Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Proiectul CiviLAW: Anunț privind selecția participanților. Uniunea Națională a Barourilor din România participă la proiectul CiviLAW, proiect cu finanțare europeană, care își propune formarea avocaților cu privire la instrumentele UE privind dreptul insolvenței și dreptul familiei. Agendă preliminară a discuțiilor

Proiectul CiviLAW: Anunț privind selecția participanților. Uniunea Națională a Barourilor din România participă la proiectul CiviLAW, proiect cu finanțare europeană, care își propune formarea avocaților cu privire la instrumentele UE privind dreptul insolvenței și dreptul familiei. Agendă preliminară a discuțiilor

Proiectul CiviLAW: Anunț privind selecția participanților. Uniunea Națională a Barourilor din România participă la proiectul CiviLAW, proiect cu finanțare europeană, care își propune formarea avocaților cu privire la instrumentele UE privind dreptul insolvenței și dreptul familiei. Agendă preliminară a discuțiilor.

12  aprilie 2022

 

Uniunea Națională a Barourilor din România participă la proiectul CiviLAW, proiect cu finanțare europeană, care își propune formarea avocaților cu privire la instrumentele UE privind dreptul insolvenței și dreptul familiei. Anunț privind selecția participanților

Proiectul CiviLAW este implementat de Fundația Europeană a Avocaților, în parteneriat cu Barourile naționale din Cipru, Cehia, Italia, România, Polonia, Spania și baroul local din Atena.

În cadrul acestui proiect, UNBR lansează apelul la candidaturi pentru selectarea unui număr de minim 10 avocați care să participe la cel de al doilea webinar (sesiune de pregătire a avocaților cu privire la instrumente de Drept european al insolvenței) ce va fi organizat online la 08 iunie 2022. Evenimentul va fi organizat și se va desfășura în limba engleză.

Singura condiție solicitată de liderul de proiect este ca avocații interesați să participe să cunoască limba engleză, întrucât pentru acest eveniment nu va fi asigurată traducere simultană. Vă rugăm să menționați în subiectul emailului – candidatura CiviLAW.

Informăm avocații că pentru sesiunile de formare din cadrul proiectului care vor fi organizate fizic, vor avea prioritate avocații selectați la evenimentele desfășurate online.

Pentru detalii privind tematica webinarului, vă rugăm să consultați programul preliminar, disponibil aici.

Avocații interesați să participe sunt rugați să trimită o scurtă scrisoare de intenție până la 13 mai a.c. la adresa de email proiecte@unbr.ro

Pentru informații suplimentare, persoana de contact din cadrul UNBR – Veronica Morecuț, tel: 0771760079.

Descriere proiect

Într-o Uniune Europeană fără granițe, relațiile personale transfrontaliere și tranzacțiile comerciale sunt foarte frecvente. Dar, în timp ce litigiile naționale pot fi soluționate într-o limbă comună și în fața instanțelor naționale, situațiile transfrontaliere adaugă o oarecare complexitate. Din acest motiv, UE a adoptat o legislație importantă în domeniul dreptului insolvenței și al dreptului familiei, care ajută societățile comerciale și cetățenii din întreaga UE, oferind securitate juridică și instrumente. Astfel de instrumente depășesc provocările inerente naturii transfrontaliere a acestor dispute și contribuie la transformarea UE într-o zonă reală de oportunități.

Este esențial să existe profesioniști din domeniul juridic instruiți în mod corespunzător în aceste instrumente juridice pentru a garanta că drepturile și obligațiile cetățenilor și întreprinderilor UE pot fi exercitate și îndeplinite.

Obiectivul general al proiectului CiviLAW este de a forma 630 de avocați din 7 state membre ale UE cu privire la instrumentele juridice importante ale UE în dreptul insolvenței și dreptul familiei. Acest lucru se va realiza prin urmărirea următoarelor obiective specifice:

– Formarea a 300 de avocați din 7 state membre ale UE prin organizarea a 10 seminare privind următoarele instrumente de drept al insolvenței:
i) Regulamentul (UE) 848/2015 privind procedura de insolvență
ii) Directiva (UE) 2019/1023 privind restructurarea și insolvența

– Formarea a 330 de avocați din 7 state membre ale UE prin organizarea a 11 seminare privind următoarele instrumente de drept al familiei:
i) Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului (Regulamentul Bruxelles IIa) și Regulamentul (UE) 2019/1111 al Consiliului (Reformarea Bruxelles IIa)
ii) Regulamentul Consiliului (UE) 2016/1103 și 2016/1104 privind regimurile matrimoniale și consecințele patrimoniale ale parteneriatului înregistrat

– Realizarea materialelor de instruire ce pot fi folosite de către formatori sau de către practicieni pentru formarea proprie

– Crearea de rețele informale de avocați care participă la seminare și lucrează pe probleme de insolvență și dreptul familiei din 7 state membre

– Creșterea gradului de conștientizare cu privire la proiect.

Articolul Proiectul CiviLAW: Anunț privind selecția participanților. Uniunea Națională a Barourilor din România participă la proiectul CiviLAW, proiect cu finanțare europeană, care își propune formarea avocaților cu privire la instrumentele UE privind dreptul insolvenței și dreptul familiei. Agendă preliminară a discuțiilor apare prima dată în UNBR.