Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Anunțuri  / HOTĂRÂREA nr. 24/  20.03.2024 – pentru numirea Conducerilor Serviciilor de asistenţă judiciară de pe lângă Judecătoriile din Judeţul Alba în anul 2024

HOTĂRÂREA nr. 24/  20.03.2024 – pentru numirea Conducerilor Serviciilor de asistenţă judiciară de pe lângă Judecătoriile din Judeţul Alba în anul 2024

            Având în vedere prevederile art. 79 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, rap. la art. 160 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat, art. 17 rap. la art. 24, art. 25 şi art. 26 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului de asistenţă Judiciară al Baroului Alba, aprobat prin Hotărârea  Consiliului Baroului Alba nr. 166/ 18 decembrie 2012;

              În temeiul art. 55 alin. 2 lit. „l” din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, rap. la art. 73 din Statutul profesiei de avocat;

Consiliul Baroului Alba adoptă prezenta hotărâre:

              Art.1 Numește conducerea Serviciului de asistenţă judiciară de pe lângă Judecătoria Alba-Iulia în următoarea componenţă:

 1. Av. Drăgoiu Adriana – şef serviciu;
 2. Av. Bora Radu Ioan    – locţiitor şef serviciu;
 3. Av.  Agoșton Victor  – avocat referent;
 4. Av. Hategan Andreea Gabriela  – avocat referent;
 5. Av. Răzăilă Cătălin – avocat referent.

Art.2. Numește conducerea Serviciului de asistenţă judiciară de pe lângă Judecătoria Aiud în următoarea componenţă:

 1. Av. Camelia-Elena Maier – şef serviciu;
 2. Av. Dorina Gruiță – locţiitor şef serviciu;
 3. Av. Ramona Rancea – avocat referent.

Art.3. Numește componenţa conducerii Serviciului de asistenţă judiciară de pe lângă Judecătoria Blaj după cum urmează:

 1. Av. Viorel-Alin Jidvean – şef serviciu;
 2. Av. Ana Elena Marginean – locţiitor şef serviciu;
 3. Av. Ovidiu Voina – avocat referent.

Art.4. Numește conducerea Serviciului de asistenţă judiciară de pe lângă Judecătoria Câmpeni în următoarea componenţă:

 1. Av. Liliana Mateiu – şef serviciu;
 2. Av. Andrei Stoica – locţiitor şef serviciu;
 3. Av. Stana Drăgoiu – avocat referent.

Art.5. Numește componenţa conducerii Serviciului de asistenţă judiciară de pe lângă Judecătoria Sebeş în următoarea componenţă:

 1. Av. Horea-Voicu Vintilă – şef serviciu;
 2. Av. Felicia Tomescu – locţiitor şef serviciu;
 3. Av. Nicoleta Moldovan – avocat referent.

Art.6. Mandatul conducerilor serviciilor de asistenţă judiciară de pe lângă judecătoriile din judeţul Alba este de un an, cu posibilitatea reconfirmării acestora de către consiliul baroului în urma evaluării activităţii desfăşurate.

Art.7.Conducerile serviciilor de asistenţă judiciară exercită activităţile şi îndeplinesc serviciile prevăzute în Legea nr. 51/1995, republicată, în Statutul profesiei de avocat şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului de asistenţă judiciară al Baroului Alba.

Art.8. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Consiliul U.N.B.R. în termen de 15 zile de la comunicare cu şefii de serviciu, locţiitorii acestora şi avocaţii referenţi şi respectiv de la publicare pe pagina de internet a baroului.

Art.9.Prin grija secretarului baroului, prezenta hotărâre se publică pe pagina de internet a baroului, se comunică persoanelor menţionate la art. 1 – 5, precum şi consilierilor coordonatori şi se păstrează în dosarul cu hotărâri ale Consiliului Baroului Alba din anul 2024.

DECAN                                               CONSILIERI

Av. Răzvan-Emanuel Gâlea                          Av. Berindei Cornel

                                                             Av. Adnana Călugăr

                                                             Av.  Alexandra Deila Culcea

                                                             Av.  Mihai Ivănescu

                                                             Av.  Petre Moisă

PRODECAN                                       Av.  Valentina Ioana Nicula

Av. Maria Popa                                   Av. Sorin Pleșa

                                                             Av. Dana Tomșiț

                                                             Av. Bogdan Tomulețiu