Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Minuta ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 09 septembrie 2021

Minuta ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 09 septembrie 2021

Minuta ședinței Comisiei Permanente a
Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 09-10 septembrie 2021

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:
1. Aprobarea proceselor verbale al ședințelor Comisiei Permanente din data de 23 iunie 2021 și 25-26 august 2021 ;
2. Discutarea unor proiecte cu impact economic (Cartierul Justiției, Platforma UNBR de intermediere avocat client);
3. Măsuri de punere în aplicare a hotărârilor Congresului avocaților 2021. Informare privind propunerile Grupului de lucru al Consiliului UNBR privind perfecționarea legislației profesiei/a celei cu impact asupra profesiei (GL1);
4. Informare privind activitatea Operatorului UNBR al Registrului Național de Publicitate Mobiliară- RNPM;
5. Masuri privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat;
6. Măsuri privind celebrarea Zilei Europene a Avocaților (25 octombrie);
7. Lucrări curente;
8. Diverse.

La ședință au participat dl. av. Călin-Andrei Zamfirescu, Președintele de onoare al U.N.B.R., dl. av. Mihăiță Bubatu, Președintele Casei de Asigurări a Avocaților, dl. av. Cătălin Filișan, Decanul Baroului Constanța și dl. deputat Andi-Gabriel Grosaru.

Din dezbateri au rezultat următoarele:

1. Comisia Permanentă a soluționat ultimele aspecte privind examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2021; comisia națională de examen, probleme privind unii candidați, măsurile sanitare; completarea documentației de către candidații care nu au fost în posibilitatea de a o depune în termen, se va face până cu 5 zile înainte de data examenului (14 septembrie); ca o măsură suplimentară, s-a decis prezentarea de către candidați a certificatului de vaccinare (certificat digital european COVID) sau, alternativ, a dovezii testului negativ (i) antigen COVID efectuat cu cel mult 48 de ore înainte de prezentarea la examen sau (ii) RT-PCR efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de prezentarea la examen, sau, după caz după caz, a dovezii infectării cu COVID în ultimele 6 luni, eliberate de instituțiile competente.

2. Comisia Permanentă a decis să propusă Consiliului UNBR modificarea Hotărârii nr. 120 din 29-30 ianuarie 2021 a Consiliului UNBR privind examenul de absolvire a cursurilor INPPA, în anul 2021, astfel:
– având în vedere că disponibilitatea spațiului de examen din incinta Complexului Romexpo în luna noiembrie 2021 nu permite organizarea examenului la data stabilită anterior de organele profesiei de avocat, examenul se va desfășura într-o singură zi, la data de 5 noiembrie 2021;
– proba scrisă 2 – la disciplinele din pachetul A sau B de discipline opționale ales de cursanți la începerea activității de formare din anul II, se va echivala cu calificativul obținut la încheierea activității de formare la aceste discipline (în cazul cursanților actualului ciclu al anului II), respectiv cu calificativul obținut la testarea scrisă la aceste discipline, care va fi organizată, în condiții de gratuitate, în sistem față în față, anterior examenului de absolvire a INPPA, (în cazul avocaților stagiari care nu au promovat examenul de absolvire a INPPA în sesiuni anterioare, nu sunt cursanți ai actualului ciclu al anului II și care figurează în evidențe ca fiind înscriși la unul din pachetele de discipline opționale).

3. Comisia Permanentă a luat act de tema propusă de CCBE pentru Ziua Europeană a Avocaților (ZEA) 2021: „No justice without independent lawyers”/ “Pas de justice sans avocats indépendants”/ „Justiția nu există fără avocați independenți”. S-a decis ca UNBR și Baroul București să organizeze un eveniment comun, în principiu în data de 22 octombrie 2021, ocazie cu care vor fi invitați să participe reprezentanți ai organismelor internaționale la care UNBR este membru, precum și ai uniunilor cu care UNBR are convenții de conlucrare; barourile sunt invitate să organizeze evenimente legate de Ziua Europeană a Avocaților, UNBR urmând să acorde sprijin logistic; s-a decis instituirea unei comisii de organizare a evenimentului, care va lua măsurile corespunzătoare de organizare, inclusiv pentru apariția unei reviste/broșuri dedicate, ce va conține toate materialele publicate cu ocazia celebrării ZEA din București și din țară.

