Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / PROCES VERBAL din data de 12 aprilie 2022 privind soluționarea contestațiilor la punctaj, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 3 aprilie 2022

PROCES VERBAL din data de 12 aprilie 2022 privind soluționarea contestațiilor la punctaj, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 3 aprilie 2022

EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT CA AVOCAT STAGIAR
ŞI A PERSOANELOR CARE S-AU DEFINITIVAT ÎN ALTE PROFESII JURIDICE
SESIUNEA APRILIE 2022
Comisia Națională de Examen

PROCES VERBAL
din data de 12 aprilie 2022
privind soluționarea contestațiilor la punctaj, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 3 aprilie 2022

În conformitate cu prevederile art. 25 din Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice,

Comisia națională de examen,

Analizând contestațiile la punctaj la testul tip grilă de la examenul pentru calitatea de avocat stagiar și de la examenul pentru calitatea de avocat definitiv, precum și opinia comisiei de soluționare a contestațiilor la punctaj,

CONSTATĂ ȘI, RESPECTIV, DISPUNE URMĂTOARELE:

I. În urma reverificării tuturor lucrărilor candidaților care au formulat contestații la punctaj, s-a constatat că există diferențe între punctajul inițial acordat și punctajul rezultat în urma reverificării pentru candidatul:

1. cod A1864 – punctaj inițial 68; punctaj după soluționarea contestației: 69 de puncte;

II. În baza opiniei comisiei de soluționare a contestațiilor la punctaj, se resping toate celelalte contestații formulate de candidații care s-au prezentat la proba scrisă din data de 3 aprilie 2022 a examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.

III. Republicăm lista finală a rezultatelor obținute.

IV. Prezentul proces verbal se va publica pe pagina web a U.N.B.R. şi a I.N.P.P.A. și se comunică Vicepreședintelui Comisiei Naționale de Examen.

P R E Ş E D I N T E,

Av. dr. Dan OANCEA

Articolul PROCES VERBAL din data de 12 aprilie 2022 privind soluționarea contestațiilor la punctaj, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 3 aprilie 2022 apare prima dată în UNBR.