul că domeniul de aplicare nu este limitat la anumite domenii, ci se aplică nerespectărilor dispozițiilor legale din toate domeniile, precum și acțiunilor și omisiunilor ce contravin obiectului sau scopului dispozițiilor legale, inclusiv nerespectarea normelor deontologice și profesionale.

Termenul limită de transpunere este 17 decembrie 2021. Procesul legislativ poate fi urmărit AICI

Expunere de motive

Propunere legislativă privind protecția avertizorilor în interes public

Articolul Propunere legislativă privind protecția avertizorilor în interes public prezentată în Biroul Permanent al Camerei Deputaților. apare prima dată în UNBR.