4. Comisia Permanentă a decis aprobarea măsurilor corespunzătoare pentru începerea procedurilor de reautorizare a UNBR ca operator al Registrului Național de Publicitate Mobiliară (RNPM), având în vedere că, la 22 decembrie a.c., expiră autorizația eliberată operatorului UNBR de către Ministerul Justiției – Autoritate de Supraveghere a RNPM.

5. Comisia Permanentă a analizat Raportul Grupului de lucru al Consiliului UNBR privind perfecționarea legislației profesiei/a celei cu impact asupra profesiei (GL1) în legătură cu propunerile de modificare a legislației primare/secundare/terțiare a profesiei de avocat, propuneri formulate de delegații la Congresul Avocaților 2021, precum și ulterior, de membrii Consiliului UNBR și transmise GL1. Comisia Permanentă a luat act de poziția grupului cu privire la propunerile analizate, ce vor fi supuse Consiliului UNBR în ședința din 10-11.09.2021.

6. Comisia Permanentă a luat act de informarea făcută privind proiectul Cartierul Justiției, în urma rundei de negocieri cu arhitectul din lunile iulie/august; în Consiliul UNBR se va analiza și decide acordarea unui mandat pentru continuarea negocierilor cu arhitectul, urmând ca, ulterior, să fie supus aprobării contractul de proiectare; pentru moment, proiectul va înainta în ce privește proiectarea cu UNBR, urmând ca ulterior să aibă loc o analiză cu ceilalți participanți (CAA, Baroul București, Filiala București a CAA) în ce privește necesarul de spații și împărțirea cheltuielilor.
Proiectul Platforma UNBR de Intermediere avocat client, împreună cu aspectele ce au fost ridicate de membrii consiliului în ședințele anterioare, vor face obiectul analizei Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind impactul informatizării asupra profesiei de avocat (GL6), care va înainta un raport clarificator cu privire la toate aspectele ridicate în Consiliul UNBR, până la ședința Consiliului din decembrie 2021.

7. Comisia Permanentă a luat act de prevederile Legii nr. 214/2021 privind aprobarea OG nr. 53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 asupra contribuțiilor datorate de avocați pentru indemnizațiile primite în baza OUG 30/2020 cu modificările ulterioare. S-a constatat că, potrivit Legii nr. 214/2021, avocații care au beneficiat de indemnizația de sprijin trebuie să achite o cotă de 25% către sistemul CAA, similar cu celelalte categorii care au beneficiat de indemnizație. Potrivit Hotărârii Consiliului UNBR nr. 153/14-15 mai 2021, avocații care au beneficiat de indemnizația de sprijin au achitat cota de 11% prevăzută de Hotărârea Consiliului UNBR nr. 117/29-30 ianuarie 2021, urmând ca după adoptarea legii sus menționate să se stabilească sumele de plată, în funcție de prevederile ce vor fi adoptate.
Comisia Permanentă a luat act de informarea CAA potrivit căreia majoritatea avocaților a plătit deja cota de 25% și a solicitat Consiliului de administrație al CAA să facă propuneri concrete pentru ședința din 10-11.09.2021 a Consiliului UNBR, care va analiza următoarele:
– necesitatea rectificării bugetului CAA prin includerea sumelor ce provin din restul contribuției de 14%;
– se impune sau nu instituirea unui termen după care să se aplice penalități,
– aceste cote se includ sau nu în fondul de pensii al contribuabilului/reprezintă au nu venit profesional.

8. Comisia Permanentă a luat act de Decizia Consiliului de Administrație al C.A.A. privind înființarea Comisiei de monitorizare a investiției “Noul Complex Balnear” din Techirghiol, care va ave ca scop accelerarea procedurilor pentru demararea și finalizarea investiției. În urma dezbaterilor, Comisia Permanentă nu a aprobat nivelul indemnizațiilor propuse.

9. Comisia Permanentă a decis să propună Consiliul UNBR adoptarea unui set de reguli/criterii pentru soluționarea cererilor de finanțare a unor proiecte formulate de barouri. În cazul în care Consiliul va mandata Comisia Permanentă în acest sens, se va constitui o echipă de lucru care va prezenta un proiect de regulament.

10. Comisia Permanentă a soluționat 51 de lucrări cuprinse în Tabelul de lucrări, dintre care 13 solicitări de ajutor financiar din Fondul de Solidaritate a avocaților.

Descarcă MINUTA fișier PDF

Articolul Minuta ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 09 septembrie 2021 apare prima dată în UNBR.