Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Proiect aprobat de executiv: Taxe judiciare reduse la jumătate pentru partaj și divorț și ajutor public judiciar extins

Proiect aprobat de executiv: Taxe judiciare reduse la jumătate pentru partaj și divorț și ajutor public judiciar extins

Proiect aprobat de executiv: Taxe judiciare reduse la jumătate pentru partaj și divorț și ajutor public judiciar extins

 

În 23 mai 2024, Guvernul a aprobat Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru şi a OUG nr. 51 /2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă. Actul normativ vizează îmbunătățirea accesului la justiție prin modificarea legislației privind taxele de timbru și ajutorul public judiciar prin raportare la problemele socio-economice actuale.

În ceea ce privește modificările aduse OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, acestea vor fi reduse la jumătate pentru partajul bunurilor, divorțurile solicitate din motive de sănătate, precum și pentru cereri privind custodia copiilor, autoritatea părintească și cheltuielile de creștere.

Prevederi:

● Reducerea la jumătate a taxelor pentru partajul propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare, la valoarea masei partajabile, precum și pentru bunurile supuse partajului, și creanțele pe care coproprietarii le au unii față de alții, născute din starea de proprietate comună.
● Impozitarea acțiunilor și a cererilor depuse la instanțele judecătorești pentru partaj și divorț în funcție de valoarea bunurilor, prin aplicarea unui procent cuprins între 1% și 8%.
● Reglementarea unor noi cazuri de restituire a taxei judiciare de timbru, pentru situația în care, în timpul procesului, părțile încheie o tranzacție sau un compromis sau când pârâtul achiesează la pretențiile reclamantului.
● Instituirea unei prevederi exprese cu privire la dovada plății taxei de timbru, dacă plata a fost efectuată prin virament bancar sau în sistem electronic de plată la distanță/on-line.

Modificările privind legislația acordării ajutorului public judiciar în materie civilă se referă la clarificarea criteriilor de acordare a ajutorului, care să permită un acces efectiv pentru cei cu venituri reduse, atunci când costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natură să limiteze accesul efectiv la justiție.

Prevederi:

● Instituirea posibilității pentru instanța de judecată de a acorda ajutor public judiciar și persoanelor juridice fără scop lucrativ, atunci când acționează pentru apărarea drepturilor și intereselor unor persoane aflate în situații speciale sau în scopul ocrotirii unui interes de grup sau general.
● Reglementarea unei noi obligații pentru judecători, ca la primul termen când părțile sunt legal citate să informeze despre posibilitatea de a formula cerere pentru acordarea ajutorului public judiciar și despre condițiile concrete în care acesta poate fi solicitat.

Menționăm contribuția reprezentanților Uniunii Barourilor din România în conturarea formei finale a proiectului legislativ, prin implicarea reprezentanților UNBR în activitățile grupului de lucru constituit în acest: Președintele Traian Briciu, Vicepreședintele Ion Dragne și Secretarul Comisiei Permanente Alexandru Suciu.

Proiectul de lege pentru modificarea celor două ordonanțe ale Guvernului urmează să intre în procedură parlamentară.

Proiect lansat în dezbatere de Ministerul Justiției

Articolul Proiect aprobat de executiv: Taxe judiciare reduse la jumătate pentru partaj și divorț și ajutor public judiciar extins apare prima dată în UNBR.