Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Anunțuri  / HOTĂRÂREA NR. 27 /20.03.2024 – privind coordonarea departamentelor din cadrul Baroului Alba

HOTĂRÂREA NR. 27 /20.03.2024 – privind coordonarea departamentelor din cadrul Baroului Alba

În conformitate cu prevederile art. 55 și art. 56 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu completările și modificările ulterioare, art. 71 și art. 73 din Statutul profesiei de avocat;

          Consiliul Baroului Alba adoptă prezenta hotărâre:

 Art.1. La nivelul Consiliului Baroului Alba se organizează următoarele departamente:

 1. Departamentul administrației interne și externe: coordonat de către av. Maria Popa și av. Răzvan Gâlea;
 2. Departamentul pentru pregătirea și perfecționarea profesională continuă a avocaților: coordonat de către av. Mihai Ivanescu și av. Alexandra Delia Culcea;
 3. Departamentul pentru pregătirea și perfecționarea profesională a avocaților stagiari: coordonat de către: av. Bogdan Tomuletiu și av. Alexandra Delia Culcea;
 4. Departamentul pentru relații cu membrii Baroului Alba: coordonat de către av. Cornel Berindei și av. Valentina Ioana Nicula.
 5. Departamentul pentru asistență judiciară: coordonat de către av. Alexandra Delia Culcea si av. Bogdan Tomulețiu;
 6. Departamentul contencios, litigii, deontologie profesională, mediere, arbitraj, etică și apărarea profesiei de avocat: coordonat de către av. Cornel Berindei, av. Adnana Călugăr, av. Plesa Sorin, Dana Tomșiț și Bogdan Tomulețiu;
 7. Departamentul sesizări, reclamații, disciplină: coordonat de către av. Cornel Berindei și av. Răzvan Gâlea;
 8. Departamentul buget financiar și investiții: coordonat de către av. Adnana Calugar, av. Cornel Berindei și av. Dana Tomșiț;
 9. Departamentul pentru relații cu mass-media: coordonat de către av. Maria Popa, av. Mihai Ivanescu și av. Bogdan Tomulețiu;
 10. Departamentul protocol, organizare evenimente, acțiuni culturale, sportive, umanitare, publicații: coordonat de către av. Cornel Berindei, av. . Petre Moisa  av. Sorin Pleșa și av. Bogdan Tomulețiu;
 11. Departamentul inițiativă legislativă și integrare europeană: coordonat de către av. Adnana Culcea, av. Dana Tomșiț și av. Bogdan Tomulețiu, av.Adnana Calugar.

Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată, pentru motive de nelegalitate, la Consiliul U.N.B.R. în termen de 15 zile de la postarea pe pagina web a Baroului Alba.

Art.3. Prin grija secretarului baroului prezenta hotărâre:

– se comunică tuturor consilierilor și se postează pe pagina web a Baroului Alba;

– se păstrează în dosarul cu hotărâri ale Consiliului Baroului Alba adoptate în anul 2024.

DECAN                                                         CONSILIERI

Av. Răzvan-Emanuel Gâlea                          Av. Berindei Cornel

                                                                       Av. Adnana Călugăr

                                                                       Av.  Alexandra Deila Culcea

                                                                       Av.  Mihai Ivănescu

                                                                       Av.  Petre Moisă

PRODECAN                                                 Av.  Valentina Ioana Nicula

Av. Maria Popa                                             Av. Sorin Pleșa

                                                                       Av. Dana Tomșiț

                                                                       Av. Bogdan Tomulețiu