Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Proiectul CiviLAW: INVITAȚIE DE PARTICIPARE la selecția a 20 participanți la sesiunea de instruire “Training of Lawyers on EU insolvency and family law”, care va avea loc la 31 martie 2023 la București, 09.00-17.00

Proiectul CiviLAW: INVITAȚIE DE PARTICIPARE la selecția a 20 participanți la sesiunea de instruire “Training of Lawyers on EU insolvency and family law”, care va avea loc la 31 martie 2023 la București, 09.00-17.00

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la selecția a 20 participanți la sesiunea de instruire
Training of Lawyers on EU insolvency and family law”,
care va avea loc la 31 martie 2023 la București, 09.00-17.00

Uniunea Națională a Barourilor din România are calitatea de partener în cadrul proiectului CiviLAW – Training of Lawyers on EU insolvency and family law, coordonat de European Lawyers Foundation.

În proiect sunt partenere, alături de Uniunea Națională a Barourilor din România, asociațiile profesionale ale avocaților din  Italia, Spania, Cipru, Polonia, Grecia și Republica Cehă.

Proiectul CiviLAW își propune să formeze 630 de avocați din 7 state membre ale UE (Italia, Spania, Cipru, România, Polonia, Grecia și Republica Cehă) cu privire la următoarele instrumente juridice ale UE în domeniul dreptului insolvenței și al familiei:

A) Legea insolvenței:
-Regulamentul (UE) 848/2015 al Parlamentului European și al Consiliului privind procedura de insolvență (reformare)
-Directiva (UE) 2019/1023 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind cadrele de restructurare preventivă, remiterea de datorie și decăderile, precum și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie și de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 (Directiva privind restructurarea și insolvența)

B) Dreptul familiei:
-Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (Regulamentul Bruxelles IIa)
-Regulamentul (UE) 2019/1111 al Consiliului din 25 iunie 2019 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești și privind răpirea internațională de copii (reformare)
– Regulamentul (UE) 2016/1103 al Consiliului de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul competenței, al legii aplicabile și al recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale
– Regulamentul (UE) 2016/1104 al Consiliului de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul competenței, al legii aplicabile și al recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate

La 31 martie 2023 va fi organizată la București, în intervalul orar 09.0 – 17.00, sesiunea de formare CiviLaw – Dreptul familiei.

UNBR are alocate pentru acest eveniment 20 de locuri.

Invităm avocații interesați să își depună candidatura pentru a fi selectați la adresa de email proiecte@unbr.ro

Candidații trebuie să fie avocați, cu drept de exercitare a profesiei. Avocații stagiari nu sunt excluși din această procedură; cu toate acestea vor avea un avantaj persoanele care justifică implicarea profesională în domeniul de referință al proiectului;

Limba oficială a proiectului este limba engleză, fără a fi asigurată traducere simultană.

Participarea la sesiunea de instruire, materialele de instruire, pauzele de cafea și prânzul sunt suportate din bugetul proiectului.

Pentru acest proiect nu sunt prevăzute costuri de deplasare și cazare.

Data limită de depunere a dosarelor de înscriere este 10 martie 2023.

Scrisoarea de intenție (cu atașarea înscrisurilor pe care le veți considerați relevante) va fi întocmită într-un singur document, format PDF, care se va transmite la adresa de mail proiecte@unbr.ro cu menționarea în corespondență a faptului că se comunică de către avocați „candidatura în cadrul proiectului CiviLAW”.

Persoana de contact în cadrul UNBR: doamna Veronica Morecuț, șef serviciu relații internaționale, tel.: 021/3134875, 0771760079.

Articolul Proiectul CiviLAW: INVITAȚIE DE PARTICIPARE la selecția a 20 participanți la sesiunea de instruire “Training of Lawyers on EU insolvency and family law”, care va avea loc la 31 martie 2023 la București, 09.00-17.00 apare prima dată în UNBR.