Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Anunțuri  / HOTARAREA nr.22 /20.03.2024

HOTARAREA nr.22 /20.03.2024

Consiliul Baroului Alba, in sedinta din 20.03.2024, a verificat dosarele candidatilor la examenul de admitere in profesia de avocat in vederea dobandirii calitatii de avocat stagiar si a candidatilor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice in vederea dobandirii titlului profesional de avocat definitiv, sesiunea aprilie 2024;

In urma verificarii dosarelor s-a constatat ca urmatorii candidati 4(patru) din lista anexata prezentei hotarari indeplinesc conditiile pentru sustinerea examenului de primire in profesia de avocat in vederea obtinerii titlului profesional de avocat stagiar, sesiunea aprilie 2024;

De asemenea, in urma verificarii dosarelor s-a constatat ca urmatorii candidati la examenul de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice, in vederea dobandirii titlului profesional de avocat definitiv, in numar de 1(unu) din lista anexata prezentei indeplinesc conditiile de sustinere a examenului din sesiunea aprilie 2024.

Avand in vedere prevederile art.17 alin.(1) si art.65 lit.i) din Legea 51/1995 republicata, pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat,

Conform prevederilor art.33 si art.37 din statutul profesiei de avocat, in baza Hotararii nr. 351/8 iunie 2023 privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea aprilie 2024.

Consiliul Baroului Alba adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 Valideaza rezultatele verificarii dosarelor candidatilor la examenul de primire in profesia de avocat sesiunea aprilie 2024 pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar in sensul ca urmatorii candidati din lista anexata prezentei in numar de 4(patru) candidati, indeplinesc conditiile pentru sustinerea examenului de admitere.

Art. 2 Valideaza rezultatele verificarii dosarelor candidatilor la examenul de primire in profesia de avocat sesiunea aprilie 2024 pentru dobandirea titlului profesional de avocat definitiv, in sensul ca urmatorii candidati din lista anexata prezentei in numar de 1(unu) candidat, indeplineste conditiile pentru sustinerea examenului de admitere.

Art.3 Cu drept de contestație în termen de  24 ore de la afișare pe pagina web a Baroului Alba: www.barou-alba.ro.

Art.4 Prin secretariatul baroului prezenta hotărâre se comunică la U.N.B.R. și se păstrează în dosarul cu hotărâri emise de Consiliul Baroului Alba în anul 2024.

DECAN                                                                   CONSILIERI

Av. Răzvan-Emanuel Gâlea                          Av. Berindei Cornel

                                                                       Av. Adnana Călugăr

                                                                       Av.  Alexandra Deila Culcea

                                                                       Av.  Mihai Ivănescu

                                                                       Av.  Petre Moisă

PRODECAN                                                 Av.  Valentina Ioana Nicula

Av. Maria Popa                                             Av. Sorin Pleșa

                                                                       Av. Dana Tomșiț

                                                                       Av. Bogdan Tomulețiu