Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România anunță cu tristețe trecerea la cele veșnice a celui ce a fost remarcabilul avocat Dumitru-Liviu-Cristian ALUNARU, din Baroul Arad, fost membru al Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România, fost Decan al Baroului Arad

Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România anunță cu tristețe trecerea la cele veșnice a celui ce a fost remarcabilul avocat Dumitru-Liviu-Cristian ALUNARU, din Baroul Arad, fost membru al Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România, fost Decan al Baroului Arad

Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România anunță cu tristețe trecerea la cele veșnice a celui ce a fost remarcabilul avocat Dumitru-Liviu-Cristian ALUNARU, din Baroul Arad, fost membru al Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România, fost Decan al Baroului Arad.

În calitate de avocat, membru în organele de conducere ale profesiei, domnul Dumitru-Liviu-Cristian ALUNARU, prin activitatea sa profesională și academică, a contribuit la ridicarea prestigiului profesiei, atât în plan intern cât și internațional, în calitate de membru în numeroase organisme juridice și academice internaționale: membru în Consiliul de conducere al Institutului European de Drept de la Bruxelles, membru al Uniunii Juriștilor din Germania, al Uniunii Juriștilor din Austria, al Centrului de cercetare pentru răspundere delictuală al Academiei de Științe a Austriei, al Grupului de cercetare pentru dezvoltarea dreptului european și reforma dreptului privat al Universității din Viena, Profesor invitat la Universitatea de Științe Economice din Viena etc.

Profesor universitar la Facultatea de Științe Juridice din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, încă de la înființare, a contribuit la formarea a zeci de generații de absolvenți care  au devenit cunoscuți avocați, judecători, președinți de tribunal, procurori, procurori-șefi, consilieri juridici, polițiști, dar și parlamentari, sau miniștri.

După doctoratul de la Cluj s-a specializat la Universitatea „Albert Ludwig” din Freiburg (Germania). A devenit cunoscut în străinătate mai ales datorită celor peste 50 de lucrări în edituri de renume, precum Springer Viena/New York, Walter de Gruyter Berlin/ Boston, Manz Viena, Nomos Viena, LIT Wien/Berlin, Mohr Siebeck Tübingen, Frank & Timme Berlin, Berliner Wissenschafts-Verlag, Peter Lang Frankfurt am Main, Seçkin Yayıncılık A.Ş Istanbul, etc, printre lucrările mai semnificative numărându-se: monografia în limba germană privind contractul de vânzare-cumpărare publicată la editura Nomos din Viena; capitolul privind sistemul de drept din România din cadrul primei Enciclopedii a României publicate în perioada postbelică (în Austria, în limba germană, la editura LIT Wien-Berlin), precum și capitolul privind influența Codului civil general austriac asupra dreptului românesc, într-un volum festiv de mare prestigiu, editat de Universitatea din Viena cu ocazia aniversării a 200 de ani de la promulgarea Codului Civil General Austriac.

În cei 44 de ani de avocatură, domnul avocat Dumitru-Liviu-Cristian ALUNARU s-a dedicat cu abnegație profesiei, afirmându-se ca un jurist de excepție, cercetător și autor a nenumărate lucrări științifice, articole, comunicări, contribuind  la perfecționarea științei dreptului, în România și în Europa.

Pentru merite deosebite în perfecționarea activității barourilor, a Uniunii Avocaților din România și a Uniunii Naționale a Barourilor din România, în cadrul Congresului avocaților 2010 i-a fost conferită diploma și medalia jubiliară „1990–2010, douăzeci de ani de profesie independentă și cu organizare autonomă”.

Este o zi foarte tristă pentru profesia de avocat și pentru toți cei care l-au cunoscut!

Condoleanțe familiei îndurerate!

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Articolul Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România anunță cu tristețe trecerea la cele veșnice a celui ce a fost remarcabilul avocat Dumitru-Liviu-Cristian ALUNARU, din Baroul Arad, fost membru al Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România, fost Decan al Baroului Arad apare prima dată în UNBR.