Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Hotărârea SNGJ Dicasterial din 10 ianuarie 2024 privind formele de protest adoptate la nivel naţional prin Hotărârea din data de 9 decembrie 2023

Hotărârea SNGJ Dicasterial din 10 ianuarie 2024 privind formele de protest adoptate la nivel naţional prin Hotărârea din data de 9 decembrie 2023

Hotărârea SNGJ Dicasterial din 10 ianuarie 2024 privind formele de protest adoptate la nivel naţional prin Hotărârea din data de 9 decembrie 2023

Extras:

HOTĂRĂȘTE:

1. Suspendarea formelor de protest adoptate la nivel naţional prin Hotărârea AGE a SNGJ Dicasterial din data de 9 decembrie 2023 până la data de 14 februarie 2024, inclusiv.
2. Continuarea formelor de protest adoptate prin Hotărârea AGE a SNGJ Dicasterial din data de 9 decembrie 2023, până la data de 14 februarie 2024, de către instanţele şi parchetele care au votat în acest sens, prevăzute în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
3. Susţinerea şi ralierea la formele de protest adoptate prin Adunările generale ale magistraţilor.
4. Informarea tuturor instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor din cadrul Autorităţii judecătoreşti şi a Uniunii Barourilor din România despre măsurile adoptate, prin emiterea unei adrese în acest sens şi comunicarea prezentei hotărâri.
5. Instanţele şi parchetele prevăzute în Anexa nr. 1 care decid ulterior suspendarea protestelor, vor înştiinţa conducerea SNGJ Dicasterial, care va proceda în consecinţă.
6. În raport de plata sau neplata integrală a salariilor, dar şi de concluziile ce se vor desprinde după centralizarea răspunsurilor primite la demersul administrativ iniţiat de sindicat pentru obţinerea de informaţii cu privire la modalitatea de alocare şi folosire a fondurilor primite de ordonatorii de credite din cadrul Autorităţii judecătoreşti, în data de 13 februarie 2024 se va întruni o nouă Adunare generală a SNGJ Dicasterial pentru a se evalua reluarea sau încetarea formei de protest la nivel national, inclusiv continuarea acestora la nivelul angajatorilor din sistemul judiciar, în cazul în care se constată ca aceştia sunt responsabili de neîndeplinirea unora dintre revendicări, fie ca urmare a neachitării drepturilor salariale curente şi restante pentru care au fost alocate fonduri prin actele normative emise în luna decembrie 2023, fie prin schimbarea destinaţiei fondurilor bugetare alocate sau plata drepturilor restante numai către anumite categorii de personal.

Descarcă integral Hotărârea SNGJ Dicasterial din 10 ianuarie 2024 împreună cu Anexa nr. 1

Articolul Hotărârea SNGJ Dicasterial din 10 ianuarie 2024 privind formele de protest adoptate la nivel naţional prin Hotărârea din data de 9 decembrie 2023 apare prima dată în UNBR.