Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Minuta ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 19.03.2021

Minuta ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 19.03.2021

Minuta ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 19.03.2021

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Comisiei Permanente din data de 28 ianuarie 2021;
2. Discuții preparatorii asupra materialelor comunicate de Casa de Asigurări a Avocaților (C.A.A.), amânate în ședința Consiliului din 29-30.01.2021.
3. Măsuri organizatorice privind desfășurarea Congresul avocaților 2021.
4. Masuri organizatorice cu caracter preparatoriu privind Examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2021.
5. Desemnarea Comisiei pentru Examenul de verificare a cunoștințelor de drept românesc şi de limbă română pentru avocații străini înscriși în Tablourile speciale ale avocaților străini ale Barourilor.
6. Analizarea ultimelor date privind execuția bugetară 2020; Prezentarea Proiectului de buget 2021, în urma discuțiilor din ședința Comisiei Permanente din 18/28 decembrie 2020. Discuții referitor la ultimele date privind proiectele cu impact economic.
7. Raport privind activitatea Operatorului U.N.B.R. al Registrului Național de Publicitate Mobiliară – RNPM pentru 2021;
8. Informare privind stadiul implementării procedurii de vaccinare pentru avocați pe platforma ROvaccinare.
9. Lucrări curente;
10. Diverse.

La ședință au participat dl. av. Mihăiță Bubatu, Președintele Casei de Asigurări a Avocaților și, pentru 7 al ordinii de zi, dl. av. Lucian-Bernd Săuleanu, Decanul Baroului Dolj.

Din dezbateri au rezultat următoarele:

1. Comisia Permanentă a luat act de Proiectul Regulamentului de regularizare a contribuțiilor anuale ale avocaților la fondurile Casei de Asigurări a Avocaților (CAA), retrimis de CAA în urma analizării aspectelor ridicate în ședința Consiliului UNBR din 29-30.01.2021, precum și de punctul de vedere asupra acestora
Comisia Permanentă a ridicat următoarele probleme:
a) eliminarea de la beneficiul regularizării a avocaților care nu au depus declarații corecte în raport de veniturile obținute din exercitarea profesiei în anul față care se solicită regularizarea.
b). eliminarea mecanismului de desocotire și compensare în cazul achitării unor contribuții mai mari decât cele datorate, având în vedere că scopul regulamentului nu este crearea unui vehicul care să permită desocotirea cu sistemul și recuperarea unei plăți nedatorate, care se poate realiza oricând potrivit dreptului comun în materie
c). în ce privește analiza cererii de regularizare, ca regulă se va face controlul documentelor depuse de avocat, cu posibilitatea pentru filiala/sucursala de a decide dispunerea unui control extins al avocatului, pe lângă controlul documentelor menționate la art. 7 alin. (1).
Comisia Permanentă a decis să supună proiectul deciziei Consiliului UNBR prin vot electronic după ce CAA va decide cu privire la asumarea sau nu a propunerilor sus indicate.

2. Referitor la aplicarea/interpretarea la situația avocaților a prevederilor OUG nr. 226-2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, Comisia Permanentă a analizat punctul de vedere al CAA cu privire la problematică, precum și de răspunsul ANAF la solicitarea de clarificări a CAA.
S-a luat act de faptul că, la nivelul comisiilor din Camera Deputaţilor (camera decizională), se află în dezbatere proiectul legislativ PL-X 284/2020 privind aprobarea OUG nr.53/2020 care, în forma aprobată de Senatul României, clarifică situația contribuțiilor datorate de avocați pentru indemnizațiile primite pe perioada Pandemiei, în sensul că se datorează impozit pe venit în cotele prevăzute în Legea nr.227/2015 şi contribuția de asigurări sociale de sănătate în acord cu dispozițiile Legii nr.51/1995 și ale Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților (deci 11 %).
Având în vedere că termenul limită de depunere a Declarației unice (212) – privind impozitul pe venit şi contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, este 25 mai 2021, dată până la care avocații trebuie să declare sumele primite, comisia Permanentă a decis remiterea unei solicitări de urgentare a adoptării proiectului către Parlamentul României.

