Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Minuta ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 06-07 mai 2022

Minuta ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 06-07 mai 2022

Minuta ședinței Comisiei Permanente a
Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 06-07 mai 2022

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Comisiei Permanente din data de 10 martie 2022 și al ședințelor Comisiei Permanente din data de 22 martie 2022 și 18 aprilie 2022 (videoconferință);
2. Măsuri organizatorice privind Congresul Avocaților iunie 2022;
3. Stadiul execuției bugetare a UNBR;
4. Discuții privind proiectul de buget al CAA;
5. Măsuri privind Fondul de Solidaritate a Avocaților;
6. Informare privind activitatea Grupurilor de lucru ale Consiliului UNBR;
7. Discutarea unor proiecte cu impact economic (Platforma UNBR de intermediere avocat client, Proiectul Cartierul pentru justiție);
8. Informare privind activitatea Operatorului UNBR al Registrului Național de Publicitate Mobiliară – RNPM;
9. Lucrări curente;
10. Diverse.
La ședință au participat în calitate de invitați următorii:
– domnii avocați Călin-Andrei Zamfirescu, Președintele de onoare al UNBR, Mihăiță Bubatu, Președintele Consiliului de administrație al Casei de Asigurări a Avocaților (CAA) și Lucian Bernd-Săuleanu, Decanul Baroului Dolj și membru în Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind funcționarea RNPM- GL10;
– domnul avocat Eugen Ostrovschi, Președintele Comisiei Centrale de Disciplină;
– membrii Comisiei Centrale de Cenzori (CCC) (doamnele avocat Carmen PETRESCU, Anca-Sorina Popescu-Cruceru și domnul avocat Alexandru Mihalcea- Președinte);
– doamna Ileana Ciutan, director executiv al CAA.

Din dezbateri au rezultat următoarele:

1. Comisia Permanentă a luat act de măsurile privind organizarea Congresului avocaților 2022, atât în ce privește redactarea și diseminarea rapoartelor de congres, cât și în ce privește mapa de Congres, logo/sigla congresului și cazarea/masa/sala de ședințe a Congresului, respectiv invitații la lucrările Congresului. Așa cum s-a decis în ședința Consiliului UNBR din 11-12.03.2022, Congresului avocaților 2022 va fi organizat în zilele de 17-18 iunie 2022 la Grand Hotel Bucharest (fost Intercontinental), în prezilele acestuia urmând a se desfășura ședințele Comisiei Permanente și Consiliului UNBR.

2. Comisia Permanentă a luat act de rapoartele și solicitările membrilor Comisiei Centrale de Disciplină (CCD) și ai Comisiei Centrale de Cenzori. În ce privește activitatea CCD, se remarcă următoarele:
– apariția unui fenomen nou și anume recuzarea comisiei de cenzori de la nivelul baroului, care a condus la strămutarea unor cauze la comisia de disciplină a altui barou;
– angajamentul Președintelui CCD în sensul că Ghidul de bune practici, asumat a fi realizat de CCD, va supus dezbaterii în termen util, până la data viitorului Congres din 2023.

3. Comisia Permanentă a luat act de execuția bugetară a UNBR pentru 2022, realizată conform datelor centralizate până la data de 28 apr. 2022, care indică faptul că țintele propuse prin buget urmează a fi atinse.

4. Comisia Permanentă a analizat, împreună cu membrii CCC, măsuri privind lărgirea sferei de sprijin a ajutorului acordat din Fondul de Solidaritate a Avocaților. Comisia Permanentă a decis să propună Consiliului UNBR majorarea plafonului de ajutor pentru trei categorii de afecțiuni, care, potrivit raportului analizat, impun costuri sporite ce trebuie suportate de cei afectați, în paralel cu o perioadă de recuperare îndelungată și sprijin redus de la bugetul de stat:
– cazuri de copii diagnosticați cu tulburări psihice legate de dezvoltarea neuropsihică normală a copilului sau cu tulburări psihice;
– cazuri de afecțiuni oncologice aflate in tratament chimio sau/si radioterapeutic sau în program postoperator de recuperare;
– cazuri de pacienți aflați in programe de recuperare psihoneuromotorie, in urma unor afecțiuni grave cum sunt AVC (accidentele vasculare cerebrale) sau IMA ( infarctul miocardic acut).

5. Comisia Permanentă a luat act de informarea Președintelui CAA privind Raportul la Congres, care va cuprinde și Raportul cenzorilor, Raportul actuarial și Raportul Complexului balnear și de Recuperare Techirghiol, care va fi publicat în termen util pentru a fi analizat de avocați și a fi dezbătut în cadrul lucrărilor Congresului.

