Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor (PLx 182/2023)

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor (PLx 182/2023)

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor (PLx 182/2023)

În ședința Comisiei juridice a Camerei Deputaților din data de 31.05.2023 a fost dezbătut proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor (PLx 182/2023)

Articol unic.– Legea nr.72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.342 din 5 mai 2016, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 37, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art.37.- (1) Pensia anticipată se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, asiguraţilor care au realizat stagiul complet de cotizare numai în profesia de avocat.
(4) Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă prin diminuarea acestuia cu un procent de 0,75% pentru fiecare lună de anticipare.”

2. La articolul 37, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin.(5), cu următorul cuprins:
„(5) Prin sintagma `luni de anticipare` se înţelege perioada cuprinsă între data acordării pensiei anticipate şi data împlinirii vârstei standard de pensionare pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă, exprimată în număr de luni calendaristice întregi.”

3. La articolul 38, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art.38.- (1) La data îndeplinirii condițiilor pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă, în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin eliminarea diminuării aplicate şi prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare și, la cererea avocatului, a perioadelor asimilate.
(2) Transformarea pensiei anticipate în pensie pentru limită de vârstă, în condițiile prevăzute la alin.(1), se face din oficiu.”

4. La articolul 38, alineatele (3) şi (4) se abrogă.

Membrii Comisiei au votat cu majoritate de voturi raportul de admitere.

La ședința, pentru susținerea proiectului, au fost prezenți:
• Doamna Ileana Ciutan – director executiv al Casei de Asigurări a Avocaților;
• Doamna avocat Alina-Stefania Gorghiu – senator, vicepreședinte, cu atribuții de președinte al Senatului;
• Domnul avocat Cătălin-Daniel Fenechiu – senator, membru al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări;
• Domnul avocat Cristian-Augustin Niculescu-Ţâgârlaș – senator, președinte al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări.

Proiectul urmează a fi discutat și votat și in cadrul Comisiei pentru muncă şi protecţie sociala, aceasta fiind comisie coraportoare cu cea juridica.

Camera Deputaților este camera decizională.

Articolul Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor (PLx 182/2023) apare prima dată în UNBR.