Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Minuta ședințelor Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 04-05 februarie 2022, 11 februarie 2022 și 18 februarie 2022 (videoconferință)

Minuta ședințelor Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 04-05 februarie 2022, 11 februarie 2022 și 18 februarie 2022 (videoconferință)

Minuta ședințelor Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR)

din 04-05 februarie 2022, 11 februarie 2022 și 18 februarie 2022 (videoconferință)

 

Ordinea de zi a ședinței din 04-05.02.2022 a fost următoarea:

1. Aprobarea proceselor verbale al ședințelor Comisiei Permanente din data de 09 decembrie 2021, 23 decembrie 2021 (videoconferință) și 11 ianuarie 2022 (videoconferință);
2. Masuri pentru organizarea examenului de primire în profesia de avocat (sesiunea aprilie 2022);
3. Finalizarea discuțiilor privind reformarea sistemului INPPA (pe baza discuțiilor din ședința Comisiei Permanente din 25-26 august 2021);
4. Examenul de verificare a cunoștințelor de drept românesc şi de limbă română pentru avocații străini, înscriși în Tablourile speciale ale avocaților străini ale Barourilor. Aprobarea Regulamentului de examen, a calendarului și a Președintelui Comisiei de examen;
5. Analizarea ultimelor date privind execuția bugetară 2021; Prezentarea Proiectului de buget 2022;
6. Măsuri organizatorice privind Congresul Avocaților 2022 (tematică, locație, invitați etc);
7. Analizarea și aprobarea Strategiei de comunicare a Uniunii Naționale a Barourilor din România pe anul 2022;
8. Discutarea Proiectului Regulamentului (criteriile) pentru soluționarea cererilor de finanțare a unor proiecte formulate de barouri (pe baza discuțiilor din ședința Comisiei Permanente din 09.12.2021);
9. Informare privind activitatea Grupurilor de lucru ale Consiliului UNBR;
10. Discutarea unor proiecte cu impact economic (Platforma UNBR de intermediere avocat client, Proiectul Cartierul pentru justiție);
11. Informare privind activitatea Operatorului UNBR al Registrului Național de Publicitate Mobiliară – RNPM;
12. Informare privind funcționarea Registrelor Naționale ale Avocaților Romani prevăzute de art. 3 alin.(3) și art. 5 alin.(10) din Legea nr. 51 /1995 în 2021. Propuneri pentru 2022;
13. Lucrări curente;
14. Diverse.

La ședință au participat în calitate de invitați următorii:

– dl. av. Mihăiță Bubatu, Președintele Consiliului de administrație al Casei de Asigurări a Avocaților (CAA);

– dl. av. Lucian-Bernd Săuleanu, Decanul Baroului Dolj.

Comisia Permanentă a analizat punctele 3, 6 și 7 din ordinea de zi și în ședințele în format videoconferință din 11 și 18 februarie 2022. Din dezbateri au rezultat următoarele:

1. Din datele centralizate până la data de 27.01.2022, execuția bugetară pentru 2021 va fi pozitivă. Având în vedere Decizia Curții Constituționale din 04 noiembrie 2021, care declară ca fiind neconstituționale prevederile art.4 alin.(3) din Legea nr.297/2018 privind publicitatea mobiliară („Înscrisurile sub semnătură privată care, potrivit legii, sunt valabil încheiate și au caracter de titlu executoriu, pot fi puse în executare numai sub condiția înscrierii în Registru.”), impactul asupra bugetului pe anul 2022 va consta în scăderea veniturilor obținute ca urmare a activității Registrului. Propunerea de buget pentru anul 2022 va avea în vedere această realitate.

2. Comisia Permanentă a decis să supună dezbaterii lărgirea sferei de sprijin a ajutorului acordat din Fondul de Solidaritate a Avocaților. În acest sens, la ședința viitoare se vor analiza măsuri în acest sens, inclusiv privind Regulamentul Fondului, care vor fi supuse ulterior dezbaterii și aprobării.

3. În urma analizei, Comisia Permanentă a decis, în principiu, să propună Bucureștiul ca loc de desfășurare a Congresului avocaților 2022. Se vor face din timp demersurile necesare pentru identificarea spațiilor de cazare/ședințe a membrilor Congresului, cât și pentru invitarea unor personalități ale avocaturii din străinătate.

4. Strategia de comunicare a Uniunii Naționale a Barourilor din România pe anul 2022, a fost analizată, atât în ședința din 04-05.02.2022, cât și în ședințele în sistem videoconferință din 11 și 18 februarie 2022.

