Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Proiect legislativ cu impact asupra profesiei: Camera Deputaților a votat Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților│PLx 182/2023

Proiect legislativ cu impact asupra profesiei: Camera Deputaților a votat Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților│PLx 182/2023

Proiect legislativ cu impact asupra profesiei: Camera Deputaților a votat Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocațilorPLx 182/2023
 
 
În 28 iunie 2023, deputații au votat Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților.

Propunerile venite din partea UNBR (conform Hotărârii Consiliului nr. 277/2022) și votate de Camera Deputaților, for decizional, prevăd:

• pensia anticipată va putea fi cerută cu cel mult cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare de către cei care au stagiul complet de cotizare doar în profesia de avocat. În prezent, Legea 72/2016 prevede în prezent că pensia anticipată poate fi cerută doar de cei care au depășit cu cel puțin cinci ani stagiul complet de cotizare numai în profesia de avocat.

• baza de calcul pentru pensia anticipată va fi cuantumul pensiei pentru limita de vârstă din care se va scădea câte 0,75% pentru fiecare lună de anticipare („perioada cuprinsă între data acordării pensiei anticipate și data împlinirii vârstei standard de pensionare pentru obținerea pensie pentru limită de vârstă, exprimată în număr de luni calendaristice întregi”.

• pensia anticipată se va transforma în cea pentru limită de vârstă la momentul îndeplinirii condițiilor pentru acordarea ei. Cuantumul drepturilor va fi recalculat prin eliminarea penalizărilor și adăugarea perioadelor asimilate sau stagiilor de cotizare realizate în perioada de anticipare. Procedura se va face din oficiu.

• Prevederile actuale care stabilesc că pensia anticipată se transformă doar în cea pentru retragere definitivă din profesie fără drept de exercitare a profesiei ulterior vor fi eliminate din Legea 72/2016.

Proiectul legislativ a primit în 21 iunie avizul favorabil al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, iar în prezent este depus la Secretarul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constituționalității legii.

Integral

Articolul Proiect legislativ cu impact asupra profesiei: Camera Deputaților a votat Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților│PLx 182/2023 apare prima dată în UNBR.