Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Minuta ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 21-22 octombrie 2021

Minuta ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 21-22 octombrie 2021

Minuta ședinței Comisiei Permanente a
Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 21-22 octombrie 2021

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Comisiei Permanente din data de 09-10 septembrie 2021;
2. Validarea examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2021 (sub rezerva ratificării de către Consiliul UNBR);
3. Măsuri organizatorice privind examenul de absolvire al INPPA, sesiunea noiembrie 2021;
4. Discutarea Proiectului Regulamentului (criteriile) pentru soluționarea cererilor de finanțare a unor proiecte formulate de barouri
5. Propuneri pentru reformarea sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților;
6. Discutarea unor proiecte cu impact economic (Finalizarea contractului de proiectare pentru Cartierul Justiției, Platforma UNBR de intermediere avocat client);
7. Informare privind activitatea Operatorului UNBR al Registrului Național de Publicitate Mobiliară- RNPM;
8. Lucrări curente;
9. Diverse.

La ședință a participat în calitate de invitat dl. av. Mihăiță Bubatu, Președintele Consiliului de administrație al Casei de Asigurări a Avocaților (CAA)

Din dezbateri au rezultat următoarele:

1. Comisia Permanentă a luat act de materialul prezentat de CAA în care se realizează o radiografie a sistemului CAA în prezent și se propun direcții de acțiune pe viitor. În urma dezbaterilor, s-a decis să se acorde posibilitatea de a se formula opinii și sugestii conform celor discutate în ședință, urmând ca materialul să fie în comunicat Comisiei Permanente pentru a fi reanalizat. Materialul final va fi suspus dezbaterii Consiliului UNBR.

2. Comisia Permanentă a aprobat Raportul Președintelui Comisiei Naționale de Examen și a validat examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2021, sub rezerva ratificării de către Consiliul UNBR. Comisia Permanentă a luat act de următoarele:
a) la Examenul de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) s-au înregistrat 374 ADMIȘI (16,89%) și 1680 RESPINȘI (83,11%);
b) la Examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice s-au înregistrat 5 ADMIȘI (4,95%) și 96 RESPINȘI (95,05%);
c) au fost analizate toate plângerile prealabile, memoriile sau alte petiții formulate de candidați în legătură cu sesiunea septembrie 2021 a examenului și, după dezbateri, s-a decis respingerea lor.
În urma dezbaterilor, s-a decis să se propună Consiliului UNBR organizarea unei sesiuni de examen intermediare, în cursul anului 2022, urmând ca perioada de desfășurare să se stabilească în funcție de evoluția pandemiei Covid – 19 cu care se confruntă România.

3. Comisia Permanentă a aprobat măsurile de organizare a examenului de absolvire a Institutului Național Pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA) din data de 5.11.2021. Comisia Permanentă a luat act de faptul că, la data ședinței, în condițiile regimului juridic al măsurilor impuse de autorități, examenul se poate desfășura în sistem fizic, cu luarea măsurilor de protecție specifice, dar, ținând cont de evoluția pandemiei Covid 19 din prezent și de pozițiile publice ale autorităților privind luarea unor noi măsuri de combatere a acesteia, Comisia Permanentă se va întruni on-line, după intrarea în vigoare a acestor noi reguli, pentru a decide în consecință, urmând ca măsurile adoptate să fie aduse de îndată la cunoștința candidaților.

4. Comisia Permanentă a luat act de informarea Președintelui UNBR privind măsurile luate pentru reautorizarea Uniunii Naționale a Barourilor din România ca operator al Registrului Național de Publicitate Mobiliară, cu respectarea formalităților prevăzute de Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară, așa cum s-a decis în ședința anterioară.

5. Comisia Permanentă a luat act de informarea Președintelui UNBR, în numele comisiei de negociere a contractului de proiectare pentru Cartierul Justiției, de rezultatul negocierilor pentru îndeplinirea mandatului dat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 196/10-11.09.2021. Comisia Permanentă a avizat rezultatul negocierilor și este de acord cu semnare contratului de proiectare. Se va informa Consiliul UNBR.

6. Comisia Permanentă a analizat în primă lectură Proiectul analizat în primă lectură Regulamentului pentru soluționarea cererilor de finanțare a unor proiecte formulate de barouri și a decis amânarea discutării acestuia, urmând ca membrii Comisiei să facă propuneri și observații ce vor fi dezbătute la proxima ședință

7. Comisia Permanentă a luat act de adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și pentru modificarea art. 121 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (PL-x nr. 642/2020) potrivit căruia Agenția Națională Cadastru și Publicitate Imobiliară acordă gratuit avocaților (și altor profesii juridice/autorități etc) acces on-line la seturile de date administrate de aceasta și instituțiile sale subordonate, în funcție de disponibilitatea datelor în format electronic (art. 3 alin. 6). Comisia Permanentă a luat măsurile necesare pentru a se demara încheierea unui Memorandum între UNBR și Agenție pentru punerea în practică a dispozițiilor legale sus menționate.

8. În cadrul celebrării de către Corpul profesional al avocaților din România a Zilei Europene a Avocaților (25 octombrie 2021), vineri, 22 octombrie, între orele 10.00–13.00, s-a desfășurat Conferința on-line ”Nu există justiție fără avocați independenți”, organizată de UNBR și Baroul București. Sub egida Consiliului Barourilor și Societăților de Drept din Europa (CCBE), conferința a avut ca țintă analizarea și conștientizarea pericolele la care este expusă democrația în contextul înmulțirii atacurilor asupra avocaților în tot mai multe state, inclusiv în cele europene.

9. Comisia Permanentă a luat act în ședință de faptul că sunt în curs de analiză și decizie la Guvernul României propuneri de măsuri privind combaterea efectelor pandemiei Covid-19, și a făcut demersurile necesare pentru acordarea unui tratament egal avocaților cu drept de exercitare a profesiei cu cel acordat judecătorilor, procurorilor și tuturor angajaților autorităților și instituțiilor publice, pentru a nu se ajunge la restricționarea dreptului de acces al avocaților în spațiile în care se desfășoară activitatea profesională. Urmare acestor demersuri în Hotărârea Guvernului României nr. 1130/22.10.2021 a fost introdus art. 12 alin. (5), potrivit căruia „Prin excepție de la prevederile alin. (4) este permis accesul avocaților pentru exercitarea activităților prevăzute la art. 3 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.” Astfel, s-a putut evita încălcarea liberului acces la justiție și a dreptului la apărare al cetățeanului, a dreptului la muncă și orice discriminare inacceptabilă într-un stat de drept.
Comisia Permanentă a decis ca luni, 25.10.2021, să aibă loc o întâlnire cu decanii barourilor (online) pentru a fi informată din teritoriu despre situația reală a aplicării H.G. nr. 1130/22.10.2021 și a decide eventuale măsuri.

10. Comisia Permanentă a soluționat 28 de lucrări cuprinse în Tabelul de lucrări, dintre care 10 solicitări de ajutor financiar din Fondul de Solidaritate a avocaților.

Descarcă MINUTA fișier PDF

Articolul Minuta ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 21-22 octombrie 2021 apare prima dată în UNBR.