Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Hotărâri UNBR  / HOTĂRÂRI adoptate de Congresul Avocaţilor din 17-18 iunie 2022

HOTĂRÂRI adoptate de Congresul Avocaţilor din 17-18 iunie 2022

HOTĂRÂRI adoptate de Congresul Avocaţilor din 17-18 iunie 2022:

Hotărârea Congresul Avocaților nr. 01/17-18 iunie 2022 privind aprobarea RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI U.N.B.R. (între Congresul avocaților 2021 și Congresul avocaților 2022) – descarcă fișier DOCX / PDF

Hotărârea Congresul Avocaților nr. 02/17-18 iunie 2022 privind aprobarea execuției bugetare a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) pentru anul 2021 și a proiectului de buget al U.N.B.R. pentru anul 2022, precum și a mandatării Consiliului U.N.B.R. să aprobe proiectul de buget al U.N.B.R. pentru anul 2023 – descarcă fișier DOCX / PDF

Hotărârea Congresul Avocaților nr. 03/17-18 iunie 2022 privind aprobarea execuției bugetare a Casei de Asigurări a Avocaților (C.A.A.) pentru anul 2021 și a proiectului de buget pentru anul 2022, precum și a mandatării Consiliului U.N.B.R. să aprobe proiectul de buget pentru anul 2023 – descarcă fișier DOCX / PDF

Hotărârea Congresul Avocaților nr. 04/17-18 iunie 2022 pentru validarea modificărilor și completărilor aduse Statutului profesiei de avocat și Statutului Casei de Asigurări a Avocaților (C.A.A.), prin delegare de către Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) și mandatarea Consiliul U.N.B.R. să adopte, între Congrese, modificări și completări ale acestora – descarcă fișier DOCX / PDF

Hotărârea Congresul Avocaților nr. 05/17-18 iunie 2022 privind completarea componenței Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România – descarcă fișier DOCX / PDF

Hotărârea Congresul Avocaților nr. 06/17-18 iunie 2022 privind componența Comisiei Centrale de Disciplină – descarcă fișier DOCX / PDF

Hotărârea Congresul Avocaților nr. 07/17-18 iunie 2022 privind propunerile făcute în cadrul dezbaterilor Congresului, precum și materialele scrise transmise Congresului de delegații care au propus adoptarea de hotărâri, rezoluții, apeluri privitoare la modificarea directă de către Congres a unor acte cu caracter infra-parlamentar care intră în competența acestuia, dar și cu privire la modificarea/completarea unor acte normative – descarcă fișier DOCX / PDF

Articolul HOTĂRÂRI adoptate de Congresul Avocaţilor din 17-18 iunie 2022 apare prima dată în UNBR.