Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / ORDINEA DE ZI a ședinței Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) din 09-10.09.2022

ORDINEA DE ZI a ședinței Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) din 09-10.09.2022

ORDINEA DE ZI
a ședinței Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.)
din 09-10.09.2022

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului U.N.B.R. din data de 16 iunie 2022;

2. Măsuri de punere în aplicare a hotărârilor Congresului avocaților 2022;

3. Analiza efectelor Deciziei Curții Constituționale nr. 230/28.04.2022 în ce privește nedemnitatea profesională. Măsuri preconizate până la intrarea în vigoare a noilor prevederi privind art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995;

4. Măsuri privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat, sesiunea septembrie 2022;

5. Discutarea unor proiecte cu impact economic (Cartierul Justiției, Platforma UNBR de intermediere avocat client, accesul pe platforma ANCPI, proiectul FAST, proiectul privind acordarea de sprijin refugiaților ucraineni);

6. Propuneri/analize privind sistemul CAA:
   – Propunerea de modificare a procentelor alocate celor două fonduri specializate de la 85% – 15% la 90%-10% împreună cu calculul de impact al acestei modificări;
   – Propunerea de modificare a art. 37 și 38 privind pensia anticipată împreună cu evaluarea impactului unei astfel de modificări în mai multe scenarii de modificare;
   – Raportul de Analiză Actuarială – Studiu Majorare Plafon Punctaj, raport întocmit pentru a analiza impactului majorării plafonului de punctaj aferent Fondului de Pensii, de la valoarea actuala de 5 puncte la valoarea de 7 puncte).

7. Informare privind activitatea Operatorului U.N.B.R. al Registrului Național de Publicitate Mobiliară-RNPM;

8. Măsuri privind celebrarea Zilei Europene a Avocaților (25 octombrie);

9. Lucrări curente;

10. Diverse.

Articolul ORDINEA DE ZI a ședinței Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) din 09-10.09.2022 apare prima dată în UNBR.