Comisia Permanentă a luat act de faptul că, pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei de dezvoltare a profesiei de avocat la nivel național, este esențială comunicarea internă între avocați, barouri și structurile centrale ale UNBR. Cunoașterea problematicilor locale, confruntarea acestora pentru a sintetiza provocările comune sunt elemente cheie pentru a găsi cele mai bune soluții. Având în vedere că profesia de avocat nu s-a confruntat niciodată cu așa multe schimbări care acționează simultan: criză economică și sanitară, sărăcirea unei părți a forței de muncă, concurență globalizată, inteligență artificială, concurența din alte profesii, se va propune organizarea de către barouri de dezbateri / mese rotunde / conferințe pe teme ce vizează organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

Strategia de comunicare propune o serie de teme generale de dezbatere, dar barourile pot impune și alte teme subsumate Temei principale. Se propune organizarea, la nivelul barourilor, a unor evenimente de 1 zi, în zilele de vineri sau sâmbătă, pentru a nu împiedica activitățile profesionale ale avocaților. Cu aproximativ o lună înainte de data programată pentru dezbatere, decanul baroului unde urmează a avea loc conferința, va propune una sau mai multe teme de actualitate și va ruga colegii avocați din barou să trimită întrebări, solicitări, propuneri de discuție. UNBR, prin reprezentanții săi, va fi alături de barouri în aceste demersuri prin prezența la eveniment, analiza integrată a problematicilor locale, identificarea soluțiilor și integrarea lor într-o strategie de dezvoltare a profesiei care să stea la baza unor reglementări moderne cu privire la profesia de avocat. Decanii barourilor vor putea invita  la eveniment avocați care au pus probleme relevante în legătură cu tematica propusă, precum și reprezentanți ai altor profesii, dacă consideră necesar, în funcție de tematica evenimentului.

Se vor organiza campanii în contextul Congresului Avocaților 2022 și al Consiliilor UNBR. Se propune ca primul Consiliu al anului, ce se va desfășura în zilele de 11-12.03.2022, să dezbată într-un atelier de lucru problematicile „Platformele de intermediere avocat client: probleme deontologice și soluții”, respectiv, „Publicitatea avocaților: tendințe de evoluție și reglementări”.

5. Comisia Permanentă a analizat în ședințele din 04-05.02.2022 și 18.02.2022 mai multe proiecte privind reformarea sistemului INPPA: Statutul INPPA, Regulamentul INPPA, Regulamentul Centrelor INPPA, Metodologia de recunoaștere a activităților de pregătire profesională continuă. După dezbateri, Comisia Permanentă a avizat spre a fi supuse spre adoptare Consiliului UNBR în proxima ședință Statutul INPPA și Metodologia de recunoaștere a activităților de pregătire profesională continuă și a adoptat Regulamentul INPPA, Regulamentul Centrelor INPPA, care vor intra în vigoare după aprobarea primelor două proiecte de către Consiliul UNBR.

6. Comisia Permanentă a luat act de publicarea Anunțului privind examenul de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, SESIUNEA APRILIE 2022. S-a aprobat componența Comisiei naționale de examen și s-a mandatat Președintele Comisiei naționale de examen să decidă componența celorlalte comisii de examen, conform prevederilor Regulamentului-cadru de examen.

7. Comisia Permanentă a aprobat Regulamentul privind examenul de verificare a cunoștințelor de drept românesc şi de limbă română pentru avocații străini care solicită dobândirea dreptului de a acorda asistentă juridică în drept românesc, precum și componența Comisiei de examen Examenul se va desfășura în zilele de 12 și 13 mai 2022, la sediul UNBR.

8. Comisia Permanentă a luat act de informarea privind activitatea operatorului UNBR al Registrului Național de Publicitate Mobiliară referitor la următoarele:

– s-au demarat activitățile privind recuperarea unor datorii scadente de la agenții Registrului;

– este în curs de modificare Regulamentul de organizare și funcționare a Registrului la Ministerul Justiției și urmează ca UNBR să trimită propuneri prin care să crească volumul de activitate a agenților;

– este necesară demararea unor acțiuni de publicitate a activității Registrului UNBR dar și a agenților; se va dezvolta site-ul RNPM din cadrul website-ului UNBR, deschis publicului în prezent;

– se va analiza dacă platforma ifep.ro poate fi utilizată și de agenții UNBR, după consultarea Consiliului Concurenței, pentru a nu apărea probleme din punctul de vedere al concurenței pe această piață.

Comisia Permanentă a aprobat propunerile privind publicitatea și a mandatat conducerea RNPM pentru acțiunile viitoare conform propunerilor înaintate.

9. Comisia Permanentă a analizat propunerile privind regimul soluționării cererilor de finanțare a unor proiecte formulate de barouri și a decis să elaboreze un Regulament de bune practici pe baza propunerilor prezentate. Acesta va fi supus aprobării la proxima ședință.

