Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Noi norme privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Noi norme privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Noi norme privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Sursa: Monitorul Oficial al României Nr. 240, Partea I| 9 Martie 2021

Referința: Legea 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Prin Ordinul 37/2021 al președintelui ONPSCB au fost aprobate cele mai recente norme care se aplică entităților raportoare supravegheate și controlate de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Cadrul juridic definește și obligațiile destinate avocaților, care trebuie să desemneze una sau mai multe persoane cu responsabilităţi în aplicarea Legii 129/2019 și să detalieze concret atribuţiile şi responsabilităţile încredinţate în acest scop.

Actul normativ prevede și proceduri preventive referitoare la datoria de diligență a avocaților și implementarea procedurilor interne necesare.

Pentru a permite avocaților să înțeleagă mai bine sistemul de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și a obligațiilor care le sunt aplicabile, Uniunea Națională a Barourilor din România și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor vor organiza în 15 Martie un seminar gratuit de instruire.

Alte resurse legislative utile :

Standarde europene și internaționale în domeniul spălării banilor

• Directiva UE 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 Mai 2018 de modificare a Directivei UE 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și a directivelor 2009 / 138 / CE și 2013/36 / UE (Text cu relevanță pentru SEE) JOUE 19 iunie 2018 (a cincea directivă)

• Directiva UE 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 Mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau al finanțării terorismului (a patra directivă), astfel cum a fost modificată prin Directiva UE din 2018 / 843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 Mai 2018 (text consolidat)

Recomandări GAFI

GAFI |Grupul de acțiune financiară internațională

Este organismul internațional care a stat la baza a cinci directive europene privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Prima Directivă privind lupta împotriva spălării banilor a apărut în Iunie 1991, la doi ani după crearea GAFI. Zece ani mai târziu, în 2001, a fost publicată a doua Directivă care a inclus pentru prima dată avocații în sistemul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (momentul 9/11 marcând legislația din domeniu la nivel mondial). În 2018 a fost consolidată ultima Directivă în materie, pentru a pune legislația europeană în legătură cu noile recomandări GAFI.

Articolul Noi norme privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului apare prima dată în UNBR.