Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Minuta ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 13-14 ianuarie 2023

Minuta ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 13-14 ianuarie 2023

Minuta ședinței Comisiei Permanente a
Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 13-14 ianuarie 2023

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:

1. Conlucrarea instituțională la nivel național și cu celelalte profesii juridice din România;
2. Aprobarea procesului verbal al ședinței Comisiei Permanente din data de 08 decembrie 2022;
3. Măsuri organizatorice privind Congresul Avocaților 2023 (tematică, locație, invitați etc);
4. Masuri pentru organizarea examenului de primire în profesia de avocat (sesiunea aprilie 2023);
5. Examenul de verificare a cunoștințelor de drept românesc și de limbă română pentru avocații străini, înscriși în Tablourile speciale ale avocaților străini ținute de barouri – (Propunere: 11-12 mai 2023). Aprobarea Regulamentului de examen, a calendarului și a Președintelui Comisiei de examen;
6. Analizarea ultimelor date privind execuția bugetară 2022; Prezentarea Proiectului de buget 2023;
7. Discutarea unor proiecte cu impact economic (Proiectul ”Cartierul Justiției”, Donația către poporul ucrainean);
8. Informare privind activitatea Operatorului UNBR al Registrului Național de Publicitate Mobiliară – RNPM. Agenda pentru 2023;
9. Informare privind funcționarea Registrelor Naționale ale Avocaților Români prevăzute de art. 3 alin.(3) și art. 5 alin.(10) din Legea nr. 51 /1995 în 2021. Propuneri pentru 2023;
10. Lucrări curente;
11. Diverse.

La ședință au participat Președintele CAA și Decanul Baroului Dolj (pentru pct. 8 al ordinii de zi).

Din dezbaterile asupra ordinii de zi au rezultat următoarele:

1. Comisia Permanentă a dezbătut posibile subiectele ce vor fi discutate cu reprezentanții profesiilor juridice și autoritățile statului cu atribuții în domeniul juridic și de legiferare la o viitoare ședință comună ce se va organiza în perioada următoare. Lista finală a subiectelor va fi definitivată săptămâna viitoare, urmând ca să fie stabilită de comun acord cu reprezentanții profesiilor și autorităților sus menționate o dată pentru desfășurarea ședinței.

2. Comisia Permanentă a luat act de măsurile luate până în prezent privind organizarea și desfășurarea Congresului electiv al avocaților din perioada 9-10 iunie 2023 și a avizat în primă lectură Calendarul măsurilor organizatorice privind pregătirea Congresului, urmând ca la ședința Consiliului UNBR din martie 2023 să se facă propuneri concrete pentru a fi aprobate de către acesta.

3. Din motive obiective, Comisia Permanentă a decis ca ședințele organelor profesiei programate a se desfășura în perioada 9-11 martie 2023, conform Calendarului de activități ale organelor centrale de conducere a profesiei de avocat pentru anul 2023, aprobat în decembrie 2022, să fie reprogramate pentru perioada 16-18 martie 2023 (săptămâna ulterioară). Barourile și membrii Consiliului UNBR au fost anunțați de modificare pentru a lua măsurile corespunzătoare.

4. Comisa Permanentă a analizat măsurile de organizare a examenului de primire în profesie – sesiunea aprilie 2023 -, referitor la calendarul de desfășurare (desemnarea comisiilor de examen, depunerea cererilor de înscriere, analizarea acestora), modul de înscriere, taxa de examen, tematica. În baza mandatului primit de la Consiliul UNBR, Comisia Permanentă a aprobat măsurile corespunzătoare.

5. Comisia Permanentă a analizat și aprobat măsurile organizatorice pentru Examenul de verificare a cunoștințelor de drept românesc şi de limbă română pentru avocații străini, înscriși în Tablourile speciale ale avocaților străini ale barourilor, în vederea dobândirii dreptului de a acorda asistență juridică în drept românesc, ce va avea loc în zilele de 11 și 12 mai 2023 (calendarul de desfășurare, modul de înscriere, taxa de examen, tematică, regulament de examen).

6. Comisia Permanentă a aprobat sistemul de desfășurare a activităților de formare aferente anilor I și II de pregătire profesională inițială – ciclul 2023, care vor începe la data 6 februarie 2023 și, respectiv, la data de 23 ianuarie 2023 și care se vor desfășura în sistem combinat, fizic și online (50%-505). Fac excepție, Fac excepție activitățile de formare inițială la disciplinele de drept european (anul II de pregătire profesională inițială), care vor fi desfășurate integral în sistem online, fiind precedate de un tutorial online de 2 ore, cu caracter preponderent organizatoric.

7. Comisia Permanentă a analizat execuția bugetară aferentă anului 2022. Deși datele financiare nu sunt încă finale, se trage concluzia că se vor atinge țintele de venituri prognozate în ce privește Registrul Național de Publicitate Mobiliară. S-a analizat în primă lectură un proiect de buget, urmând ca acesta să fie definitivat și propus spre adoptare în ședința Consiliului UNBR din martie 2023, potrivit împuternicirii acordate de către Congresul avocaților 2022.

8. Comisia Permanentă a luat act de informările privind următoarele:
a) derularea programului donației primită de la poporul taiwanez pentru poporul ucrainean – predarea, la 14 ianuarie 2023, la sediul Primăriei din localitatea Ciudei (Ucraina) a 11 generatoare electrice noi către instituții spitalicești și școli din Ucraina (Storojineț-Ropcea, Voloca, Herța – Hreațca, Mahala, Noua Suliță – Marșința, Ciudei, Pătrăuții de Jos, Suceveni și Cernăuți);
b) stadiul implementării Platformei UNBR de intermediere avocat client – au fost finalizate următoarele etape :
– privind Platforma: implementare funcționalități generale; dezvoltare bază de date; integrare cu baza de date Ifep; dezvoltare mecanisme de sortare și afișare; concept webdesign personalizat; realizare identitate vizuală proprie; teste funcționalitate;
– privind promovarea online: pagină Facebook activă; pagină Linkedin activă; campanie Google ADS activă; campanii emailuri avocați.
Traficul pe platformă în perioada 01 decembrie – 12 ianuarie a fost de 19.635 utilizatori, fiind înregistrată o creștere constantă a accesărilor (500 zilnic).

9. Comisia Permanentă a luat act de Informarea privind activitatea Operatorului UNBR al Registrului Național de Publicitate Mobiliară-RNPM.

10. Comisia Permanentă a luat act de stadiul negocierilor între UNBR și MAI – DEPABD, STS, ANSPDCP în scopul încheierii unui Acord de colaborare între UNBR în scopul accesării de către UNBR și avocați a bazei de date privind evidența persoanelor. Negocierile vor continua în perioada următoare și se speră că ajungerea în termen scurt la un rezultat favorabil.

11. Comisia Permanentă a soluționat 31 lucrări cuprinse în Tabelul de lucrări, dintre care 5 solicitări de ajutor financiar din Fondul de Solidaritate a avocaților. Pentru cazuri medicale grave ale unor avocații aflați în exercițiul profesiei sau pensionați, care au determinat costuri ce nu sunt suportate de la bugetul de stat, Comisia Permanentă a aprobat ajutoare în cuantum de aproximativ 132.500 lei.

Articolul Minuta ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 13-14 ianuarie 2023 apare prima dată în UNBR.