Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / PROCES VERBAL privind soluţionarea contestaţiilor la punctaj, formulate de candidaţii care s-au prezentat la proba scrisă 1 de examen din data de 12 noiembrie 2023, Examenul de absolvire a INPPA – sesiunea noiembrie 2023

PROCES VERBAL privind soluţionarea contestaţiilor la punctaj, formulate de candidaţii care s-au prezentat la proba scrisă 1 de examen din data de 12 noiembrie 2023, Examenul de absolvire a INPPA – sesiunea noiembrie 2023

EXAMENUL DE ABSOLVIRE A INPPA
SESIUNEA NOIEMBRIE 2023
Comisia Națională de Examen

 

  

PROCES VERBAL

privind soluționarea contestațiilor la punctaj,  formulate de candidații care s-au prezentat la proba scrisă 1 de examen din data de 12 noiembrie 2023

În urma parcurgerii etapei de soluționare a contestațiilor la punctaj, potrivit prevederilor art. 10 alin. (7) din Regulamentul examenului de absolvire a INPPA,

COMISIA NAȚIONALĂ DE EXAMEN,

Analizând contestațiile la punctaj formulată de doi candidații care s-au prezentat la proba scrisă 1 de examen din data de 12 noiembrie 2023,

CONSTATĂ ȘI DISPUNE URMĂTOARELE:

I. Se resping contestațiile la punctaj formulate de cei doi candidați.

II. Se publică lista finală a rezultatelor obținute de candidații la examenul de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie 2023.

III. Prezentul proces verbal se publică pe paginile web ale I.N.P.P.A. și centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A.

 

Comisia Națională de Examen

Articolul PROCES VERBAL privind soluţionarea contestaţiilor la punctaj, formulate de candidaţii care s-au prezentat la proba scrisă 1 de examen din data de 12 noiembrie 2023, Examenul de absolvire a INPPA – sesiunea noiembrie 2023 apare prima dată în UNBR.