Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / IMPORTANT! Instrucțiuni pentru candidații la examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională inițială organizate în cadrul sistemului I.N.P.P.A., sesiunea 06 noiembrie 2022

IMPORTANT! Instrucțiuni pentru candidații la examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională inițială organizate în cadrul sistemului I.N.P.P.A., sesiunea 06 noiembrie 2022

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
COMISIA NAȚIONALĂ DE EXAMEN

INSTRUCȚIUNI PENTRU CANDIDAȚI

Examenul începe la ora 09.00 a zilei de 06.11.2022 și va avea o durată de 3 ore.

Examenul se va desfășura, la nivel național, în următoarele imobile

CT INPPA Brașov : Facultatea de Drept a Universității Transilvania, Sala T II3, corp T
CT INPPA Cluj : Universitatea Creștina Dimitrie Cantemir din București, Facultatea de Drept din Cluj Napoca, str. Teodor Mihali nr. 56, 403-404 etaj 4
CT INPPA Craiova : clădirea Facultății de Drept, Universitatea din Craiova, Calea București, nr. 107D.
CT INPPA Iași : Amfiteatrul M. Cantacuzino (III9), Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași
CT INPPA Timișoara : Facultatea de Drept a UVT, amfiteatrul A2
INPPA – structura centrală : Facultatea de Drept a Universității din București, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, amfiteatrele I, II și IV

– Cu începere de la ora 7.00 candidații se vor prezenta la sediul imobilului de examen. Accesul la sală se face până la ora 8.00. Instrucțiunile speciale privind accesul în imobilul de examen (adresa imobilului, indicarea porților/ușilor de intrare, repartizarea candidaților pe acestea etc.) se comunică public de fiecare structură teritorială a I.N.P.P.A., prin postare pe pagina web proprie. În același mod, structurile teritoriale ale I.N.P.P.A. vor comunica repartizarea candidaților pe sălile de examen.

– Candidații se prezintă obligatoriu cu următoarele:

● actul de identitate
● legitimația de examen, tipărită de candidat din sistemul IFEP – Profilul candidatului; pentru probleme tehnice legate de eventuale dificultăți de tipărire candidații vor putea trimite email la adresa helpdesk@ifep.ro

– Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverința provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărții/buletinului de identitate), pașaportul sau permisul de conducere, prezentate în original și aflate în termen de valabilitate. Copii de pe aceste documente sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare.

– Este strict interzis accesul în imobilul de examen cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, PDA-uri, tablete, notebook-uri, ceasuri inteligente etc.). Face excepție legislația relevantă, cu condiția ca aceasta să fie conformă cu prevederile Hotărârii Consiliului de Conducere al INPPA nr. 384/11.07.2022

– Intrarea în sala de examen se face până cel târziu la ora 08.00.

– După momentul deschiderii plicurilor cu subiecte nu mai este posibilă, sub nicio formă, intrarea candidaților în sala de examen.

– Ieșirea din examen a candidaților nu va fi permisă mai înainte de o oră de la ora deschiderii plicurilor cu subiecte.

Descarcă Instrucțiuni pentru candidați fișier DOCX / PDF

Articolul IMPORTANT! Instrucțiuni pentru candidații la examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională inițială organizate în cadrul sistemului I.N.P.P.A., sesiunea 06 noiembrie 2022 apare prima dată în UNBR.