Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Proiect cu impact asupra profesiei: Propunere legislativă care vizează includerea avocaților, pe lângă consilierii în proprietate intelectuală, în categoria mandatarilor autorizați în cadrul procedurilor în fața OSIM

Proiect cu impact asupra profesiei: Propunere legislativă care vizează includerea avocaților, pe lângă consilierii în proprietate intelectuală, în categoria mandatarilor autorizați în cadrul procedurilor în fața OSIM

Proiect cu impact asupra profesiei: Propunere legislativă care vizează includerea avocaților, pe lângă consilierii în proprietate intelectuală, în categoria mandatarilor autorizați în cadrul procedurilor în fața OSIM

Stadiul procedurii legislative: Proiectul a fost prezentat în 12 iunie în Biroul permanent al Senatului, ca primă Camera sesizată.

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea Legii 84/1998 privind mărcile şi indicațiile geografice, a Legii 129/1992 privind protecția desenelor şi modelelor, precum şi a Legii 64/1991 privind brevetele de invenție – L370/2023 în sensul includerii avocaților în categoria mandatarilor autorizați ai persoanelor interesate în procedurile în fața Oficiului de Stat și pentru Invenții și Mărci (B2692023).

Inițiatorii legii arată în expunerea de motive că în toate statele membre ale Uniunii Europene – cu excepția României și a Estoniei –  calitatea de avocat este suficientă pentru a consilia și a reprezenta o persoană în activitățile specifice de proprietate intelectuală, fără ca avocatul să mai fie supus în mod suplimentar unui proces formal de dobândire a calității de consilier în proprietate intelectuală. În fapt, persoanele care doresc înregistrarea unei mărci, indicații geografice, desen, model sau brevet de invenție apelează oricum la consiliere din partea avocaților, care întocmesc actele de înregistrare la OSIM, dar – potrivit reglementării actuale –  nu îi pot reprezenta în fața Oficiului pentru că nu au de lege lata posibilitatea de a fi mandatari autorizați.

În forma propusă de către inițiatori, proiectul legislativ prevede:

Art. I La articolul 3 din Legea nr. 84/1998 privind privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 18 septembrie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:

• ,,j) mandatar autorizat – persoana care exercită profesia de avocat sau de consilier în proprietate industrială și care poate reprezenta o parte interesată în procedurile în faţa OSIM, denumit în continuare mandatar;”

Art. II – La articolul 2 din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 04 aprilie 2014, cu modificările și completările ulterioare, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

• „h) mandatar autorizat – persoana care exercită profesia de avocat sau de consilier în proprietate industrială și care poate reprezenta o parte interesată în procedurile în faţa O.S.I.M.;”

Art. III – La articolul 2 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 19 august 2014, cu modificările şi completările ulterioare, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

• ,,h) mandatar autorizat – persoana care exercită profesia de avocat sau de consilier în proprietate industrială și care poate reprezenta o parte interesată în procedurile în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci;’

Art. IV – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul României va adopta o Hotărâre de Guvern prin care va modifica Regulamentul de aplicare a Legii nr.129/1992 privind protecția desenelor și modelelor, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 211/2008, pentru a îl pune de acord cu noile modificări.

Art. V – În termen 30 de zile de la data intrării în vigoare prezentei legi, Guvernul României va adopta o Hotărâre de Guvern prin care va modifica Regulamentul de aplicare Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 547/2008, pentru a îl pune de acord cu noile modificări.

 

https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L370&an_cls=2023

Articolul Proiect cu impact asupra profesiei: Propunere legislativă care vizează includerea avocaților, pe lângă consilierii în proprietate intelectuală, în categoria mandatarilor autorizați în cadrul procedurilor în fața OSIM apare prima dată în UNBR.