Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / ORDINEA DE ZI a ședinței Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) din 29-30.01.2021

ORDINEA DE ZI a ședinței Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) din 29-30.01.2021

ORDINEA DE ZI
a ședinței Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) din 29-30.01.2021

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului UNBR din 04-05 septembrie 2021;

2. Analizarea și aprobarea materialelor comunicate de Casa de Asigurări a Avocaților (C.A.A.). Adoptarea hotărârilor prevăzute de legislația C.A.A. pentru funcționarea unitară a sistemului C.A.A. în anul 2021 (materialele au fost transmise membrilor Consiliului UNBR încă din luna decembrie 2020)

3. Aprobarea Calendarului de activități ale organelor centrale de conducere a profesiei de avocat pentru anul 2020;

4. Analizarea execuției bugetare 2020 și aprobarea Proiectului de buget 2021. Discutarea unor proiecte cu impact economic (Proiectul Optimus; Proiectul privind sediul; Cartierul Justiției; Proiectul privind Platforma de intermediere avocat-client; Colaborarea cu Editura Universul Juridic; Continuare colaborare cu Legal Marketing).

5. Informare privind adresa de răspuns a Consiliului Concurenței referitor la solicitarea UNBR privind Hotărârea Consiliului UNBR nr. 82/17-18 iulie 2020 prin care s-a aprobat Ghidul orientativ al onorariilor minimale.

6. Prezentarea activității în cadrul grupurilor de lucru ale Consiliului UNBR.

7. Informare privind măsurile adoptate de Comisia Permanentă a UNBR referitor la condamnarea domnului avocat Robert-Mihăiță Roșu din 17.12.2020. Aprobarea altor masuri.

8. Lucrări curente;

9. Diverse.

Articolul ORDINEA DE ZI a ședinței Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) din 29-30.01.2021 apare prima dată în UNBR.