10. Comisia Permanentă a luat act de rapoartele pentru lunile decembrie-ianuarie ale următoarelor Grupuri de lucru ale Consiliului UNBR:

– GL1 – privind perfecționarea legislației profesiei/a celei cu impact asupra profesiei (ședințele din 15.12.2021, 10.01.2022, 17.01.2022 și 25.01.2022), referitor la elaborarea unui nou proiect de lege a profesiei de avocat /modificarea și completarea celei în vigoare;

– GL4 – privind problematica CAA (ședința din 27.01.2022) – a fost demarată activitatea grupului, care urmează a se întâlni de regulă, în ultima joi a fiecărei luni, în format videoconferință; pentru ședința consiliului UNBR din 11-12.03.2022, GL4 va întocmi un raport asupra tuturor propunerilor privind legislația CAA aflate pe agenda grupului, inclusiv a celor formulate cu ocazia Congresului avocaților din 2021;

– GL6 – privind impactul informatizării asupra profesiei de avocat – urmare deciziei Consiliului UNBR din 10-11.12.2021, referitor la demararea Proiectului Platformei de intermediere avocat-client, doar ca intermediere a contactului dintre avocat și client (platformă statică), care va putea fi ulterior upgradată și cu componenta facilitării desfășurării activităților profesionale, grupul de lucru va înainta spre aprobare, până la ședința Consiliului UNBR din 11-12.03.2022, pașii de urmat pentru implementarea proiectului;

– GL7 – privind prevenirea și combaterea spălării banilor și apărarea secretului profesional/confidențialității  – participarea la focus-grupurile din cadrul Evaluării Naționale a Riscurilor pentru entitățile raportoare din categoria profesiilor non-financiare și pentru organismele de auto-reglementare din 15.12.2021, analiza proiectului de Acord de cooperare între ONPCSB și UNBR, precum și a unui Ghid de identificare a Beneficiarului real, analiza unui Chestionar de Eficiență și a unui Chestionar Conformitate Tehnică de la MONEYVAL; s-au înaintat propuneri privind Acordul de cooperare dintre ONPCSB și UNBR, urmând a fi formulare răspunsuri și pentru cele două chestionare.

Având în vedere urgența determinată de punerea în aplicare la nivelul Ministerului Educației Naționale a Legii nr.273/2021, Comisia Permanentă a aprobat constituirea Grupului de lucru intitulat „Departamentul de promovare a educației juridice în școli” (DEJ), care va urmări realizarea scopului proiectului derulat de UNBR “FII AVOCAT ÎN ȘCOALA TA!”. S-a aprobat întreaga activitate desfășurată până la această dată, urmând ca, în proxima ședință a Consiliului UNBR să se ratifice decizia de constituire.

11. Comisia Permanentă a analizat ultimele evoluții în ce privește fundația ROLii, în care UNBR și INPPA dețin calitatea de membrii fondatori, urmare Comunicatului CSM și a punerii în funcțiune a portalului rejust.ro. Urmează ca să fie reanalizată situația, cu luarea în calcul a evoluțiilor din săptămâna premergătoare ședinței în format videoconferință, programate pentru vineri, 11.02.2022.

12. Comisia Permanentă a aprobat răspunsul UNBR la Scrisoarea de punere în întârziere emisă de Comisia Europeană în cauza 2021/4063 – procedură de infringement referitoare la neaplicarea de către România a obligațiilor ce îi revin potrivit art. 3 din Directiva 98/5/CE, prin faptul că nu este asigurată recunoașterea automată a titlurilor profesionale de avocat menționate la art. 1 alin. (2) din directivă. Se va propune Consiliului UNBR modificarea procedurilor de recunoaștere și a avizare a titlurilor de avocat obținute în statele membre UE.

13. Comisia Permanentă a analizat ofertele depuse de firme de specialitate pentru crearea și furnizarea către UNBR a unui Sistem de vot realizat sub forma unei aplicații software care poate fi instalată pe dispozitive mobile (telefoane, tablete) cu sistem de operare Android sau IOS. S-a aprobat oferta cea mai avantajoasă atât din punct de vedere financiar, cât și tehnic.

14. Comisia Permanentă a luat act de existența în Parlament a mai multor proiecte legislative privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă:

– BP740/2021 – Propunere legislativă pentru modificarea art.425 alin.(1) lit.b) din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă BP740/2021 (cdep.ro);
– Pl-x nr. 13/2022 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă Pl-x nr. 13/2022 (cdep.ro);
– Pl-x nr. 14/2022 – Propunere legislativă pentru modificarea art.215 alin.(1) şi completarea art.522 alin.(2) din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă Pl-x nr. 14/2022 (cdep.ro).

Se vor emite puncte de vedere ale UNBR cu privire la acestea.

15. Comisia Permanentă a soluționat 41 de lucrări cuprinse în Tabelul de lucrări, dintre care 15 solicitări de ajutor financiar din Fondul de Solidaritate a avocaților. Pentru cazuri medicale grave ale unor avocații aflați în exercițiul profesiei sau pensionați, care au determinat costuri ce nu sunt suportate de la bugetul de stat Comisia Permanentă a aprobat ajutoare în cuantum de 113,840,66 lei.

DOCX / PDF >>> Minuta ședințelor Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 04-05 februarie 2022, 11 februarie 2022 și 18 februarie 2022 (videoconferință)

DOCX / PDF >>> Comunicat privind strategia de comunicare a UNBR pentru anul 2022

Articolul Minuta ședințelor Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 04-05 februarie 2022, 11 februarie 2022 și 18 februarie 2022 (videoconferință) apare prima dată în UNBR.