3. Comisia Permanentă a luat act adoptarea Deciziei Curții Constituționale nr. 60/26.01.2021 prin care s-a constatat neconstituționalitatea sintagmei „preexistent calității de asigurat” și s-a retrimis la reexaminare Senatului Proiectul Legii privind completarea Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (PLx262-2017), care prevede introducerea art. 34>1: „Persoanele cu handicap grav care au realizat cel puțin o treime din stagiul complet de cotizare în condiții de handicap preexistent calității de asigurat beneficiază de reducerea cu 15 ani a vârstei standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 1”.

4. Comisia Permanentă a luat act de Informarea privind activitatea Operatorului U.N.B.R. al Registrului Național de Publicitate Mobiliară – RNPM, din care reies următoarele:
a) împuternicirea de noi agenți ai operator UNBR – RNPM, astfel că numărul acestora a crescut de la 77 la 97;
b) creșterea veniturilor față de primul trimestru al anului 2020, în paralel cu reducerea contribuției UNBR la Corpul Operatorilor RNPM;
c) necesitatea creșterii vizibilității agenților UNBR-RNPM prin masuri de publicitate corespunzătoare.

5. Comisia Permanentă a luat act de faptul că în 2021 ar fi premise pentru desfășurarea Congresului avocaților prin prezența fizică a delegaților, cel mai probabil în perioada 25-27 iunie 2021, pentru a nu se suprapune cu alte evenimente externe profesiei de avocat ce se vor organiza în țară și care determină imposibilitatea identificării locurilor de cazare (Campionatul european de fotbal). Se vor lua din timp toate măsurile privind organizarea în mod corespunzător al Congresului. Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 120/2021 s-a stabilit altă perioadă de desfășurare a Congresului (18/19 iunie 2021), se va solicita votul Consiliului pentru noua perioadă propusă.

6. Comisia Permanentă a analizat aspectele legate de organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2021, urmând să facă propunerile corespunzătoare Consiliului UNBR, pentru adoptarea la proxima ședință a hotărârilor cu privire la examen.

7. La propunerea directorului INPPA, Comisia Permanentă a aprobat Comisia pentru Examenul de verificare a cunoștințelor de drept românesc şi de limbă română pentru avocații străini care solicită dobândirea dreptului de a acorda asistentă juridică în drept românesc, care se va desfășura în zilele de 06 și 07 mai 2020, la sediul UNBR.

8. Comisia Permanentă a analizat proiectul Deciziei cu caracter interpretativ privind aplicarea unitară a prevederilor legislației profesiei de avocat cu privire la efectele exercițiului unei demnității publice, cu caracter temporar, asupra calității de membru in organele de conducere locale și centrale ale profesiei de avocat. S-a decis avizarea proiectului și remiterea lui spre dezbatere Consiliului UNBR.

9. Referitor la cartierul Justiției, Comisia Permanentă a luat act de faptul că anul acesta va debuta activitatea legată de proiectarea generală. Se vor lua măsurile corespunzătoare pentru ca reacția UNBR la orice evoluție în cadrul proiectului să fie imediată și corespunzătoare.

10. Comisia Permanentă a luat act de faptul că s-a finalizat mecanismul tehnic de validare a avocaților pe platforma ROVACCINARE, în condițiile asumate cu reprezentanții statului. Având în vedere că se întârzie cu implementarea acestui sistem pe platformă, s-a solicitat urgentarea luării măsurilor corespunzătoare. Se vor continua demersurile în acest sens.

11. Comisia Permanentă a luat act de informarea Președintelui UNBR privind întâlnirea cu Președintele Asociației Municipiilor din România. Ambele părți doresc reînnoirea Acordului de colaborare încheiat în decembrie 2015 și participarea la proiecte de interes comun inclusiv finanțate din fonduri europene (participarea avocaților la activități de educație civilă și juridică în școli, participarea avocaților desemnați de barouri la comisiile locale de urbanism, crearea unui spațiu destinat avocaților în primării pentru interacțiunea cu publicul, întărirea bunei colaborări la nivel local prin realizarea de întâlniri între barouri și primării).

12. Comisia Permanentă a soluționat 45 de lucrări cuprinse în Tabelul de lucrări, dintre care 130 solicitări de ajutor financiar din Fondul de Solidaritate a avocaților.

Articolul Minuta ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 19.03.2021 apare prima dată în UNBR.