6. Comisia Permanentă a luat act de informarea coordonatorului GL6 (Grupul de lucru al Consiliului privind impactul informatizării asupra profesiei de avocat) privind ultimele măsuri referitor la Proiectul privind Platforma UNBR de intermediere avocat client: s-a semnat contratul cu societatea care dezvoltă platforma „cautavocat.ro”, care, așa cum s-a decis în ședința din 11-12.03.2022 a Consiliului UNBR va deveni platformă națională deținută de UNBR. Termenul maxim de implementare a proiectului ca platformă statică va fi septembrie 2022.

7. Comisia Permanentă a luat act de informarea privind activitatea Operatorului UNBR al Registrului Național de Publicitate Mobiliară – RNPM, din care reies următoarele.
– s-a luat act de Comunicatul Consiliului Concurenței privind începerea unei investigații pe piața RNPM și a faptului că potrivit informațiilor oficiale existente la acest moment nu a existat un comportament abuziv al UNBR pe această piață; vor continua măsurile legale
– recuperarea sumelor restante ale agenților decurge conform planului;
– necesitatea organizării unei conferințe în toamna acestui an având ca obiect RNPM.

8. Comisia Permanentă se declară de acord ca UNBR să participe la evenimentul organizat de Conferința Internațională a Barourilor Francofone, Asociația Curților de Justiție Francofone și Asociația Internațională a Francofoniei, ce se va desfășura în perioada 28-30 septembrie 2022, la București, costurile fiind suportate de aceștia. Temele de discuție vor fi în principiu următoarele:
– Deontologia profesiei de avocat și a diferitelor profesii juridice:
– Independența care garantează conflictul de interese a judecătorilor, procurorilor și avocaților
– Garanțiile acordate actorilor sistemului judiciar: garanții statutare, numiri și avansare, protecția decanului, infracțiuni de audiență.
– Garanțiile oferite justițiabililor: disciplină, răspundere și transparență.
Se dorește participarea următoarelor categorii:
– magistrați prin intermediul asociației instanțelor supreme francofone AHJUCAF;
– reprezentanți ai Consiliu Superior al Magistraturii din România și reprezentanții rețelei francofone a Consiliilor Superioare ale Magistraturii RFCMJ
– procurorii români și francezi;
– procurori francezi care au acceptat să intervină;
– avocați români, francezi și alții avocați din Balcani cu sprijinul OIF Moldova, Macedonia, Serbia, Kosovo, Bulgaria, decanii barourilor din PECO.
În funcție de evoluția organizării, se vor face informările corespunzătoare.

9. Comisia Permanentă a luat act de prevederile DIRECTIVA (UE) 2022/542 din 5 aprilie 2022 (termenul limită de transpunere: 31 decembrie 2024), care stabilește serviciile juridice care pot beneficia de cota redusă de TVA:
• Servicii juridice prestate persoanelor cu contract de muncă și șomerilor în cadrul procedurilor judiciare pentru litigii de muncă
• Servicii juridice prestate în cadrul sistemului de asistență judiciară, astfel cum este definit de statele membre
Comisia Permanentă a decis să facă demersurile necesare către autoritățile cu drept de inițiativă legislativă pentru transpunerea cât mai largă a directivei.

10. Comisia Permanentă a analizat oportunitatea inițierii unei propuneri legislative privind revenirea la obligativitatea reprezentării prin avocat în recurs concomitent cu continuarea demersurilor pentru actualizarea ajutorului public judiciar, care să asigure eficacitatea accesului la justiție, ținând cont de Decizia Curții Constituționale nr. 462/2014 , care a statuat următoarele: „dacă legiuitorul prevede obligativitatea reprezentării și asistării prin avocat în etapa procesuală a recursului, trebuie să reglementeze un mecanism de natură a permite realizarea scopului legitim urmărit la standardul calitativ propus, fără a impune o sarcină excesivă părților, indiferent de natura acesteia” (par. 36).
Prin urmare, demersurile vor avea în vedere forme mai flexibile, luând și exemplul altor state unde sistemul este implementat cu succes.

11. Comisia Permanentă a aprobat propunerea de răspuns formulată de GL7 (Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind prevenirea și combaterea spălării banilor și apărarea secretului profesional/confidențialității) la solicitarea suplimentară privind Chestionarul Conformitate Tehnica MONEYVAL, runda a 5-a de evaluare a României în cadrul MONEYVAL, înaintat de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Răspunsul a fost înaintat către Oficiu.

12. Comisia Permanentă a soluționat 43 lucrări cuprinse în Tabelul de lucrări, dintre care 13 solicitări de ajutor financiar din Fondul de Solidaritate a avocaților. Pentru cazuri medicale grave ale unor avocații aflați în exercițiul profesiei sau pensionați, care au determinat costuri ce nu sunt suportate de la bugetul de stat Comisia Permanentă a aprobat ajutoare în cuantum de aproximativ 148.000 lei.

Articolul Minuta ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 06-07 mai 2022 apare prima dată în UNBR.