Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Microgranturi pentru avocați. Adresa UNBR către Ministerul Economiei

Microgranturi pentru avocați. Adresa UNBR către Ministerul Economiei

Nr. 306-DIV-2021
Data: 29.10.2021

Către: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
Domnului Ministru Virgil Daniel Popescu

Stimate Domnule Ministru,

În plină perioadă de înscriere în programul de microgranturi pentru capital de lucru, mai mulți avocați ne-au semnalat că au fost excluși din program în mod discriminatoriu. Anexa 1 din Măsura 1 Microgranturi pentru capital de lucru prevede că sunt eligibile domeniile care includ activități juridice și de contabilitate, dar în această categorie sunt menționate în mod restrictiv și limitativ doar activităţile de contabilitate, audit financiar și consultanţă în domeniul fiscal (codul specific CAEN 6920).

În procedura actuală de implementare a sesiunii doi Măsura 1 Microgranturi, publicată pe site-ul ministerului, la titlul 3: Beneficiarii de ajutor de stat, se specifică faptul că profesiile liberale vor încărca în aplicația electronică documentul care atestă corespondența activității profesiei cu codul CAEN conform clasificării activităților din economia națională.

Ceea ce face imposibil pentru avocați să aplice în cadrul programului este faptul că în lista domeniilor eligibile, adică anexa 1 la OUG 130/2020, așa cum a fost modificată și completată prin Legea 220/2020 lipsesc activitățile specifice profesiei de avocat. Astfel, în anexă, la capitolul Activități juridice și contabilitate, sunt menționate în mod restrictiv și limitativ doar activităţile de contabilitate, audit financiar și consultanţă în domeniul fiscal (codul specific CAEN 6920). Lipsește în mod inacceptabil și discriminatoriu codul CAEN 6910 care ar permite avocaților, profesie liberală conform art. 3 Codul Civil, să beneficieze de acest program.

Reamintim că la începutul lunii iulie 2021 Comisia Europeană a revenit cu multiple analize și recomandări actualizate care privesc profesia de avocat, care este considerată domeniu cheie pentru creștere economică, inovare și creare de locuri de muncă. Comisia consideră că profesia de avocat, alături de profesiile de arhitect, inginer, contabil, agent de brevete, agent imobiliar și ghid turistic ar putea susține noua dinamică a economiei europene pentru că sunt piețe de servicii dinamice, reziliente și funcționale, prin urmare pot oferi o bază solidă pentru performanța celorlalte sectoare economice.

De asemenea, în Comunicarea Comisiei Europene din 9 iulie 2021 către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și European și Comitetul Regiunilor privind evaluarea și actualizarea recomandărilor de reformă din 2017 în domeniul reglementării serviciilor profesionale se spune că sectoarele juridic și contabil contribuie împreună cu 3 % la nivelul global de ocupare a forței de muncă în UE și cu același procent la valoarea
adăugată brută totală a UE și, de asemenea, furnizează servicii vitale altor sectoare economice.

Remarcăm că măsuri similare au fost adoptate și în alte state europene. În Franța de exemplu, Ministerul Economiei a alocat fonduri pentru firme, așa cum se înțelege în sens larg, incluzând aici și firmele de avocatură.

Acesta este un trend revitalizat la nivel european, și anume politica de a oferi stimulente și sprijin economic acestor domenii, care la rândul lor dau înapoi societății acele elemente care sunt esențiale pentru redresare și reziliență economică și socială: servicii de calitate, inovare, locuri de muncă etc.

Aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență de către Comisia Europeană nu vine decât să întărească argumentele noastre.

În final, întrucât în procedura de implementare și în actele normative reiese că măsura se aplică și la alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care desfășoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege, vă solicităm aplicarea corectă, echitabilă și nediscriminatorie a acestor măsuri menite să sprijine toți profesioniștii a căror activitate a fost afectată de pandemie.

Uniunea Națională a Barourilor din România vă stă la dispoziție pentru orice informații și vă adresează rugămintea de a apela oricând la sprijinul nostru pentru analizarea celor mai bune soluții.

Cu deosebită considerație,

Președintele U.N.B.R.
Av. dr. Traian Briciu

Descarcă adresa fișier PDF

Articolul Microgranturi pentru avocați. Adresa UNBR către Ministerul Economiei apare prima dată în UNBR.