Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Minuta Ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 17-18.05.2024

Minuta Ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 17-18.05.2024

Minuta Ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 17-18.05.2024

 

 

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:

1. Aprobarea proceselor verbale al ședințelor Comisiei Permanente din 28 martie 2024 (fizic), 15 aprilie 2024 (videoconferință), 20 aprilie 2024 (videoconferință cu decanii) și 27 aprilie 2024 (videoconferință)
2. Măsuri organizatorice privind Congresul Avocaților 2024;
3. Validarea examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea aprilie 2024;
4. Modificarea/completarea Regulamentului privind examenul de primire în profesia de avocat;
5. Raport privind activitatea grupurilor/departamentelor de lucru ale Consiliului UNBR. Informare privind stadiul proiectelor de lege cu impact asupra profesiei de avocat;
6. Demersuri întreprinse în urma analizei informațiilor apărute în spațiul public cu privire la o pretinsă breșă de securitate a platformei IFEP. Măsuri viitoare;
7. Aplicarea noilor prevederi ale art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995; Propuneri privind soluționarea contestațiilor/plângerilor/solicitărilor în materia nedemnității profesionale aflate pe rolul UNBR;
8. Lucrări curente;
9. Diverse.

La ședință au participat Președintele Uniunii avocaților din Republica Moldova, Dorin Popescu, Președintele Casei de Asigurări a Avocaților (av. Mihăiță Bubatu) și membrii Comisiei Centrale de Cenzori (av. Anca-Sorina Popescu-Cruceru și av. Mihai Lucescu).

1. Comisia Permanentă a aprobat ultimele măsuri organizatorice pentru desfășurarea Congresului avocaților 2024, de la Hotel Caro (Bd. Barbu Văcărescu nr. 164 A, sector 2, București), în perioada 14-15 iunie 2024:
a fost definitivat afișul Congresului în legătură cu tema aleasă „Oportunități și vulnerabilități actuale în profesia de avocat”;
pentru a afla opiniile și percepțiile avocaților cu privire la principalele schimbări care au loc în exercitarea profesiei, în vederea identificării oportunităților de dezvoltare a formelor de exercitare a profesiei, s-a decis inițierea unui sondaj adresat avocaților,
Sondajul va fi făcut public în perioada imediat următoare, pentru ca, în cadrul lucrărilor Congresului să fie cunoscute rezultate sale.
a fost definitivată lista invitaților la lucrările Congres.

Comisia Permanentă a luat act de următoarele:
– Convocarea Congresului avocaților 2024 a fost publicată conform prevederilor art. 62 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 și a fost postată pe site-ul UNBR;
– au fost publicate pe site-ul UNBR Proiectul Raportului Consiliului UNBR pentru Congres și Raportul Consiliului de administrație al CAA.
– au fost primite 36 de lucrări având la bază tema congresului, în cadrul Concursului destinat tinerilor avocați premiat din fondurile Fundației Constantin Naumescu (până în 35 ani, inclusiv), urmând ca acestea să fie analizate de comitetul de redacție.

2. Pe baza mandatului acordat de Consiliul UNBR, Comisia Permanentă a validat rezultatele examenului de primire în profesie – sesiunea aprilie 2024, pe baza raportului Președintelui Comisiei Naționale de Examen. S-a luat act de faptul că au fost prezenți la examen un număr de 1559 de candidați (1.338 – la stagiari, respectiv, 121 la definitivi) și au fost declarați admiși 359 la stagiari (26,83%), respectiv, 14 la definitivi (11,57%). Au fost respinse contestațiile depuse de 2 candidați după etapa soluționării contestaților la barem și la punctaj. Decizia de validare a examenului va fi supusă ratificării Consiliului UNBR.

3. Având în vedere preconizata organizare a alegerilor pentru alegerea Președintelui României odată cu desfășurarea examenului de primire în profesia de avocat – sesiunea septembrie 2024, în 15 septembrie 2024, în baza mandatului acordat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 20/16-17 decembrie 2023, Comisia Permanentă a decis amânarea organizării examenului de primire în profesia de avocat în data de 22 septembrie 2024.

