Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Anunțuri  / HOTARAREA nr.60/28.08.2022

HOTARAREA nr.60/28.08.2022

Avand in vedere Hotararea nr.352/08 iunie 2022 privind organizarea examenului de primire in profesie sesiunea septembrie 2023, Consiliul Baroului Alba, in sedinta din 30.08.2023, a verificat dosarele candidatilor la examenul de admitere in profesia de avocat in vederea dobandirii calitatii de avocat stagiar si a candidatilor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice in vederea dobandirii titlului profesional de avocat definitiv, sesiunea septembrie 2023;

In urma verificarii dosarelor s-a constatat ca urmatorii candidati 7(sapte) din lista anexata prezentei hotarari indeplinesc conditiile pentru sustinerea examenului de primire in profesia de avocat in vederea obtinerii titlului profesional de avocat stagiar, sesiunea septembrie 2023;

De asemenea, in urma verificarii dosarelor s-a constatat ca urmatorii candidati la examenul de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice, in vederea dobandirii titlului profesional de avocat definitiv, in numar de 2(doi) din lista anexata prezentei indeplinesc conditiile de sustinere a examenului din sesiunea septembrie 2023.

Avand in vedere prevederile art.17 alin.(1) si art.65 lit.i) din Legea 51/1995 republicata, pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat,

Conform prevederilor art.33 si art.37 din statutul profesiei de avocat, in baza Hotararea nr. 352/8 iunie 2023 privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea septembrie 2023

Consiliul Baroului Alba adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 Valideaza rezultatele verificarii dosarelor candidatilor la examenul de primire in profesia de avocat sesiunea septembrie 2023 pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar in sensul ca urmatorii candidati din lista anexata prezentei in numar de 7(șapte) candidati, indeplinesc conditiile pentru sustinerea examenului de admitere.

Art. 2 Valideaza rezultatele verificarii dosarelor candidatilor la examenul de primire in profesia de avocat sesiunea septembrie 2023 pentru dobandirea titlului profesional de avocat definitiiv in sensul ca urmatorii candidati din lista anexata prezentei in numar de 2(doi) candidati, indeplinesc conditiile pentru sustinerea examenului de admitere.

Art.3 Cu drept de contestație în termen de  24 ore de la afișare pe pagina web a Baroului Alba: www.barou-alba.ro.

Art.4 Prin secretariatul baroului prezenta hotărâre se comunică la U.N.B.R. și se păstrează în dosarul cu hotărâri emise de Consiliul Baroului Alba în anul 2023.

DECAN                                                                   CONSILIERI

Av. Dr. Mihai Baco                                                Av. Cornel Berindei

                                                                                 Av. Adnana Călugăr

                                                                                 Av. Mircea Crișan

PRODECAN                                                          Av. Iulia Andreea Kuznetov

Av. Alexandra Delia Culcea                                 Av. Răzvan Gâlea

                                                                                 Av. Alin Matei

                                                                                 Av. Sorin Pleșa

                                                                                 Av. Dana Tomșiț

                                                                                 Av. Bogdan Tomulețiu