Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Proiectul de lege privind modificarea Legii 72/2016 a fost adoptat de Parlament

Proiectul de lege privind modificarea Legii 72/2016 a fost adoptat de Parlament

Proiectul de lege privind modificarea Legii 72/2016 a fost adoptat de Parlament

● Numărul membrilor Consiliului de administrație al CAA se majorează de la 7 la 9
● Se reglementează votul electronic în Adunările Generale ale Filialelor

La 29 martie 2023, Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat Proiectul de Lege care prevede modificarea și completarea Legii nr.72/2016, în sensul majorării numărului membrilor Consiliului de administrație al Casei de Asigurări a Avocaților, de la 7 la 9, precum și stabilirea componenței Consiliului, respectiv 7 avocați activi și 2 pensionari, dintre care 3 membri să fie aleși din Filiala București – Ilfov, iar ceilalți membri să fie aleși din celelalte filiale.

De asemenea, se reglementează votul electronic în Adunările Generale ale filialelor, pe modelul reglementat în cazul barourilor.

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților urmează să fie trimis la promulgare.

PL-x nr. 77/2023

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților

Articol unic.- Legea nr.72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 5 mai 2016, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 108, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Consiliul de administrație al C.A.A. este format din 9 membri, dintre care 7 avocați în activitate și 2 avocați pensionari, cu o vechime de cel puțin 15 ani în profesie, aleși de Consiliul U.N.B.R. pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit o singură data. Dintre aceștia, 3 membri, respectiv 2 avocați în activitate și un avocat pensionar, sunt aleși din Filiala București-Ilfov și 6 membri, respectiv 5 avocați în activitate și un avocat pensionar, sunt aleși din celelalte filiale.”

2. După articolul 114, se introduce un nou articol, art. 1141, cu următorul cuprins:

„Art.1141 – (1) Adunările generale ordinare, extraordinare și elective ale filialelor C.A.A. se convoacă și se desfășoară în condițiile stabilite prin Statutul C.A.A., votul membrilor putând fi exercitat și prin mijloace electronice.

(2) în situația filialelor care au în evidență mai mult de 2000 de membri, Adunarea generală convocată se consideră legal întrunită cu participarea a cel puțin 30% din numărul total al membrilor. Cu votul majorității membrilor prezenți, se desemnează membrii Consiliului de administrație al filialei și membrii Comisiei de cenzori.

(3) În situația prevăzută la alin.(2), procesul de votare pentru desemnarea membrilor Consiliului de administrație al filialei și ai Comisiei de cenzori se poate desfășura pe parcursul mai multor zile consecutive, fără a putea depăși 7 zile în total.

(4) Mandatele membrilor Consiliului de administrație al filialei și ai Comisiei de cenzori a filialei, încetează la data validării noilor membri.”

Articolul Proiectul de lege privind modificarea Legii 72/2016 a fost adoptat de Parlament apare prima dată în UNBR.