4. Comisia Permanentă a analizat unele modificări/completări ale Regulamentului examenului de primire în profesia de avocat, urmând ca acestea să fie definitivate la ședința următoare pentru a fi supuse aprobării Consiliului UNBR.

5. Comisia Permanentă a aprobat Acordul de colaborare între Centrul de instruire a avocaților din Republica Moldova și Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA).

Părțile își propun să realizeze următoarele obiective:
a. creșterea standardelor formării și promovarea unei pregătiri calitative a avocaților în spiritul demnității, toleranței și respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;
b. aplicarea diverselor modalități de colaborare care au drept finalitate creșterea performanței beneficiarilor, răspunzând cerințelor și necesităților actuale;
c. sporirea nivelului profesional al avocaților prin intermediul instruirilor, conferințelor, atelierelor de lucru.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, se vor realiza activități în următoarele domenii:
organizarea și desfășurarea activităților de instruire: conferințe, seminare, mese rotunde, evenimente privind aplicarea legislației naționale și a standardelor internaționale în domeniul drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;
schimb de specialiști și formatori pentru desfășurarea cursurilor, seminarelor și atelierelor de lucru, precum și pentru a face schimb de experiență în identificarea de soluții asupra unor probleme juridice, de interes comun pentru ambele Părți;
elaborarea și editarea materialelor educaționale comune, recomandări cu privire la problemele actuale, de interes comun pentru Părți;
cooperarea între subdiviziunile responsabile ale Părților;
dezvoltarea unui spațiu de informare și comunicare comun, schimb de resurse informaționale ale bibliotecilor, inclusiv și cele electronice;
consultanță și acțiuni comune pentru aplicarea reglementărilor europene în domeniu, a bunelor practici și a experiențelor relevante în formarea profesională a avocaților.

Acordul va fi semnat de reprezentanții ambelor părți, în cadru solemn, în perioada următoare.

6. Comisia Permanentă a luat act de ultimele demersuri întreprinse în urma analizei informațiilor apărute în spațiul public cu privire la o pretinsă breșă de securitate a platformei IFEP și a decis următoarele demersuri pentru viitor.

7. În ce privește proiectul aflat în derulare UNBR – operator al RNEP – DGEP, Comisia Permanentă a aprobat următoarele:
Evaluarea impactului asupra protecției datelor în cadrul proiectului, în vederea comunicării către MAI – DGEP (obligație stabilita prin contractul încheiat intre UNBR si MAI – DGEP).
Modificările/completările la Regulament UNBR – RNEP, Modelul de răspuns la solicitarea de interogare (actualizat), Nota de informare GDPR (actualizat), pentru a fi transmise Consiliului UNBR în vederea aprobării în cadrul ședinței următoare.

Prin noile prevederi ale Regulamentului se introduce posibilitatea de a fi comunicate avocaților date suplimentare în RNEP, astfel:
● numele tatălui, numele mamei persoanei interogate;
● numele copiilor persoanei interogate;
● numele purtat anterior de persoana interogată;
● serie, număr și anul de emitere a actului de naștere al persoanei interogate;
● istoricul adreselor persoanei interogate;
● starea civilă a persoanei interogate.

8. Comisia Permanentă a luat act și a dezbătut materialele aferente celorlalte puncte ale ordinii de zi.

9. Comisia Permanentă a analizat 7 solicitări de ajutor financiar din Fondul de Solidaritate a Avocaților. Pentru cazuri medicale grave ale unor avocații aflați în exercițiul profesiei sau pensionați, care au determinat costuri ce nu sunt suportate de la bugetul de stat, Comisia Permanentă a aprobat ajutoare în cuantum de aproximativ 142.000 lei.

Articolul Minuta Ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 17-18.05.2024 apare prima dată în UNBR.